Uudet viljakaupan hinnoittelu- ja myyntityökalut auttavat viljelijää viljakaupan suunnittelussa. Lantmännen Agron viljakaupan myyntijohtaja Antti Korpisen mukaan ne parantavat kysynnän ja tarjonnan tasapainoa viljamarkkinoilla.

Viljakauppaan uusia työkaluja

16.08.2018 // Teksti ja kuvat Raila Aaltonen

Lantmännen Agro lanseerasi puintien alla uudet hinnoittelutyökalut viljakaupan kehittämiseksi. Viljelijän on jatkossa helpompi suunnitella sekä tuotantoaan että myyntejään ja hallita hintariskejä.

Lantmännen Agro Oy:n ensimmäinen toimintavuosi on sisältänyt paljon vertailua yhdessä ruotsalaisen emoyhtiön kanssa. Viljakaupan tarkastelu on osoittanut, että Suomen viljamarkkinat poikkeavat selvästi Ruotsin vastaavista. Suomessa hinnat heittelevät enemmän ja niiden ennakoitavuus on heikompi.

– Hintojen pitäisi seurata paremmin kotimarkkinamme eli Itämeren alueen markkinahintatasoa, sanoo Lantmännen Agron viljakaupan myyntijohtaja Antti Korpinen.

– Satovuoden sisälle tarvitaan myös parempaa ajallista tasapainoa kysynnän ja tarjonnan välille.

Viljakaupan vakautta parantaakseen Lantmännen Agro tarjoaa nyt viljelijöille valikoiman erilaisiin markkinatilanteisiin ja erilaisille tiloille sopivia hinnoittelu- ja myyntityökaluja. Kaikki mallit lisäävät ennakoitavuutta viljakaupassa. Uusien hinnoittelumallien on tarkoitus edistää myös kysyntälähtöisempää viljelyn suunnittelua.

Hintajaksot käyttöön 15.8.

Satovuosi jaetaan nyt neljään hintajaksoon. Ykkösjakso on puintikausi, elo- ja syyskuu. Kakkosjakso kestää lokakuusta vuoden loppuun ja kolmosjakso tammikuusta huhtikuun loppuun. Nelosjaksolla, touko-heinäkuussa varastot tyhjennetään edellisvuoden sadosta odottamaan puintien alkamista.

Tilojen erilaiset lähtökohdat esimerkiksi varastokapasiteetin suhteen on pidetty mielessä malleja luotaessa. Viljan voi toimittaa ostajalle vaikka suoraan puinnin jälkeen, ellei oma varastotila riitä.

Myy nyt, toimita heti

Toimita heti -vaihtoehtoehtoja on kaksi: Päivänhinta-sopimusmalli ja HetiTermiini. Ensimmäisessä sato myydään päivän hintaan ja toimitetaan heti. Jälkimmäisessä myyjä sitoutuu toimitukseen kuukauden sisällä, jolloin hinnan voi kiinnittää myöhemmin toimituspäivään asti.

Näille myyntitavoille Lantmännen Agro tarjoaa vaihtoehtoja, jotka pitkällä aikavälillä ovat tuottajalle keskimäärin kannattavampia ja jotka samalla parantavat viljan markkinoille tulon ennakoitavuutta satovuoden mittaan.

AktiiviTermiini sopii tilanteeseen, jossa viljan varastointiin ei ole mahdollisuuksia, mutta hinta halutaan kiinnittää myöhemmin. Siinä hinta kiinnitetään vasta toimituksen jälkeen, viimeistään 31.3. AktiiviTermiinin käytöstä veloitetaan kiinnityshetken mukainen maksu, joka on puintikaudella 3, kakkosjaksolla 6 ja kolmosjaksolla 9 euroa tonnilta.

Myy nyt, toimita myöhemmin

Jos varastokapasiteettia löytyy, tarjolla on kolme hinnoittelumallia: Termiini, Hintaputkitermiini ja Varastointisopimus.

Termiini sopii viljelijälle, joka haluaa varmistaa sadon hinnan etukäteen. Sopimuksella kiinnitetään perushinta tiettyyn toimituspaikkaan ja -jaksoon. Termiinisopimuksia tehdään ympäri vuoden, myös ennen puintia.

Markkinahinnassa tapahtuvia muutoksia voi pehmentää Hintaputkitermiinillä. Perushintaa korjataan putken ylittävältä tai alittavalta osalta, jos markkinahinta on toimitettaessa putken ulkopuolella. Markkinahinta on Lantmännen Agron noteeraama toimituspäivän hinta.

Varastointisopimuksessa viljelijä voi hyödyntää sekä ennakkomaksut että hintojen kehityksen. Osa hinnasta, 100 euroa per tonni, tilitetään 30 päivän kuluessa sopimuksen teosta. Lopullinen hinta määräytyy toimitusajankohdan päivän hinnan perusteella, ja maksetaan 30 päivän kuluttua toimituksesta. Viljan toimituksen voi siirtää heinäkuun loppuun saakka.

Tuoteryhmäpäällikkö Ilkka Pekkala odottaa erityisesti Aktiivitermiinin nousevan viljelijöiden suosioon. Viljan voi toimittaa heti ja kiinnittää sen hinnan myöhemmin, maaliskuun loppuun saakka. Osan tilityksestä saa 30 päivän kuluttua toimituksesta, loput kiinnityksen jälkeen.

Viljanmyyjälle toimintaa parantavia apuvälineitä

Viljelijä saa Lantmännen Agron uudesta viljakaupan nettiportaalista jatkuvasti päivittyvän markkinainformaation ja hinnat, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Ilkka Pekkala. Sivuilta löytyvät yleisnäkymä sopimusmalleihin, ohjeet viljan toimitukseen, erilaisia laskureita sekä käyttäjän omat laatu- ja tilitystiedot.

– Näiden avulla käyttäjän on mahdollista parantaa omaa toimintaansa. Aina ei voi myydä huippuhintaan, sillä huiput menevät nopeasti ohi. Parhaaseen tulokseen pitkällä aikavälillä auttaa markkinoiden analysointi.

Pekkala kannustaa viljelijöitä kokeilemaan eri hinnoittelumallien toimintaa ja lopputulosta pienemmillä viljaerillä. Koko sadon myyntiä kerralla hän ei suosittele.

Markkinoiden ennustettavuus on erityisen tärkeää huonona satovuonna. Kun viljan käyttäjät saavat hyvissä ajoin varmistettua viljan saantinsa kotimaasta, massiiviseen tuontiin ei ole tarvetta.

– Kovat hintavaihtelut eivät ole kenenkään etu, Pekkala muistuttaa.

Uudistuksen perimmäinen tavoite on saada viljan hinnat seuraamaan paremmin Itämeren alueen markkinahintatasoa. Sen alle jäävät hinnat vievät viljelyltä kannattavuuden, korkeammat taas vievät pohjan vienniltä, jalostavan teollisuuden kilpailukyvyltä ja investointihalukkuudelta.

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita