Täsmäviljelijän tukena

20.05.2019 // Teksti Anne Penttilä / Kuva Sami Heiskanen

2/2019
Ellei satelliittisignaali löydy tai traktorin ajolinja mutkittelee automaattiohjauksesta huolimatta, apu löytyy teknisestä tuesta. Viljelykaudella puhelimessa päivystävät Dataväxtin Trimble-tuotevastaavat Tage Stam ja Tuomas Kajantola.

Satelliittiavusteinen täsmäviljely tarkentaa tuotantopanosten käyttöä ja helpottaa työtä, joten se kiinnostaa yhä useampia maatalousyrittäjiä Suomessakin. Lantmännen Agro ja samaan konserniin kuuluva Dataväxt AB tuovat maahan Trimblen täsmäviljely­laitteita.

Ellei tilalla ole aikaisempaa kokemusta laitteista, ovat hyvät neuvot usein tarpeen käyttöönotossa ja säätämisessä. Puhelu tuotetukeen ratkaisee yleensä ongelman. Puhelimeen vastaavat tekniset asiantuntijat Tage Stam ja Tuomas Kajantola.

Heidän mukaansa suurin osa kysymyksistä koskee kalustomuutoksia ja laitekohtaisia asetusmuutoksia.

– Myös lisensseistä ja työkoneiden yhdistämisestä kysytään paljon. ISOBUS-tekniikka tekee tuloaan, ja siihen liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet, arvioi Tuomas Kajantola.

– Ongelmia voi tulla esimerkiksi satelliittisignaalin kanssa. Laite ei vastaanota tiettyä korjaussignaalia, mikä voi olla kiinni asetuksista, tai lisenssi saattaa puuttua, Tage Stam kuvaa.

Eräässä tyypillisessä tapauksessa viljelijällä oli Bogballen lannoitteenlevitin ja Trimblen ajo-opastin, ja hän halusi hyödyntää MyYara CropSat-ohjelmaa paikkakohtaiseen lannoitukseen. Laitteet ja kaapelit oli kytketty ja ohjelmalisenssi syötetty, mutta työkoneohjaus ei toiminut.

– Ensimmäiseksi varmistin viljelijältä, että lisenssi oli käytössä ja kaapelit oli kytketty oikein. Bogballen ohjelmisto vaati kuitenkin päivityksen, ja neuvoin kuinka sen saa ladattua konevalmistajan sivustolta ja siirrettyä muistitikulla Bogballen ohjaimeen. Kun viljelijä teki sen, järjestelmä alkoi toimia, kertoo Stam.

Stam ja Kajantola tuntevat eri traktori- ja työkonevalmistajien tekniikkaa hyvin, joten he pystyvät selvittämään ongelman ja saamaan täsmäviljelyn laitteet toimintaan. Uusimpiin työkoneisiin ja näyttöihin on yleensä mahdollista saada etäyhteys, jolloin myös tukihenkilö voi varmistaa, että kaikki asetukset ovat oikein.

Valtaosa kysymyksistä ja ongelmista ratkeaa puhelinsoitolla.

Asennus- ja huoltokäyntejä

Noin puolet täsmäviljelylaitteiston hankkineista maatalousyrittäjistä suorittaa laiteasennuksen itse. Stam, Kajantola ja valtuutetut huoltoyrittäjät käyvät asentamassa loput, riippuen laitteiston monimutkaisuudesta.

– Usein viljelijä hoitaa itse perusasennuksen, jonka jälkeen saa meiltä käyttökoulutuksen, kertoo Kajantola.

– Vaativampia asennettavia voivat olla esimerkiksi jälkiasennettavat täyshydraulisella ohjauksella toimivat laitteet, joilla ohjataan traktorin hydrauliikkaa, koska kalibroinnin onnistuminen on niissä oleellista.

Joskus tilalla voi olla tarpeen poiketa myös säätö­tapauksissa: esimerkiksi automaattiohjaus ei toimi viljelijän mielestä oikein, eikä traktori kulje riittävän suoraan ja hakee linjaa.

– Ellei käyttäjä ole ennestään toiminut paljon tämän tyyppisten laitteiden kanssa, järjestelmän uudelleen­kalibrointi ei välttämättä onnistu. Silloin on tarpeen käydä paikan päällä, kalibroida laitteisto ja laittaa asetukset kohdalleen, jotta automaattiohjaus toimii oikein.

Täsmäviljelylaitteiston asennusta voidaan tarvita myös puimuriin.

– Jälkiasennettava satokartoitusjärjestelmä voidaan asentaa vanhempaankin puimuriin, jossa ei ole mitään laitteita ennestään. Uusimmissa puimureissa on yleensä omia antureita, joita voidaan hyödyntää satokartoituksessa, kertoo Stam.

Tiedonkeruuta ja johtopäätöksiä

Puimurissa oleva satokartoitusjärjestelmä tuottaa tarkkaa lohkon sisäistä, paikkakohtaista tietoa, josta viljelijä voi tehdä johtopäätöksiä seuraavaa vuotta varten. Tosin satotietoja on hyvä olla useammalta vuodelta, jotta vuosien välinen vaihtelu tasoittuu.

Tietoja kasvustosta voi kerätä kasvukaudella myös Yaran CropSat-satelliittipalvelun ja N-Sensorin avulla. Satelliittikuvia ja tietoja lohkon sisäisestä typpitasojen vaihtelusta hyödynnetään lannoitteenlevittimen täsmäohjauksessa.

DataVäxt myy nyt Yara N-Sensoria myös Suomessa, kuten Ruotsissa ja Norjassakin. Stam ja Kajantola vastaavat sen teknisestä tuesta ja huollosta.

Laitteiden avulla kerättävän tiedon hyödyntämisestä vastaa viime kädessä tietenkin viljelijä itse. Tietojen tulkinnassa voi ja kannattaa hyödyntää neuvonnan ja Yaran asiantuntijoita.

Stam ja Kajantola kiertävät Lantmännen Agron tilaisuuksissa kertomassa täsmäviljelyn laitteista, ja käyttäjien lisäksi he neuvovat ja kouluttavat myös Lantmännen Agron myyjiä.

Kumpikin on työskennellyt koko työuransa täsmäviljelylaitteistojen ja automaattiohjauksen parissa, ja he täsmäviljelevät myös omaa tilaansa: Tage Stam viljelee syys- ja kevätviljoja Loviisassa ja Tuomas Kajantola tuottaa mansikkaa ja hernettä Laitilassa.

Tuotetuen puhelinpalvelu on käytettävissä suomalaisessa numerossa +358 94 27 22 810, viljelykaudella arkisin kello 8–20 ja viikonloppuisin päivystys­aikana kello 8–18. Ympäri vuoden puhelinpalvelu on käytössä arkipäivinä kello 8–16. Ruotsin- ja englanninkielistä puhelinpalvelua saa myös Ruotsin Dataväxt-organi­saatiosta.

2/2019

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita