Pellot entistä kauempana

26.04.2018

Maatilojen koon kasvaessa etäisyys tilakeskuksen ja peltojen välillä on pidentynyt. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n mukaan vuosina 2000-2011 raivatut uudet pellot sijaitsevat keskimäärin kolmen kilometrin päässä tilakeskukselta. Länsirannikolla etäisyydet ovat muuta Suomea pidemmät.

Sika- ja siipikarjataloudessa etäisyydet peltojen ja tila­keskusten välillä ovat suurimmat. Eniten peltoa on raivattu maidontuotannon tarpeisiin. Uusista raivauksista 40 prosenttia tehtiin maidontuotannolle. Eniten peltoa on raivattu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savon niillä alueilla, joilla tuotetaan paljon maitoa. 

Kuljetusetäisyyksien kasvu täytyy tutkija Olli Niskasen mukaan ottaa huomioon ympäristöpolitiikan suunnittelussa. Pitkien etäisyyksien ympäristöhaittoja voidaan vähentää esimerkiksi rehujen sopimustuotannolla ja lannan luovutuksella tilan lähellä sijaitseville pelloille.

Raportti Maatilojen tilusrakenne ja pellonraivaus Suomessa 2000-luvulla on luettavissa osoitteessa www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti150.pdf.

Luetuimmat jyväset

Lisää luetuimpia artikkeleita