Viljelijän ristiriitaiset roolit: talonpoika, tuottaja vai yrittäjä?

26.04.2018

Suomalaisen maanviljelijän identiteetti on tasapainoilua talonpojan, tuottajan ja yrittäjän roolien välillä. Näin väitteli Jarkko Pyysiäinen 10.12. Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöksessään. Moni viljelijä pitää ammattiaan yhä sukupolvelta toiselle siirtyvänä elämäntapana, vaikka tiedostaakin paineet yrittäjyyteen.

Pyysiäinen tarkasteli tutkimuksessaan viljelijöiden sekä maatalouden kuntapäättäjien ja asiantuntijoiden suhtautumista yrittäjyyteen maatilakontekstissa. Hän havaitsi, että päättäjät kannattavat yrittäjyyttä, mutta viljelijät suhtautuvat siihen varautuneesti.

– Viljelijät pohtivat, onko yrittäjyys toivottavaa tai edes mahdollista maatilakontekstissa. Sukutila, perhekeskeinen elämäntapa ja alkutuotanto nähtiin arvoina sinänsä, ja yrittäjyys koettiin jopa uhkana niille, Pyysiäinen toteaa.

Pyysiäisen väitöstutkimuksen aineistona oli viljelijöiden sekä kunnallisten päätöksentekijöiden ja maatalous­alan asiantuntijoiden haastatteluja, joita hän analysoi laadullisin diskurssianalyyttisin menetelmin yksilö- ja ryhmähaastatteluja hyväksi käyttäen. Haastattelut tehtiin vuosina 2004–2007 ja niitä oli yhteensä noin 50, suurin osa viljelijöiden.

Luetuimmat jyväset

Lisää luetuimpia artikkeleita