Tumen kansainvälistyminen jatkuu

26.04.2018

Vuoden 2006 omistusvaihdoksessa Tume-Agri Oy:n ohjaimiin tuli omistajakolmikko Heikki Sola, Eero Tommila ja Timo Suni. Osake- ja liiketoimintakauppa tehtiin Nokka-Yhtiöiden kanssa. Työnjaosta sovittiin tuolloin, että toimitusjohtajan tehtävät otti vastuulleen Eero Tommila, markkinoinnin ja tuotekehityksen vastuu tuli Heikki Solalle. Timo Suni ryhtyi päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Uudet omistajat asettivat tavoitteekseen kasvattaa liikevaihtoa maltillisesti, parantaa kannattavuutta sekä kohottaa yhtiön omavaraisuutta. Uudeksi tilikaudeksi määritettiin vuosittain 1.7.–30.6, koska sen katsottiin seuraavan parhaiten yhtiön vuosirytmiä.

Liikevaihdosta puolet vientiin

Viisivuotisjaksolla 2006–2011 asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Liikevaihto nousi jaksolla 2007–2009 vuositasolla yli 12 miljoonaan euroon ja liikevoitto reiluun yhdeksään prosenttiin. Viisivuotisjaksolla ei ole tehty yhtään tappiollista tilikautta, vaikka vaikeaksi muodostuneella tilikaudella 2009–2010 liikevaihto putosi runsaat 40 prosenttia eli vajaaseen seitsemään miljoonaan euroon. Tilikaudella 2010–2011 päästiin takaisin totutulle tasolle. Liikevaihto nousi 10,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste nousi 55 prosenttiin.

Yhtiön liikevaihdosta on vuosittain mennyt vientiin runsaat puolet. Aktiivivientimaita on tällä hetkellä noin 20. Pääasiallinen markkina-alue koostuu EU:n alueen maista, joskin Norja unionin ulkopuolisena on edelleen suurin vientimaa. Mittavaa kehityspotentiaalia odotetaan tulevina vuosina Venäjältä ja sen naapurimaista. Pitkäaikainen kauppakumppani, Japani, on edelleen kiinteästi kuvioissa mukana.

Kesko maatalouskauppiaineen on vastannut pitkään kotimaan kaupasta. Kanssakäyminen kauppiaiden kanssa on kehittynyt suotuisasti. Tunnustuksena pitkäaikaisesta yhteistyöstä Tume-Agri sai K-maatalouskauppiailta vuoden 2010 tavarantoimittajan palkinnon. Sitä edelsi Janakkalan kunnalta saatu yrittäjäpalkinto 2008.

Kylvölannoittimet keskeinen tuoteryhmä

Tuoteohjelmassaan Tume on keskittynyt kylvöön, lannoitukseen sekä kylvöä lähellä olevaan maanmuokkaukseen. Kylvölannoittimien kehitystyö alkoi 1960-luvulla ja siitä on tullut 2000-luvulla keskeinen tuoteryhmä, jonka menestykseen uskotaan yhtiössä vakaasti. Perustuotteita ovat Tume-jyräcombi, Nova ja viime vuonna lanseerattu Gemini 6000. Maanmuokkaukseen on kehitetty 2000-luvulla Cultipack- ja Cultiplus-versiot. Hankmo-lapiorullaäes vietti menneenä vuonna satavuotispäiväänsä ja sille näyttää olevan edelleen rooli muokkausmenetelmänä.

Kylvölannoitus syntyi menetelmänä aikanaan skandinaavisiin oloihin, joissa kevätkosteus piti saada hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Näin jatkuikin pitkään, mutta Tume lähti ennakkoluulottomasti laajentamaan markkinoita. Esimerkiksi Saudi-Arabian erittäin kuivissa oloissa on menestytty erinomaisesti 1980-luvulta lähtien. Siellä kasteluvettä käytetään kasvun ylläpitämiseksi. Kylvölannoituksen etenemisestä viimeisin signaali saatiin marraskuussa Hannoverin Agritechnica-messuilla, joissa useimmille merkittävimmille keskieurooppalaisille valmistajille oli tullut valikoimaan kylvölannoitinversio ja siinä rakeisen lannoitteen käyttö. Tämä suuntaus vahvistaa Tumessa valittua strategiaa.

Yli 60 vuoden toiminnan aikana tehtaalta on lähtenyt kone poikineen markkinoille. Marraskuussa valmistui 50 000:s Tume-kone, joka luonnollisesti oli kylvölannoitin. Tällä hetkellä se odottaa luovutustaan ja kevään kylvöjä.

Katse tulevaan

Kansainvälistymispanostusta jatketaan yhtiössä tulevina vuosina. Viime kesänä on solmittu Venäjän maahantuojan, Agrodok-yhtiön kanssa kylvölannoittimien kokoonpanosopimus. Sen raamina on, että Tume toimittaa pääkomponentit maahantuojalle, joka suorittaa loppukokoonpanon. Tällä operaatiolla saavutetaan uutta kilpailukykyä monimutkaisen lainsäädännön luvatussa maassa, joka on ulkomaiselle toimijalle monesti vaikeasti avautuva. Sitä se näyttää olevan useasti oman maankin elinkeinonharjoittajalle. Kun toiminta lähtee käyntiin, säästöt tulevat rahdeista ja tulleista. Lisäksi loppukäyttäjän luototus helpottuu. Markkina-aseman odotetaan vahvistuvan Venäjällä lähivuosina oleellisesti.

Kuluneen syksyn aikana on tehty ratkaisuja yhtiön johdossa. Joulukuun alussa talousneuvoksen arvon saanut hallituksen puheenjohtaja Timo Suni on luopunut osakkeistaan yhtiön hyväksi ja siirtyy eläkepäiville. Uudeksi osakkaaksi ja johtoryhmän jäseneksi on kutsuttu agrologi Patrik Jungarå (44) Kirkkonummelta. Päävastuualueenaan hänellä tulee olemaan vientitoiminta. Tähän mennessä hän on vastannut noin 20 vuotta ruotsalaisen Agrolux-ryhmän aurojen kotimaan markkinoista ja viennistä.Pääosakkaista Eero Tommila jatkaa toimitusjohtajana ja Heikki Sola markkinointijohtajana.

Timo Suni
 

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat jyväset

Lisää luetuimpia artikkeleita