Maataloustukilait uudistuvat ensi vuoden alusta

26.04.2018

EU:n suorista maataloustuista ja kansallisista tuista ehdotetaan lakimuutoksia. Muutokset liittyvät EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen, josta sovittiin kesällä 2013. Uusi tukijärjestelmä astuu voimaan ensi vuonna. 

Nykyisin käytössä oleva tilatuki korvautuu perustuella, joka myönnetään tilatukijärjestelmässä vahvistettujen tukioikeuksien perusteella. Tukioikeuksia ei tarvitse hakea uudistuksen vuoksi uudelleen.

Lakiin on ehdotettu säännöksiä tuotantosidonnaisesta tuesta, jota myönnettäisiin lypsylehmille, naudoille, uuhille ja kutuille, teurastetuille karitsoille, kileille ja hiehoille sekä peltokasvipalkkiona tärkkelysperunalle, öljy- ja valkuaiskasveille, avomaanvihanneksille, sokerijuurikkaalle ja rukiille. 

Täysin uutena tukimuotona ehdotetaan viherryttämistukea, jota myönnettäisiin vastaavalle alalle kuin jolle perustukea voidaan myöntää. Viherryttämistuen ekologisiksi aloiksi ehdotetaan kesantoaloja, typensitojakasvien ja lyhytkiertoisen energiapuun aloja sekä täydentävien ehtojen mukaisia maisemapiirteiden aloja. Uutena tukimuotona mukaan tulee myös jäsenvaltioille pakollinen nuoren viljelijän tuki.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Luetuimmat jyväset

Lisää luetuimpia artikkeleita