Muovisidonnalla parempilaatuista rehua

Sidonta ja käärintä muovilla parantaa sekä paalin että rehun laatua. Lisäksi useat muovikerrokset parantavat tiiviyttä ja rajoittavat homeen kehittymistä paalissa. Saman muovikalvon käytön etuna on myös se, että jätemateriaali on vain yhdentyyppistä ja paali on paljon helpompi purkaa.

Paras mahdollinen rehulaatu ja pienin kuiva-ainehävikki. Aiemmin vakiokäytäntönä oli sitoa pyöröpaalit verkolla ja kääriä sen päälle muovi. Nykyisin sitomiseen ja käärimiseen voidaan käyttää pelkästään muovia, mikä näyttää tuottavan paremman paalin ja siten parempilaatuista rehua.

Kun paali on sekä sidottu että kääritty muovilla, verkkoa ei silloin tarvita. Tämä sidontajärjestelmä käyttää tavallisia 750 mm:n muovikalvorullia – 60 % paalista peittyy muovilla jo sidontaprosessissa, ja loput peitetään käärinnässä.

Muovisidonta vähentää homeen muodostumista

Painetesti on osoittanut, että ilma läpäisee muovilla sidotun ja käärityn paalin 160 sekuntia myöhempään kuin verkolla sidotun paalin. Paali on niin ilmatiivis, että homeella on vähäisemmät mahdollisuudet kehittyä. Tutkimukset osoittavat myös, että homeesta johtuva kuiva-ainehävikki verkkoon käärityssä paalissa (halkaisija 125 cm) voi olla yli 8,5 kg. Muovilla sidotussa ja käärityssä paalissa hävikki voi olla 80 % pienempi (1,7 kg).

Muovisidonnalla ilmatiiviit paalit

Rehun laadun varmistamiseksi kaikkien ulkoisten tekijöiden – myös paalin – vaikutus on suljettava pois. Kun sekä sidonnassa että käärinnässä käytetään samaa joustavaa muovikalvoa, tulokseksi saadaan ilmatiivis, muotonsa säilyttävä paali. Kun kalvoa esikiristetään 75 %, se vetäytyy kimmoisasti paalin ympärille tyhjentäen ilmataskut ja estäen uusia muodostumasta, koska ilma ei pääse tunkeutumaan paalin läpi. Saman kalvon käytön etuna on myös se, että kierrätettävä jätemateriaali on vain yhdentyyppistä ja paali on paljon helpompi purkaa.