Paalivaurioiden estäminen

Paalivaurioita voi tulla kuljetuksessa tai niitä voivat aiheuttaa tuholaiset tai sääolosuhteet. Rehun laadun varmistamiseksi vaurioriskit on minimoitava. Tässä oikeat säilyttämisolosuhteet ovat avainasemassa.

Olennaisen tärkeää on, että paalien säilytyspaikka pysyy kuivana. Säilytyspaikan on oltava riittävän kaukana aidoista, puista ja vedestä, ja paalien on oltava siellä suojassa sään vaikutuksilta. Ihannetapauksessa paalit pinotaan 12 tunnin kuluessa käärimisestä, jotta vaurioille altistuminen vältetään jo pellolla. Paalipihtien käyttö on suositeltavaa, paalipiikin käyttöä tulisi välttää, sillä se voi puhkaista muovin, jolloin syntyneestä reiästä paaliin pääsee happea ja kosteutta, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti säilörehun käymisprosessiin ja edistää homeen muodostumista.

Jotta rehun laatu säilyisi optimaalisena, paaleja ei pidä pinota kolmea enempää päällekkäin ja pyöröpaalit olisi mieluiten asetettava varastoon lappeelleen. Vähän kuiva-ainetta sisältäviä paaleja ei pidä pinota, sillä paalien suuri paino voi aiheuttaa niiden painumisen kasaan ja sortumisen. Tästä aiheutuva kitka saa muovikerrokset liukumaan erilleen, pahimmassa tapauksessa jopa repeytymään. 

Lintujen aiheuttamien paalivaurioiden estäminen

Peitä säilörehupino suojaverkolla, jotta linnut eivät vahingoita paaleja. Verkko pitää muistaa kiinnittää maahan siten, että linnut eivät pääse lentämään sen alle. Ja jotta linnut eivät pääse nokkimaan paaleja verkon läpi, jätä paalien yläosan ja verkon väliin tilaa.

Tarkista paalit ja korjaa mahdolliset vauriot

Oletko pinonnut paalit oikein suojaan linnuilta ja riittävän kauaksi karjasta sekä sulkenut pois säävaikutukset? Jos niin on, olet minimoinut vaurioriskit. Paalit kannattaa kuitenkin tarkistaa vaurioiden varalta säännöllisesti, myös ettei pino ala sortumaan, ja korjata mahdolliset vauriot välittömästi. Paaleja ei pidä säilyttää varastossa liian kauan; enimmäisvarastointiaika riippuu muovikalvokerrosten lukumäärästä ja sadon kuiva-ainepitoisuudesta. Katso suosituksemme alla olevasta taulukosta (säilytysaika on ilmoitettu myös muovirullan pakkauksessa):

Lähde: KUHN-ohjeet käärintämuovin käytöstä (löytyvät myös muovirullan pakkauksesta)