Savikkateho jäi monella valmisteella tänä vuonna huonoksi ja uusia rikkoja iti vielä kesäkuussa. Kuvan vehnä ruiskutettiin pensomisen alussa 29.5.2018 laajatehoisella rikka-aineella. Kiinnitemäärän lisäys ja ruiskutuksen viivästyttäminen olisi voinut parantaa torjuntatehoa.

Sään ääriolosuhteiden vaikutus ruiskutuksiin

07.11.2018 // Teksti Anni Kymäläinen / Kuvat Lantmännen Agron koetila

3/2018
Vaihteleva sää vaikuttaa kasvinsuojelutöihin monesta syystä. Valmisteilla voi olla esimerkiksi erilaisia lämpötilavaatimuksia. Kasvuston kasvuvaihe ja -rytmi ruiskutushetkellä vaikuttavat valmisteiden käyttäytymiseen kasveissa, mikä aiheuttaa toisinaan yllätyksiä.

Suomessa on koettu sääolosuhteiltaan kaksi varsin vaihtelevaa kesää. Kesä 2017 oli normaalia kylmempi ja sateisempi, kun taas tänä vuonna on kamppailtu kuivuuden ja pitkien hellekausien kanssa. Paitsi että viljelykasvit ovat kasvaneet eri tavoin myös kasvinsuojeluainevalmisteet ovat tehonneet ja käyttäy­tyneet ruiskutuksissa eri tavalla.

Jokaisella valmisteella on ominaispiirteensä, esimerkiksi missä lämpö- ja kosteusolosuhteissa valmisteen teho on paras. Se vaikeuttaa oikean ruiskutusajankohdan ja aineen valitsemista. Oman haasteensa luovat kuluneen kesän kaltaiset, säältään hankalat kasvukaudet.

Miten eri valmisteet käyttäytyvät eri sääolosuhteissa ja mitä pitää ottaa huomioon, jotta aineista saadaan paras teho ilman vioituksia?

Kuivuus heikentää rikkakasvivalmisteiden tehoa

Kuten tänä vuonna on nähty, on kuiva kevät haastava rikkakasvien torjunnalle. Osasyynä on se, että rikat itävät kuivuudessa epätasaisesti, jolloin oikean torjunta-ajankohdan määrittäminen on hankalaa.

Jaettu rikkakasviruiskutus voi olla hyvä vaihtoehto kuivana vuonna, kun rikkakasvit taimettuvat epätasaisesti. Usein suositellaan myös ruiskutusten viivästyttämistä, jotta kaikki rikat ehtivät itää ennen torjuntaa, tai kehotetaan odottamaan kuivuusstressiä helpottavia sateita. Tällöin riskinä on, että ensimmäiset rikkakasvit kasvavat niin isoiksi, että aineiden teho niihin heikentyy.

Kuivuus aiheuttaa myös sen, että vähentääkseen haihduntaa rikkakasvit kasvattavat paksumman vahakerroksen, mikä heikentää rikkakasvivalmisteen tehoa. Tänä vuonna esimerkiksi jauhosavikka on ollut hankala torjua, ja monen tutun aineen teho on jäänyt tavanomaista huonommiksi.

Jos ruiskutusta joudutaan viivästyttämään, kannattaa valita laajatehoinen valmiste ja nostaa käytettävää ainemäärää, jotta saadaan nujerrettua myös isommat rikkayksilöt. On kuitenkin muistettava, että viljelykasvi on stressaantuneena altis vioituksille, joten valmisteen tulee olla hellävarainen. Etenkin, jos kuivuus edelleen jatkuu.

Jos ruiskutusta joudutaan viivästyttämään, tulee tarkistaa valmisteen rekisteröintitiedoista, mikä on tuotteen viimeinen sallittu käyttöajankohta. Esimerkiksi MCPA- ja TRIO-valmisteita ei saa käyttää enää korrenkasvuvaiheessa.

Kuivuuden etuna on kuitenkin, että kasvitaudit kasvavat ja leviävät hitaasti, jolloin tautitorjunnassa päästään helpommalla. Myös korrensääteiden tarve voi olla pienempi, mikäli kasvustot jäävät lyhyiksi kuten tänä vuonna.

Viljelyohjelman tuotesuositus:

Rikkakasvien torjuntaan Zypar, jolla on laaja ja hyvä teho muun muassa jauho­savikkaan, sekä joustava käyttöikkuna kasvuasteelle BBCH 45 saakka. 

Toisin kuin voisi luulla, vioituksia esiintyy erityisesti silloin, kun kasvuolosuhteet ovat hyvät. Kasvun ollessa nopeaa myös aineet imeytyvät enemmän viljelykasviin, ja seurauksena voi olla vioituksia. Vioitukset kuitenkaan harvoin alentavat satoa. Kuvassa rikkakasvitorjunnasta ruiskutusvioituksia saanut ohra kesällä 2017.

Sateisena kesänä kannattaa panostaa tautitorjuntaan

Useat kasvitaudit hyötyvät runsaasta kosteudesta, joten sadekesä on lähes poikkeuksetta tautikesä. Jos alkukesä on ollut sateinen, kannattaa jo rikkaruiskutusten yhteyteen lisätä esimerkiksi triatsoli-valmistetta tautien torjuntaan.

