Luomulannoitteet

Lantmännen Agron valikoimissa Ecolan Agra, Fertilex sekä Lantmännen -luomulannoitteita.

Ecolan AGRA -luomulannoitteet sopivat kaikille viljelykasveille ja täydennyslannoitukseen. Typpipitoisten raemaisten lannoitteiden perusraaka-aine on lihaluujauho. Tuotantoprosessia on kehitetty jatkuvasti ja lannoitteet valmistetaan modernissa, 2017 valmistuneessa tehtaassa Nokialla. Lannoitteet toimitetaan sisäsäkillisessä suursäkissä, jolla pyrimme maksimoimaan tuotteen laadun pysyvyyden ja lisäksi tuotannon eri vaiheissa lannoite seulotaan mahdollisen pienaineksen määrän minimoimiseksi ja työteknisen toimivuuden takaamiseksi. 

Lannoitteita tulee käyttää ympäristökorvauksen sallimien lannoiterajojen mukaisesti. Lihaluujauhon typestä lasketaan 100%, mutta fosforista sitoumusehtojen mukaan (2019 tilanne) huomioidaan ravinnelaskennassa vain 60%. Lannoitteen typpi on orgaanista typpeä, joten lannoitteen multaaminen parantaa hyötysuhdetta merkittävästi. Pintalannoituksena laadituissa kokeissa saatavat hyödyt ovat jääneet vaatimattomiksi ja typpi ei täten ole tullut kasvin käyttöön. 

Lannoitteen käyttöä on kokeiltu kaikilla yleisimmin käytössä olevilla kylvölannoittimilla. Konekohtaiset taulukot löydät mm. tuotekorttien liitetiedostoista. Suosituksemme on lannoittee 500kg/ha kylvön yhteydessä sijoitettuna, jolloin saavutetaan 40kgN/ha typpimäätä ja 20kg/ha fosforimäärä (josta lasketaan 12kg). Huomioitavaa, että fosforilla on myös tutkimusten mukaan jälkivaikutusta, jolloin hyödyt eivät rajoitu vain yhteen satokauteen. 

Mikäli ravinnetarpeet edellyttävät suurempia käyttömääriä, on käyttö mahdollista myös pintalevittimellä. Tällöin suosittelemme levitystä ennen kylvömuokkausta tai kylvöä, jolloin lannoite saadaan mullattua muokkauksen yhteydessä. 

Nestemäisistä tuotteista on mahdollista käyttää Ecolan AGRA 3-0-0 puuvinassia. Tuotekortilta löydät yksityiskohtaisemman ohjeen mm. lietteen väkevöintiin kasville optimaalisen ravinnekoostumuksen luomiseksi. 

Ruokavirasto ylläpitää listaa luomuhyväksytyistä lannoitteista. Lista on ohjeellinen, ja myös tuotteita joita ei ole listattu saa mahdollisesti käyttää luomussa. Viljelijällä on kuitenkin aina lopullinen vastuu käytetyistä tuotteista. 

Tutkimuksia lannoituksen satovaikutuksista sekä kannattavuudesta olemme tehneet Hauholla Lantmännen Agron koetilalla jo useampana vuosina. Koetuloksiin pääset alla olevista linkeistä. 

Luomulannoitekoe 2017 kauralla - sijoitettu euro kolmena takaisin

Luomulannoitekoe 2018 kauralla, koetilan julkaisu kokeesta 1888H

Luomulannoitteet {{total}} tuotetta