Euroopan viljasadoissa vaihtelua

26.04.2018

Vuodet eivät ole veljeksiä – eivät ainakaan viljavuodet! Viljan suurista laatuvaihteluista huolimatta viljalle on kysyntää sekä kotimaassa että viennissä, mutta ennen myyntiä viljaerien laatu kannattaa selvittää tänä vuonna tavallista tarkemmin.

Vehnä

Maailman satoarvioita on arvioitu uudelleen pitkin kasvukautta, ja useimmissa arvioissa satoarvioita on laskettu. Euroopassa korjattiin 123 miljoonan tonnin vehnäsato, joka on viime kautta yli viisi miljoonaa tonnia pienempi. EU-vehnästä 70 prosentin osuuden katsotaan olevan myllylaatuista, kun sen osuus viime vuonna oli 64 prosenttia. Näin ollen myllyvehnää on alemmasta kokonaissadosta huolimatta neljä miljoonaa tonnia viime kautta enemmän, lähes 87 miljoonaa tonnia. Rehuvehnälle on tarvetta muun muassa Etelä-Euroopassa ja Iso-Britanniassa, jossa kaikkien viljojen sadot ja niiden laadut jäivät erittäin sateisen kesän jäljiltä heikoiksi. Mustanmeren maiden viime vuotta jopa kolmanneksen alemmat sadot vaikuttavat niiden vientikykyyn, ja muun muassa Pohjois-Afrikan maat tulevat ostamaan viljaa myös muista lähteistä, muun muassa EU-alueelta.

Ohra

Euroopassa korjattiin edellisvuotta neljä prosenttia suurempi ohrasato, lähes 54 miljoonaa tonnia. Etenkin mallasohran määrä on sen käyttöön nähden runsas, ja hintapreemio rehuohraan onkin poikkeuksellisen alhainen. Suomen ohrasato tulee laskennallisesti kattamaan kotimaan käytön.

Vehnä

Euroopan kaurantuotanto kasvaa viime kaudesta selvästi lähes kahdeksaan miljoonaan tonniin huolimatta siitä, että muun muassa Espanjan kaurantuotanto putoaa lähes 400 000 tonnilla. Erityisesti Ruotsin kaurantuotannon on arveltu kasvavan 140 000 tonnilla samoin kuin muuallakin kauran päätuotantoalueilla Pohjois-Euroopassa. Ruotsissa kaura korjattiin pääosin hyvissä olosuhteissa, ja sen arvellaan ottavan voimallisesti osuuttaan takaisin EU:n kauramarkkinoilla. Suomi tuottaa noin 15 prosenttia EU:n kaurasta, ja sen tuotannon määrällä ja laadulla on tärkeä vaikutus koko alueen kauramarkkinoihin.

Öljy

Öljykasvimarkkinoilla Etelä-Amerikkaan odotettava hyvä soijasato on heijastunut myös muun muassa Euroopan rapsimarkkinoihin laskien ­hyödykepörssien futuurinoteerauksia niiden huipputasoista. Hinnat ovat kuitenkin edelleen historiallisen korkeita, ja niiden ennakoidaan jatkuvan vahvoina läpi koko satokauden.

 

Viljojen kysyntä ja tarjonta

Viljojen kysyntä ja tarjonta eivät ole kiveen hakattuja vakioita. Viljan kysyntään, tarjontaan ja hintoihin vaikuttavat monet asiat, kuten viljojen keskinäiset hintasuhteet, muun talouden tila sekä raaka-aineiden hinnat. Siksi viljojen hintojen ennakoiminen on hankalaa. Markkinoilla vuoden parasta myyntiajankohtaa ei voi tietää ennalta, vaan myyntipäätöksen tulisikin pohjautua omien tuotantokustannustensa tuntemiseen.

 

Artikkeli on kirjoitettu viikolla 44.
 

Teksti: Ilkka Pekkala

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat jyväset

Lisää luetuimpia artikkeleita