Perunasato käytetään Suomessa pääosin ruoka- ja ruokateollisuusperunana. Lisäksi perunaa viljellään siemenperunaksi ja tärkkelysperunaksi. Viljelytekniikka riippuu sadon käyttötarkoituksesta ja lajikkeesta. Koska lajikkeiden ominaisuudet vaihtelevat, on viljelytoimenpiteet ja lannoitus suunniteltava lohkokohtaisesti. Varhaisperunalajikkeen tärkeitä viljelyominaisuuksia ovat aikaisuus, soveltuvuus kylmiin ja kosteisiin oloihin sekä tasalaatuisuus. Hyvä maku ja rakenne tuovat lisäarvoa. Ruokaperunalajikkeen tärkeimpiä viljelyominaisuuksia ovat taudinkestävyys, satoisuus, käsittelynkestävyys ja varastokestävyys. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat ulkoinen laatu, tasakokoisuus ja tärkkelyspitoisuus.

Kylvö

Siemenperunana kannattaa käyttää sertifioitua kylvösiementä. Oman siemenperunan käyttö lisää tautipainetta ja siemen on vähintäänkin peitattava. Oman siemenperunan siemen on myös uusittava usein.

Maalajit ja pH

Perunalle käyvät parhaiten hiekka- ja multamaat, joilta sadonkorjuukin onnistuu parhaiten. Perunamaan pH suositus on 5,8-6,0.

Lannoitus

Perunan lannoitus tehdään viljavuustutkimuksen pohjalta lajikkeen ja sadon käyttötarkoituksen sekä satotavoitteen mukaan sopivalla YaraMila-lannoitteella. Kasvukauden aikaiseen ravinteiden täydennyslannoitukseen löytyy myös kattava valikoima tuotteita Yaran erikoislannoitevalikoimasta.

Kevätlannoitus

Peruna lannoitetaan istutuksen yhteydessä YaraMila HeVi NPK tai NK -lannoitteella. Jos käytetään jaettua typpilannoitusta, annetaan typestä 2/3 keväällä ja 1/3 kesällä ennen kukintaa. Starttifosforina voi istutusvakoon sijoittaa Yaran Starttiravinnetta 50-150 kg/ha tai vesiliukoista Ferticare 10-52 17 -lannoitetta käyttöohjeen mukaan.

Lisälannoitukset

Typpilannoituksen jakaminen tuottaa useimmiten lisäsatoa verrattuna pelkkään kevätlannoitukseen. Lisätyppilannoitus tehdään lehtien kasvun aikaan, mieluiten ennen rivivälin umpeutumista. (G 50) Paras tuote typpilannoituksen jakamiseen on YaraLiva Nitrabor 100-200 kg/ha.

Fosforilehtilannoitus lisää perunan tärkkelyspitoisuutta ja jouduttaa tuleentumista sekä lisää satoa. YaraVita Solatrel annettuna mukulanmuodostuksen alussa lisää mukuloiden määrää ja mukulanmuodostuksen aikaan kasvattaa mukulakokoa. Käyttömäärä 5-10 l/ha vähintään 200 l/ha vettä.

Kalium parantaa mukuloiden mekaanisten vioitusten kestävyyttä ja keittolaatua. Yleensä istutuksen yhteydessä annetaan riittävä kaliumlannoitus. Tarvittavan lisälannoituksen voi antaa rakeisena Kaliumsulfaatti -lannoiteena multauksen yhteydessä tai kukinnan alussa (GS 50-65). Lehtilannoituksena
annettava Krista K Plus ruiskutetaan viimeistään kukinnan aikana (GS 59-70). Käyttömäärä 15-30 kg/ha, vettä vähintään 400 l/ha.

Magnesium lehtilannoitus YaraVita Magtrac lehtilannoitteella on erittäin suositeltavaa. Magnesiumpuutokset ovat hyvin yleisiä perunapelloilla heinäkuun alusta alkaen. Käyttömäärä YaraVita Magtracilla 4 l/ha 1-2 kertaa kasvukaudella 2-4 rutontorjunnan kanssa.

Kasvinsuojelu

Rikkakasviaineet pitää valita lajikkeen ja lohkolla esiintyvien rikkakasvien perusteella ottaen huomioon pohjavesirajoitukset. Perunan merkittävimmän taudin eli perunaruton onnistunut torjunta on kiinni yleensä ruiskutusten riittävän aikaisesta aloittamisesta. Ruton ilmestymistä pitää ruveta seuraamaan kesäkuun loppupuolella. Ensimmäiset ruttoruiskutukset tehdään yleensä heinäkuun alkupuolella selvästi ennen rivivälien sulkeutumista (GS 35).

Lajittelu- ja varastojätteiden hävittäminen pitää tehdä huolellisesti ja harkiten, etteivät ne edistä kasvitautien leviämistä seuraavana kasvukautena viljelyksille.