Varsinaiseen tautiruiskutukseen kannattaa panostaa useamman tehoaineen valmisteella tai tankkiseoksella. Kukinnan aikaisilla sateilla on yhteys myös punahomeiden ja DON-toksiinien muodostumiselle.

Tautipainetta vähentää myös tehokas rikkatorjunta sekä laontorjunta, jolloin kosteus pääsee haihtumaan kasvustosta paremmin.

Kaikille kasvinsuojeluvalmisteille on määritelty myös sateenkesto eli aika, jolloin tulisi olla sateetonta ruiskutuksen jälkeen. Sateenkesto voi olla jopa 6 tuntia (esim. Galera), joten asia kannattaa varmistaa valmisteen etiketistä, jos ruiskutuspäiväksi on luvattu sateita.

Viljelyohjelman tuotesuositus:

Laajatehoiseen tautitorjuntaan Comet Pro + Librax, joilla saadaan kolmen tehoaineen suoja. Lisäksi aikaiseen tautitorjuntaan rikkaruiskutusten yhteyteen Juventus tai Prosaro, jotka sopivat käytettäväksi tarvittaessa myös punahomeen torjuntaan kukinnan aikaan. Huomioi, että Juventusta saa käyttää vain kerran kasvukauden aikana.

Viileänä kesänä huomioitava aineiden minimilämpötilat

Viileänä kesänä kannattaa tarkistaa valmistekohtaiset lämpötilarajoitukset ennen ruiskutusta, sillä viileä sää heikentää aineen kulkeutumista kasviin, ja aineen liikkuminen kasvin sisällä hidastuu. Esimerkiksi fenoksihapot tarvitsevat ruiskutushetkellä yli +12 °C lämpö­tilan, jotta valmisteiden teho rikkakas­veihin olisi hyvä.

Samoin korrensääteissä voi olla rajoituksia lämpötilan suhteen, sillä yleisesti käytetty trineksapakki-etyyli tarvitsee myös lämpöä toimiakseen.

Kylmyyden takia voi esiintyä myös ravinnepuutoksia, sillä esimerkiksi fosfori ja mangaani ovat huonosti kasvin saatavilla kylmässä. Lehtilannoituksella saadaan lisättyä kasville ravinteita nopeasti ja ne voidaan yhdistää esimerkiksi rikkaruiskutukseen.

Viljelyohjelman tuotesuositus:

Rikkakasvien torjuntaan Mustang Forte, joka tehoaa jo +5 C-asteen lämpötiloista alkaen. Kasvunsääteeksi joustavalla käyttöikkunalla ja viileissä lämpötiloissa toimiva Medax Max. Mangaaninpuutteeseen hivenlehtilannoite YaraVita Mancozin.

Tämän vuoden aikainen puinti mahdollistaa rikkojen runsastumisen vielä syksyllä.

Hellekesä vaikeuttaa ajoittamista ja lisää vioitusriskiä

Kuumuus ja kuivuus kulkevat usein käsi kädessä, joten monet kuivuuden ongelmat pätevät myös silloin, kun on kuumaa. Toisinaan sää on kuitenkin suorastaan trooppinen, jos helteisiin yhdistyy sateita, kuten ukkoskuuroja.

Tällaiset olosuhteet luovat hyvät ­kasvuolot monille taudeille, joten tautitorjunnasta ei kannata tinkiä. Myös DON-toksiinit lisääntyvät parhaiten, kun kukinnan aikaan on kosteuden lisäksi lämmintä.

Hellekesänä on tärkeää ajoittaa ruiskutus päivän viileimpiin hetkiin. Ruiskutuksia ei pidä tehdä, jos lämpötila ylittää +25° C tai aurinko paistaa voimakkaasti, sillä aineet voivat polttovioittaa kasvustoa. Kannattaa mennä ruiskuttamaan varhain aamulla tai myöhään illalla, välttää tankkiseoksia ja käyttää reilusti vettä.

Viljelyohjelman tuotesuositus:

Erittäin hellävarainen rikkakasviaine Tooler, joka tehoaa myös mataraan.

Vähennä tulevan kasvukauden rikkapainetta

Rikkakasvitorjunta oli kuluvana kesänä hankala, ja osalla ruiskutus jäi kokonaan tekemättä. Rikkapaine onkin nyt suuri tulevalle kasvukaudelle.

Jotta rikkakasvipankkia saadaan pienennettyä, kannattaa tehdä syksyllä glyfosaattiruiskutus pitkävaikutteisella valmisteella. Kun tarvitaan erittäin hyvää tehoa tai ruiskutusolot ovat haastavat, kannattaa valita laadukas glyfosaattivalmiste, joka sisältää itsessään peruskiinnitteitä tehokkaamman kiinniteyhdistelmän.

Roundup Powermax sisältää kolme eri kiinniteainetta, joilla saadaan pitkä­aikaista tehoa myös syväjuurisiin rikkakasveihin.

Oli stressin syy mikä tahansa, muista yleisohjeet:

  • Älä koskaan ruiskuta stressaantunutta kasvustoa!
  • Käytä isoa vesimäärää.
  • Vältä tankkiseoksia.
  • Ruiskuta myöhään illalla tai aikaisin aamulla.

3/2018

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita