Maailman viljantuotanto uuteen ennätykseen

26.04.2018

Viljojen satoarvioita on päivitetty kesän aikana. Alkukasvukauden epäedullisista säistä huolimatta maailmassa korjataan suurempi viljasato kuin koskaan aikaisemmin, mutta myös kulutus on suurempaa kuin aiemmin.

 

Etenkin Euroopassa runsasta viljamäärää ennakoineet satoennusteet ovat toteutumassa ja siksi on todennäköistä, että koko satokaudesta tulee täysin toisentyyppinen kuin edellisestä – viljaa on paljon markkinoilla ja se vaikuttaa suoraan hinnanmuodostukseen.

Vehnä

Maailman vehnäntuotanto pysyy arvioiden mukaan melko samalla tasolla kuin viime kaudella, noin 687 miljoonassa tonnissa. Kulutusarvioksi on arvioitu tuotantoa vain miljoona tonnia pienemmäksi, eli näin ollen varastomääriin ei tulisi suuria muutoksia. Toki alueellisia muutoksia tulee tapahtumaan paljon.

Merkittävimmät muutokset suomalaisesta näkö­vinkkelistä ovat muun muassa EU:n tuotantomäärien lisääntyminen edellisestä satovuodesta. Tuotanto kasvaa näillä näkymin viime kaudesta noin yhdeksällä miljoonalla tonnilla 134 miljoonaan tonniin.

Vertailun vuoksi, Suomen vehnäsadoksi arvioidaan tällä kaudella
0,8 miljoonaa tonnia. Suuri mielenkiinto kauden aikana kohdistuu kulutukseen, eli siihen, mistä suuret vehnäntuojamaat kuten Pohjois-Afrikassa tyydyttävät tarpeensa. Mustan meren alueen maiden, etenkin Venäjän ja Ukrainan satojen on raportoitu olevan viidenneksen viime vuotta parempia ja nämä tulevat jälleen laivaamaan merkittävän osan tuotantomäärästään markkinoille.

Näillä viljakaupoilla on merkityksensä myös eurooppalaisen vehnän hintakehitykseen, yleensä suuri tarjonta tietyltä alueelta rauhoittaa hinnannousua. Kiinan on arveltu tuovan muiden viljojen ja öljykasvien ohella myös runsaasti vehnää, koska siellä kasvukauden sääolot eivät ole olleet kovin optimaaliset viljojen kasvun kannalta. Kiinan onkin arveltu olevan merkittävä asiakas muun muassa australialaiselle vehnälle.

Huomattava muutos viime kauteen verrattuna on se, että maailman tärkeimmillä viljanviejillä on varastoissaan aiempaa enemmän viljaa, kuten selviää kuvasta 1. Tätä kirjoittaessa elokuun lopussa Suomessa korjattavan vehnäsadon laadusta ei ole vielä laajempaa kuvaa.

Ohra

Euroopassa ohraa on tuotannossa selvästi viime kautta enemmän. Tuotannon arvellaan kasvavan edellis­kaudesta yli neljällä miljoonalla tonnilla noin 58 miljoonaan tonniin. Samoin toisen tärkeän rehuviljan maissin tuotannon ennakoidaan kasvavan jopa ohraa enemmän. Myös koko maailman maissintuotannon ennustetaan olevan selvästi viime kautta suurempaa.

Ensimmäisten Suomessa puitujen ohrien hehtolitrapainot ovat olleen hyviä, mutta esimerkiksi mallasohran valkuaistasoista ei ole vielä laajempaa kuvaa. Etenkin mallasohraa näyttäisi olevan Euroopassa käyttöön nähden riittävästi tarjolla.

Näyttää siltä, että ohramarkkina on täysin toisentyyppinen kuin viime kautena eli tällä kaudella ohraa on rehu­käyttöön verrattuna runsaasti myös kotimaan markkinoilla, ja tämä rauhoittaa sen hintaodotuksia koko kauden ajan.

Kaura

Maailman kaurasatoon ei odoteta merkittäviä muutoksia viime kauteen verrattuna. Euroopassa kauramarkkinaan vaikuttavat eniten Suomen ja Ruotsin kaurasadon laatu, eli mikä osa sadosta täyttää elintarviketeollisuuden laatuvaatimukset sekä kotimaassa että erityisesti Keski-Euroopan myllykauramarkkinoilla.

Kaurasadon ennustetaan kasvavan merkittävästi viime kaudesta. ­Kaurasadon laatu on kuitenkin avoin eikä esimerkiksi sadon hometoksiinipitoisuudesta ole laajaa kuvaa tätä kirjoitettaessa.

Kotimaisen tarpeen ylittävän määrän ennakoidaan olevan runsas 350 000 tonnia. Tästä määrästä ­valtaosa löytää tiensä elintarvike­käyttöön, ja tämä on syytä pitää mielessä kauraa vientisatamaan toimitettaessa.

Parista viime vuodesta poiketen ruotsalainen kaura on jälleen löytänyt merkittävässä määrin tiensä Keski-Euroopan kauramyllyille, ja odotettavissa onkin kova kamppailu suomalaisen ja ruotsalaisen kauran kesken aidossa maaotteluhengessä.

Öljy

Öljykasvien markkinoihin vaikuttaa paljon Yhdysvaltojen soijasadon onnistuminen. Satoa puidaan loppusyksyllä muiden viljojen jälkeen ennen maissinkorjuuta. Varsin myöhäisen kylvöajan jälkeen kasvukausi on ollut pääasiassa suotuisa, joten Yhdysvaltojen soijasadosta ennakoidaan suurta.

Etelä-Amerikasta ja etenkin Brasiliasta on tullut muutamassa vuodessa erittäin tärkeä tekijä soijan vienti­markkinoilla. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että koko maailman ­soijasadon ennustetaan kasvavan viime kaudesta noin kuusi prosenttia ja saavuttavan kaikkien aikojen suurimman tuotannon, 285 miljoonaa tonnia.

Lähes kaksi kolmasosaa maailman öljykasveista on soijaa, joten soijasadon onnistumisella on erittäin merkittävä rooli koko öljykasvi­markkinoihin. Euroopan rapsisadosta ennakoidaan tulevan viime kautta noin 700 000 tonnia suurempi, jolloin tuotannon arvellaan olevan yhteensä lähes 20 miljoonaa tonnia.

EU on öljy- ja valkuaiskasvien suhteen vahvasti alituotantoaluetta ja siksi sekä soijaa että rapsia tuodaan paljon kattamaan etenkin rehuteollisuuden valkuaiskasvitarvetta.

 


Artikkeli on kirjoitettu viikolla 34.
 

 

4 FAKTAA

  • Maailman viljantuotanto saavuttaa uuden ennätyksen
  • Euroopan sadon ennakoidaan olevan jopa kahdeksan prosenttia suurempi kuin viime vuonna, 300 miljoonaa tonnia
  • EU:n vehnäntuotanto lisääntyy lähes kymmenellä miljoonalla tonnilla 134 miljoonaan tonniin
  • Viljapassi otetaan käyttöön, ja se korvaa entiset viljalähetteet

 

Viljapassi uudistui

Suomen viljamarkkinoilla kaikki merkittävimmät viljakauppaa harjoittavat yritykset ovat ottaneet käyttöönsä uudistuneen viljapassin. Tarve yhtenäisen viljapassin käyttöönotolle on ollut olemassa jo pidemmän aikaa, jotta eri yritysten käyttämät kirjavat käytännöt yhtenäistyvät ja ovat helpommin hallittavissa ja seurattavissa.

Viljaketjun läpinäkyvyys on tärkeää koko vilja-alalle, jossa loppukäyttäjien vaatimukset ovat lisääntyneet muun muassa viljan jäljitettävyydessä. Jäljitettävyyden vaatimukset korostuvat erityisesti viljan viennissä. Vientiin päätyy vuosittain noin kolmannes kauppaan tulevasta viljasta, ja se on olennainen osa suomalaisten viljamarkkinoiden toimivuutta.

Suurin yksittäinen muutos entisiin viljalähetteisiin tulee viljankuljetuksen edellisten lastien seurannasta. Viljapassiin on merkittävä kolme edellistä lastia sekä tietoja muun muassa kasvukaudella tehdyistä kasvinsuojeluaineruiskutuksista.

 

Teksti: Ilkka Pekkala

 

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat jyväset

Lisää luetuimpia artikkeleita