Luomulannoitteet

Lantmännen Agron valikoimissa lihaluujauhopohjainen Luomulannoite 10-3-1, Kaliumlannoitteet sekä Fertilex kananlantapelletit.

Lannoitteet toimitetaan sisäsäkillisessä suursäkissä, jolla pyrimme maksimoimaan tuotteen laadun pysyvyyden ja lisäksi tuotannon eri vaiheissa lannoite seulotaan mahdollisen pienaineksen määrän minimoimiseksi ja työteknisen toimivuuden takaamiseksi. 

Lannoitteita tulee käyttää ympäristökorvauksen sallimien lannoiterajojen mukaisesti. Lihaluujauhon typestä lasketaan 100%, mutta fosforista sitoumusehtojen mukaan (2019 tilanne) huomioidaan ravinnelaskennassa vain 60%. Lannoitteen typpi on orgaanista typpeä, joten lannoitteen multaaminen parantaa hyötysuhdetta merkittävästi. Pintalannoituksena laadituissa kokeissa saatavat hyödyt ovat jääneet vaatimattomiksi ja typpi ei täten ole tullut kasvin käyttöön. 

Lannoitteen käyttöä on kokeiltu kaikilla yleisimmin käytössä olevilla kylvölannoittimilla. Konekohtaiset taulukot löydät mm. tuotekorttien liitetiedostoista. Suosituksemme on lannoitteaa 400kg/ha kylvön yhteydessä sijoitettuna, jolloin saavutetaan 40kgN/ha typpimäärä ja 12kg/ha fosforimäärä (josta lasketaan 7,2kg). Huomioitavaa, että fosforilla on myös tutkimusten mukaan jälkivaikutusta, jolloin hyödyt eivät rajoitu vain yhteen satokauteen. 

Mikäli ravinnetarpeet edellyttävät suurempia käyttömääriä, on käyttö mahdollista myös pintalevittimellä. Tällöin suosittelemme levitystä ennen kylvömuokkausta tai kylvöä, jolloin lannoite saadaan mullattua muokkauksen yhteydessä. Luomulannoite 10-3-1 korkea typpipitoisuus mahdollistaa suurempien lannoitusmäärien käytön ja suuremman työsaavutuksen yhdellä kylvökoneen täytöllä!

Ruokavirasto ylläpitää listaa luomuhyväksytyistä lannoitteista. Lista on ohjeellinen, ja myös tuotteita joita ei ole listattu saa mahdollisesti käyttää luomussa. Viljelijällä on kuitenkin aina lopullinen vastuu käytetyistä tuotteista. 

Tutkimuksia lannoituksen satovaikutuksista sekä kannattavuudesta olemme tehneet Hauholla Lantmännen Agron koetilalla jo useampana vuosina. Koetuloksiin pääset alla olevista linkeistä. 

Luomulannoitekoe 2017 kauralla - sijoitettu euro kolmena takaisin

Luomulannoitekoe 2018 kauralla, koetilan julkaisu kokeesta 1888H

Luomulannoitteet {{total}} tuotetta