Miten KUHN tekee hyvän paalin?

Kiinteäkammioisella KUHN FBP - ja muuttuvakammioisella KUHN VBP -paalain-käärinyhdistelmällä on lukuisia ainutlaatuisia ominaisuuksia täydellisen paalin aikaansaamiseksi. Tasainen leikkuulaatu , tiheydeltään oikeat ja tasaisesti täytetyt paalit, muodon pysyminen ja tiukka käärintä ovat ominaisuuksia, joita voi odottaa KUHN FBP - ja KUHN VBP -mallisarjojen koneilla paalatuilta paaleilta.

Hyvän paalin saaminen ei ole helppoa kaikissa olosuhteissa. Käsittelemme tässä KUHN-paalain-käärinyhdistelmien pääkomponentteja, jotka edistävät hyvän paalin muodostumista muuttuvista olosuhteista huolimatta.

INTEGROITU KUHN-ROOTTORI varmistaa paalattavan materiaalin nopean ja optimaalisen sullonnan

Noukkimen piikit keräävät heinän puhtaana ja syöttävät sen suoraan INTEGROITUUN ROOTTORIIN. Roottorin molemmin puolin sijaitsevat leveät syöttöruuvit siirtävät heinän suoraan OPTICUT-silppuriin. Tämän integroidun roottorin ansiosta paali täyttyy yhdenmukaisesti ja tasaisesti sivuja myöten. Integroidun roottorin sijainti on heti noukkimen jälkeen. Tämä lyhyt etäisyys mahdollistaa lyhyen ja kompaktin sullontakanavan, joka takaa rehun nopean siirtymisen kammioon.

Roottorin jälkeen heinä kulkee OPTICUT-silppurin läpi. Saatavilla on kaksi vaihtoehtoa, joissa on enintään 14 tai 23 terää. Käyttäjä voi ennakkoon valita käytettävien terien määrän vetämällä joitain teriä pois sullontakanavasta. Paalaus ilman teriä on tietysti myös mahdollista. Jokainen teristä on suojattu vierasesineiltä. Tämä parantaa leikkuulaatua suoritustehon ollessa mahdollisimman suuri ja vähentää terien herkkyyttä vierasesineille. Vähemmän seisokkeja ja parempilaatuinen katkaisu.

KUHN-koneilla tehdyt paalit pitävät pyöreän muotonsa

Leikkuujärjestelmän jälkeen heinä syötetään paalikammioon. Muuttuvakammioisissa paalaimissa kolmionmuotoinen aloituskammio ja tiheyttä asteittain kasvattava PROGRESSIVE DENSITY -järjestelmä varmistavat, että paali muotoutuu aina oikein. Hihnat kohdistavat painetta paaliin aloitusytimestä ulompiin kerroksiin ja pitävät paalinpaineen tasaisena koko paalausprosessin ajan, näin paaleista tulee tiukasti muotoiltuja ja muotonsa säilyttäviä. Täten lyhyestä, kuivasta säilörehustakin saadaan aikaan hyvä, pyöreä paali. Muuttuvan kammiorakenteen ansiosta voit asettaa paalin halkaisijan itse niin pienille ja helposti hallittaville paaleille kuin suurillekin – ja säästät (käärintä)muovissa.

Kiinteässä paalikammiossa on 18 kiinteää telaa, jotka mahdollistavat paalin pyörimisen heti, kun kammio täyttyy. Hydraulisissa takaluukun sylintereissä olevien antureiden avulla paaleille saadaan oikea tiheys, koko ja täyttömäärä (vasen/oikea).  Paalien sitominen sekä FBV- että VBP-paalaimissa voidaan tehdä joko verkolla tai muovikalvolla.

KUHN 3D -käärintäjärjestelmän ansiosta muovikalvo sijoittuu aina oikein

Kun paali on sidottu, se siirretään nopeasti käärintäpöydälle vahingoittumattomana. Muovisidonnassa tämä on erityisen tärkeää. Tästä syystä KUHN käyttää paalinsiirtojärjestelmässä muovisidonnan jälkeen ohjausteloja, millä voidaan varmistaa, että paali siirretään vahingoittumattomana suoraan käärintäpöydälle, jossa kääriminen voi alkaa.

Kaikki VBP- ja FPB-paalaimet voidaan varustaa valinnaisella innovatiivisella 3D-käärintäjärjestelmällä. Muovikalvorullat pyörivät neljänneskierroksen, jonka jälkeen paali kääritään ensin lieriömäisen osan ympärille ja sen jälkeen tasaisten päiden ympärille. Tuloksena saadaan tasaisesti kääritty paali, joka säilyttää muotonsa paremmin kuin perinteisesti kääritty paali. 3D-käärintäjärjestelmä varmistaa, että muovikalvo sijoittuu oikein ja jakautuu paalille tasaisesti ja paalin haavoittuvat olkapäät tulevat hyvin suojatuiksi. Käärintäpöydän mataluuden ansiosta paali voidaan sitten siirtää turvallisesti pudottamatta korkealta tai sen muotoa muuttamatta. Tämä hyödyttää viime kädessä paalien säilymisominaisuuksia.

Lisätietoa VBP ja FBP-valikoimasta