Uusia ratkaisuja lannoitukseen

26.04.2018

Kasvukauden aikainen lannoitus on lisännyt suosiotaan. Lannoitteiden valinnassa karjatilallisen kannattaa kiinnittää huomiota paitsi kasvien ravinnetarpeeseen, myös eläinten kivennäisten saantiin.

Kuluneella kasvukaudella monilla alueilla satoi runsaasti ja kasvustot olivat paikoin keltaisenvihreitä. Vaalea väri johtuu joko liiasta märkyydestä tai ravinteiden puutteesta. Typen puutteesta vanhemmat lehdet kellastuvat, rikin puute puolestaan näkyy uusien, nuorten lehtien kellastumisena. Rikin puute saattaa yllättää erityisesti karkeilla, helposti vettä läpäisevillä mailla.

Peltojen rikkipitoisuus selviää viljavuustutkimuksesta. Tulosten perusteella valitset  pelloillesi sopivimmat lannoitteet. Kaikissa YaraMila-sarjan peltolannoitteissa on rikkiä 2–3 prosenttia, mikä yleensä riittää viljojen ja nurmien rikkitarpeeseen. Runsaimmin rikkiä moniravinteisista peltolannoitteista on YaraMila Hiven Y:ssä.  Kaikki kloorivapaat peruna- ja puutarhalannoitteet sisältävät runsaasti rikkiä.

Öljykasvit ja myllyvehnä tarvitsevat rehuviljoja enemmän rikkiä, koska ne käyttävät sitä typen ohella valkuais­sadon muodostamiseen. Kasvukauden aikaisella typpi- ja rikkilannoituksella voi saada lisää satoa ja valkuaista.

Lisää uusia typpilannoitteita

Typpilannoitteiden entisestään laajentuneessa valikoimassa on tuote niin runsaasti rikkiä tarvitsevalle pellolle kuin myös niille maille, joilla lisärikkiä ei tarvita.

YaraBela Suomensalpietari Se+ on Suomen oloihin räätälöity moniravinteinen lannoite sekä vilja- että kotieläintilalle. Se sisältää typen lisäksi rikkiä, kaliumia, magnesiumia ja seleeniä. Tuote on koostumukseltaan tuttu ja turvallinen, mutta nimeen on lisätty YaraBela, joka on typpilannoite­sarjan kansainvälinen nimi.

Rikkisalpietari on uusi Yaran valmistama tuote K-maatalouden Viljelyohjelmaan. Siinä on typpeä  27 prosenttia ja rikkiä kahdeksan prosenttia. Yara CAN27 + Mg on perus­typpilannoite, joka sisältää typen lisäksi magnesiumia.

Mitä uutta kylvölannoitukseen?

YaraMila-peltolannoitteissa on pääravinteiden lisäksi rikkiä ja hivenravinteita: seleeniä, booria ja joissakin myös sinkkiä ja mangaania. Moniravinteisten lannoitteiden valikoimaa on nyt laajennettu myös tuotteilla, joissa hivenravinteita ei ole. Lannoitteen valinta viljavuustutkimuksen mukaan johtaa omalle pellollesi parhaaseen tulokseen myös hivenravinteiden osalta.

K-maatalouden Viljelyohjelmalle räätälöidyt hivenpitoiset lannoitteet ovat Hiven Pe 1 (25–2-2) ja Hiven NK 1 (24–0–6).  Niissä on pääravinteiden lisäksi rikkiä, booria, mangaania, sinkkiä ja seleeniä.

Kotieläimille seleeniä

Edullisin tapa turvata kotieläintesi seleeninsaanti on käyttää seleenipitoisia lannoitteita. Seleeni on tärkeää niin lypsylehmien kuin yksimahaistenkin terveydelle ja tuotos­kunnolle, myöskään ihmisten terveyttä unohtamatta.  

Seleeniä on lähes kaikissa YaraMila-lannoitteissa, mutta typpilannoitteista  vain YaraBela Suomensalpietari Se + -lannoitteessa. Seleeni siirtyy maasta kasveihin, eikä seleenin puute rehussa pääse yllättämään ikävästi.  Seleenin puutosoireita on viime aikoina ilmennyt karjatiloilla, jotka ovat siirtyneet käyttämään seleenittömiä lannoitteita Tietoa ja viljelijöiden kokemuksia seleenin vaikutuksesta on kerätty nettiin, osoitteeseen www.seleeni.fi.

Uutta täsmäviljelyyn

Peltoviljelyä on mahdollista kehittää entistä tarkemmaksi ja tehokkaammaksi kasvukauden aikaisella lannoituksella. Ravinteiden jako tulevan sadon määrän ja laadun mukaan parantaa viljelyn kannattavuutta ja vähentää ympäristökuormitusta.

Perusidea typpilannoituksen tarkentamisessa on levittää keväällä 2/3 koko suunnitellusta typen määrästä moniravinteisena lannoitteena, ja antaa loppu typpimäärä tarpeen mukaan kasvukaudella. Lisätyppeä levitetään vain hyvinä kasvukausina, kuivana tai liian kosteana kesänä lannoitetta ei levitetä. Uutta täsmäviljelyteknologiaa on nyt entistä paremmin tarjolla lisätyppitarpeen määritykseen.

Kasvien hyvinvointi syyniin

Traktorin katolle asennettava Yara N-Sensor™ mittaa kasvien typpipitoisuutta niiden lehdistä heijastuvan valon perusteella,  ja traktorin hytissä oleva tietokone laskee tarvittavan lisälannoitusmäärän reaaliaikaisesti. Lannoitus tehdään samalla ajokerralla.

Laitteen avulla voit antaa optimaalisen typpilannoituksen lohkon eri kohtiin. Näin saat pelloillesi tasaisen kasvuston, joka hyödyntää pellon ravinteet ja kasvuedellytykset mahdollisimman hyvin. Kun lakoisuus vähenee,  sato ja laatu paranevat. Myös kuivatus sujuu nopeasti. Kaikki tämä johtaa viljelyn kannattavuuden parantumiseen.

Yara N-Tester™ on käsikäyttöinen mittari kasvin lisä­lannoitustarpeen selvittämiseen. Mittaustulos perustuu lehden valonläpäisyyn ja arvioon kasvin typpipitoisuudesta.

Ravinnepuutteiden tunnistamiseen löytyy Yara Megalab kasvianalyysillä. Ravinteiden puutokset vähentävät viljelykasvien satoa ja laatua. Koska piileviä puutosoireita on ollut kasvukaudella vaikea tunnistaa, ne jäävät usein hoitamatta. Kokeissa esimerkiksi mangaanilannoituksella on saatu kauralla jopa 1 000 kilon sadonlisä.

Näytteenottotarvikkeet ja ohjeet saat lähimmästä K-maataloudesta tai tilaamalla Viljavuuspalvelusta.

Tehoa ruiskutuksiin

YaraVita-sarjan lehtilannoitteilla voit antaa kasvustolle lisä­ravinteita yhdessä kasvinsuojeluaineiden kanssa. Ne voidaan sekoittaa lähes kaikkiin tankkiseoksiin hukkakauran torjunta-aineita lukuun ottamatta. Tietoa sopivista seoksista löydät osoitteesta www.tankmix.com.
 

 

Luetuimmat jyväset

Lisää luetuimpia artikkeleita