Pojat seurasivat Hardi-ruiskun toimintaa Viljely- ja konepäivän työnäytöksessä Hauholla.

Ruiskun huolellinen pesu estää monta harmia

24.05.2018 // Teksti Antti Tuulos / Kuva Vesa Tyni

2/2018
Kasvinsuojeluruiskulla ruiskutetaan yhä useamman tyyppisiä kasvinsuojeluaineita. Ruiskun huolellinen puhdistus käytön jälkeen on kriittisen tärkeää. Siten vältytään viljelykasvien ruiskutusvioituksilta ja pidennetään ruiskun käyttöikää.

Tilakoon kasvu, pyrkimys riskien hajauttamiseen useamman viljelykasvin avulla, viljelykiertojen monipuolistaminen sekä urakoinnin lisääntyminen ovat johtaneet siihen, että kasvinsuojeluruiskuilla ruiskutetaan entistä useamman tyyppisiä kasvinsuojeluaineita.

Erityisesti pienannosaineilla tehdystä rikkakasvien torjuntaruiskutuksesta tankkiin jääneet vähäisetkin torjunta-ainejäämät voivat aiheuttaa vioitusta siirryttäessä ruiskuttamaan erityyppistä viljelykasvia, mikäli ruiskua ja sen eri osia ei ole puhdistettu huolella.

Lisäksi viljoilla käytettävät fenoksihapot (”hormonit”, esimerkiksi MCPA) kiinnittyvät ruiskun kumiosiin herkemmin kuin muihin osiin. Etenkin, jos kumiosa kuten letku on tarvikelaatua, jota ei ole suunniteltu kemikaalikäyttöön, tai jos kumiosa on haurastunut.

Jäämäsaostumat aiheuttavat kasvustovioituksia

Jotkut valmisteet voivat myös kertyä saostumiksi, jotka tukkivat suodattimia ja suuttimia sekä aiheuttavat mekaanista vioitusta kalvoihin ja venttiileihin. Saostumista ja ruiskun sisäpinnoille kuivuneista ruiskutusliuoksista voi myöhemmin irrota torjunta-ainejäämiä, kun ruiskutetaan öljyjä tai liuottimia sisältäviä torjunta-aineita – esimerkiksi valikoivia juolavehnän torjunta-aineita, hyönteisten torjunta-aineita ja tautiaineita. Tai kun käytetään erikoiskiinnitteitä tankkiseoksissa.

Kuivuneet jäämät saattavat pysyä ruiskun sisäpinnoilla tai putkistossa useiden ruiskutuskertojen ajan ja alkavat liueta vasta, kun öljy- tai liuotinpitoista ainetta lisätään ruiskuun. Huomattava osa todetuista ruiskutusvioituksista paljastuu tarkemmin tutkittuina viljelykasville sopimattoman tehoaineen aiheuttamiksi. Tämän tyyppisissä vioituksissa jäämät ruiskussa on yleisin syy väärän tehoaineen päätymiselle kasvustoon.

Huolellisesti puhdistettu ruisku on turvallinen viljelykasveille, mutta myös käyttäjälle ruiskua huollettaessa.

Aloita puhdistus heti ruiskutuksen jälkeen

Ruiskun puhdistuksessa on oleellista huolellinen huuhtelu heti ruiskutustyön päätyttyä. Tällä estetään suurempien ainemäärien tarttuminen ruiskun sisäosiin.

Varsinaista pesua varten säiliö täytetään pesuaineen valmistajan ohjeen mukaiseen tilavuuteen vettä ja lisätään tarvittava määrä pesuainetta. Pesuliuosta on kierrätettävä ruiskussa vähintäänkin 15 minuutin ajan.

Tankin ja nestekierron pesun jälkeen pesuliuosta on myös syytä ruiskuttaa puomiston läpi vähintään 5–10 minuutin ajan, jotta putkien sisäpinnat puhdistuvat varmasti. Suuttimet sekä imu- ja painesuodattimet on syytä irrottaa ja liottaa niitä käyttöohjeen mukaiseen vahvuuteen tehdyssä pesuaineliuoksessa, minkä lisäksi sitkeimmän lian irrottamiseen on käytettävä harjaa.

Lopuksi suoritetaan säiliön ja nestekierron huuhtelu puhtaalla vedellä kahteen kertaan ja huuhteluvesi ruiskutetaan molemmilla kerroilla puomiston kautta ulos. Myös ruiskun ulkopinta tulee pestä painepesurin avulla.

Mikäli torjunta-ainetta on kuitenkin päässyt kuivumaan ruiskun sisäpinnoille, ­tulee pesuliuos jättää yöksi ruiskun tankkiin, nestekiertoon ja puomistoon parhaan tehon savuttamiseksi. Pesutulosta on myös syytä tarkastella kiinnittäen huomiota säiliön syvennyksiin sekä irrottamalla muutama letku puomistosta ja ruiskun nestekierrosta ja tarkastamalla letkun sisäpinta. Samalla tulee todettua letkujen kunto.

Uusi, väkevä ruiskunpesuaine

Lantmännen Agro on tuonut markkinoille uuden, huipputehokkaan kasvinsuojeluruiskun pesuaine Neutralizen. Neutralizelle ominaista on väkevä ja riittoisa formulaatti, mikä tuo käyttömukavuutta ja taloudellisuutta.

Käyttömäärä on vain 0,25 litraa 100 litraa vettä kohden eli puolet tavanomaisen ruiskunpesuaineen käyttömäärästä. Neutralize tehoaa erittäin hyvin erityyppisiin torjunta-ainejäämiin, myös öljyisiin torjunta-aineisiin, irrottaen niitä ruiskun eri materiaaleista ja myös kumiosista. Edellyttäen, että kumiosat ovat alkuperäislaatuisia ja ehjiä. Tämän lisäksi Neutralize puhdistaa hyvin myös ruiskun ulkopintoihin pinttynyttä likaa.

Neutralizen teho perustuu kolmen tyyppisiin pesuaineyhdisteisiin: jäämiä irrottaviin yhdisteisiin, jäämiä vaarattomiksi pilkkoviin yhdisteisiin sekä yhdisteisiin, jotka sitoutuvat torjunta-ainejäämiin estäen niiden uudelleen kiinnittymisen ruiskun pinnoille. Tehostaan huolimatta tuote on hellävarainen ruiskun tiivisteille ja kalvoille sekä maalipinnoille, sillä se ei sisällä ammoniakkia tai klooria. Neutralize vaahtoaa vain hieman ja muodostunut vaahto hajoaa nopeasti. Neutralizen pakkauskoko on viisi litraa ja tuotteen valmistaa tehokkaista kasvinsuojeluaineistaan tunnettu BASF.

2/2018

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita