Oikeat juomalaitteet tilallesi

25.05.2018 // Teksti Elli Nummi / Kuvat Suevia Haiges

2/2018
Puhdas ja riittävä vedensaanti on edellytys terveille ja tuottaville naudoille.

Suomen eläinsuojelulaissa on tarkkaan säädetty ohjeet koskien nautojen juomapaikkoja, mutta perusedellytys on, että eläimillä on koko ajan puhdasta vettä vapaasti saatavilla. Vesi on tärkeä osa naudan terveyttä sekä kestävää tuotosta. Nauta juo mielellään useamman kerran päivässä ja monta litraa kerrallaan.

Keskimäärin nauta juo sata litraa vettä päivässä, korkeatuottoinen lypsylehmä jopa 150 litraa. Veden puute tai huono laatu saattavat pahimmillaan johtaa sairastumiseen, tuotoksen ja kasvun heikentymisen ohella. Lainsäädäntö on suurin tekijä juomalaitteen valinnassa, mutta tärkeintä on löytää juuri omalle karjalleen sopivat ratkaisut.

Lantmännen Agro edustaa saksalaisen Suevia Haigesin juomalaitteita. Suevian tavoitteena on, että jokaisella eläimellä on mahdollisuus riittävään vedensaantiin ja taata ideaali ja taloudellinen tapa juottaa eläimesi.

Juomalaitteiden muotoilussa ja materiaaleissa on otettu huomioon eläinten hyvinvointi sekä käyttäytyminen. Eri-ikäisten eläinten tarpeet on pyritty täyttämään suunnittelussa, jotta veden virtaus on oikeanlainen, ja nauta pystyy juomaan luonnollisen tapansa mukaan eli upottamaan turpansa kokonaan veteen. Veden puhtaus on tärkeä tekijä ja siihen panostetaan juomalaitteiden puhdistusratkaisuilla.

Juomalaite käytön mukaan

Juomalaitetta valitessa tulee ensimmäisenä ottaa huomioon eläimen tarpeet sekä tilan vaatimukset. Vasikka tarvitsee kupin, jolla opetella juomaan, kun taas lypsävän naudan tarve on saada raikasta vettä koko ajan vapaasti.

Tilojen asettamat vaatimukset koskevat usein juoma­laitteen kokoa sekä asennusmahdollisuuksia. Parsinavetassa juomakupit ovat tärkeässä osassa, kun taas pihattonavetoissa löytyy enemmän valinnan­vapaut­ta. Vedensaanti pitää turvata kaikissa olosuhteissa myös talvella, lämmitettävissä kupeissa on tuotteita valittaessa ja asennettaessa otettava huomioon myös hoitaja- ja eläinturvallisuus.

Laidunnuskauden lähestyessä huomio kiinnittyy nautojen vedentarpeen kasvuun. Laitumella tulee olla vettä vapaasti tarjolla jatkuvasti. Laidunallasvalikoimassamme ovat altaat 80 litrasta 600 litraan saakka. Erilaisten vesisäiliöratkaisujen avulla pystytään varmistamaan vedensaanti myös laidunalueilla, joilla vedensaanti olisi muuten mahdotonta.

Lantmännen Agron valikoimasta löytyy kaikille tiloille sopivat juomalaitteet eläinlajista riippumatta. Nautatuotteiden lisäksi valikoima kattaa juomalaitteet niin hevosille, lampaille, vuohille kuin sioillekin. Juomalaitteille löytyy myös varaosapalvelu.

Muistilista

  • Huolehdi juomalaitteiden puhtaudesta päivittäin.
  • Varmista juomalaitteiden ympäristön turvallisuus.
  • Sijoita juomalaitteet tilaan optimaalisesti.
  • Asenna juomalaitteet ohjeiden mukaisesti.

2/2018

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita