Lievä rikkatorjunnan aiheuttama kasvuston vaaleneminen kaksi päivää ruiskutuksen jälkeen. Vaalenemista ei pystynyt havaitsemaan aurinkoisella säällä.

Vioituksia kasvinsuojeluaineista?

25.05.2018 // Teksti ja kuvat Milla Välisalo

2/2018
Vioitukset kasvinsuojeluaineista ovat jotain, mitä viljelijä ei toivo näkevänsä, kun rikkatorjunta on tehty kaikkien ohjeiden mukaisesti ja ajoitus ja sää ovat olleet ihanteelliset. Miksi vioituksia tulee ja mitä ne tarkoittavat sadon kannalta?

Kasvinsuojeluainepakkausten merkinnöistä löytyy suosituksia ruiskutuksen ajankohdalle ja ruiskutuksen aikaiselle säälle. Aina suosituksia ei ole mahdollista noudattaa täydellisesti, jottei torjunta jää tekemättä. Kasvinsuojeluaineista voi myös syntyä vioituksia, vaikka olosuhteet olisivatkin olleet suositusten puitteissa.

Yleisesti ottaen kaikki kasveille stressiä aiheuttavat olosuhteet voivat altistaa ruiskutusvioitusten syntyyn. Hyvät olosuhteet, jolloin aineen imeytyminen kasviin on suurimmillaan, voivat kuitenkin myös vaikuttaa siten, että aineen teho näkyy viljelykasvissakin jonkin verran.

Viime kasvukausi oli viileä ja sateinen, minkä ansiosta lehtiä peittävä vahakerros jäi ohueksi ja kasvinsuojeluaineista aiheutui tavallista enemmän vioituksia rikkatorjunnan yhteydessä. Yleisimmin ruiskutusvioitukset olivat erittäin lieviä. – Niitä ei todennäköisesti pystynyt erottamaan lainkaan, ellei lohkolle jätetty ruiskuttamatonta aluetta.

Samoin monet lievät vaalenemiset häviävät jo parin päivän jälkeen ruiskutuksesta. Tai ne ovat ylipäätään havaittavissa vain kasvustojen tarkkailun kannalta parhaissa oloissa, pilvisellä säällä.

Lievää rikkatorjunnan aiheuttamaa vaalenemista, lievät oireet ovat yleensä havaittavissa noin viikon ajan ruiskutuksesta. Koetilalla ei ole havaittu niillä olevan vaikutusta satotasoon.

Lajikkeen ja sään vaikutus vioituksiin

Lajikkeella on jonkin verran vaikutusta vioitusten esiintymiseen, muun muassa jotkut kaksitahoiset ­ohrat ja mallasohralajikkeet saattavat olla muita ­ohralajikkeita herkempiä. Viime vuonna tämä näkyi esimerkiksi Brioni-entsyymimallasohralla kuivassa ja viileässä. Suositusten mukaisessa säässä tehty rikkatorjunta (Zypar + K-MCPA) aiheutti mangaaninpuutteelta näyttäviä oireita, jotka näkyivät parin viikon ajan. Oireista huolimatta rikkatorjunta Zyparilla nosti satotasoa yli 15 prosenttia verrattuna käsittelemättömään koejäseneen nähden. Rikkakasvien viemät ravinteet ja elintila olivat siis vaikutukseltaan suurempia sadossa kuin rikkatorjunnan aiheuttamat tilapäiset oireet.

Koetilalla tutkittiin viime vuonna myös tankkiseosten vaikutusta sadon määrään Avetron-kauralla. Rikka­ruiskutuksen aikaan tehtiin tankkiseoksia kasvattaen seoksen väkevyyttä yhdestä (vain rikkakasvi­torjunta Tooler) neljään aineeseen (rikka­torjunta Tooler + Starane, kasvunsääde Medax Max ja hivenlannoite YaraVita Mancozin).

Näkyviä vioitusoireita ei kokeessa ollut, eivätkä tankkiseokset vaikuttaneet myöskään kasvuaikoihin ja kasvuston kehittymiseen. Vasta neljän aineen yhdistelmä laski hieman satotasoa. Sadon laatuun tankki­seokset eivät vaikuttaneet. Tämän kokeen osalta on huomioitava, että kauran kasvuolosuhteet olivat muilta osin hyvät. Kasvukausien välisten erojen selvittämiseksi tankkiseoskokeita tehdään koe­tilalla jatkossakin.

Ruiskutusvioitusten syntyyn vaikuttavat monet lohkon kasvutekijät ja hetkellisetkin sääolot voivat tehdä vioituksia. Vielä pensastumisvaiheessa kasvit yleensä toipuvat hyvin ylimääräisestä stressistä, jos kasvuolosuhteet ovat muuten suotuisat.

Tankkiseokset kannattaa kuitenkin tehdä mieluummin varman päälle kuin kokeilla, jos mahdollista. Viljelyohjelman suositukset tankkiseoksista kokeillaan koetilalla. Näin varmistetaan, että viljely­ohjelman suositukset eivät aiheuta satoon vaikuttavia vioituksia.

Mangaanin puutosoiretta muistuttava ruiskutusvioitus Brionilla vuonna 2017. Näillä oireilla ei ollut vaikutusta satoon.
2/2018

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita