Kalkituskokeet käyntiin

26.04.2018

Nordkalk aloitti rakennekalkituksen maatilakokeet Pöytyällä. Rakennekalkin avulla pyritään parantamaan heikosti vettä läpäisevän peltomaan rakennetta sekä vähentämään fosforivaluntaa vesistöihin.

Kalkkia käytetään maataloudessa peltojen pH:n nostoon sekä eläinten ruokinnassa. Maanparannuskalkki myös parantaa ravinteiden liukoisuutta. Ravinteiden liukenevuus vaikuttaa puolestaan kasvien ravinteiden saantiin, jolloin satotaso nousee ja sadon laatu paranee. Kun pH on kasvien ravinteiden oton kannalta optimaalinen, myös ravinnehuutoumat pelloilta vesistöihin pienenevät.

Suomalainen kalkkikaivosyhtiö Nordkalk on kehittänyt useita kalkkikivipohjaisia tuotteita ja menetelmiä vähentämään vesistöjen ravinnekuormitusta.

 

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat jyväset

Lisää luetuimpia artikkeleita