Lenkkinä elintarvikkeiden laatuketjussa

24.01.2018 // Anne Yrjänä

1/2018

Maidonkäsittelylaitteiden onnistunut pesu varmistaa laatutavoitteiden täyttymistä. Anne ja Matti Jussilan robottitilalla pesu tapahtuu robotinvalmistajan suosituksen mukaisesti kolmijärjestelmäpesuna. Pesuaineiksi Jussilat valitsivat Lantmännen Agron Farm-tuotteet.

Elintarvikealalla vastuu puhtaudesta on meillä kaikilla, toteaa maidontuottaja Matti Jussila. Matti ja Anne Jussilan 60 lehmän tila sijaitsee Kokkolassa, lähellä Kannuksen rajaa. Seutu on valtakunnallisesti tarkasteltuna vahvaa maidontuotantoaluetta.

Uuden, vuonna 2011 käyttöönotetun navetan myötä moni asia muuttui niin arjessa kuin maataloudessakin.

– Jo pelkkää lypsyrobotin valintaa varten teimme 35 tilakäyntiä, Jussilat muistelevat.

Robottitiloilla monet asiat automatisoituvat. Robotti tunnistaa jokaisen lehmän ja kohtelee niitä yksilöllisesti. Tilalla tavoitellaan utareterveyden, toimivan eläinliikenteen ja oikean ruokinnan avulla lypsykertojen määrän kasvua sekä parasta mahdollista tuotosta.

Lypsyn aikana tallentuu tietoja eläimen painosta, aktiivisuudesta, märehtimisestä, maitomääristä ja maidon laadusta. Tiedot kerätään raporteiksi, joita tulkitsemalla ollaan paremmin perillä karjan tämänhetkisestä tilanteesta. 

Toiminnan aikana voidaan muuttaa asetusarvoja sekä tietoja, jotka ohjaavat järjestelmän ja aseman toimintaa. Robotin pesutkin pystytään ajoittamaan tilan toiminnan kannalta optimaalisesti. Vaikka robotti kerää runsaasti tietoja eläimistä, päätökset ovat lopulta aina käyttäjän vastuulla.

– Tietokoneen kautta toimiminen vaatii vastaavasti 
enemmän seurantaa ja tulkintaa. Koko ajan on oltava hereillä ja hallittava monenlaista. Kun halutaan runsaasti maitoa ja aktiivista liikkumista, on robotilla annettava riittävän iso väkirehumäärä, kertoo Anne Jussila. 

Puhdasta robotilta tankkiin

Jussilalla sekä robotti että tilasäiliö pestään vuoropesuna, mikä on maitotiloilla yleinen käytäntö. Pesutulos riippuu lypsylaitteiston ja tilasäiliön kunnosta sekä ominaisuuksista, pesuohjelmista, pesuaineista ja veden laadusta. Muita tärkeitä huomioon otettavia muuttujia ovat lämpötila, aika sekä mekaanisen että kemiallisen tehon yhteisvaikutus. Kemiallinen vaikutus riippuu veden laadusta ja pesuaineesta.

– Vuoropesussa käytetään vuoroin hapanta ja emäksistä pesuainetta, jolloin pesutulos on kattavampi. Turvallisuutta lisää se, että myös letkut ovat pakkauksien värisiä, eikä sekoittumista pääse vahingossakaan tapahtumaan, Jussilat korostavat.

– Robotin pesuun kuluu 20 minuuttia kolmesti päivässä. Tilasäiliö pestään tankkiauton käynnin jälkeen, joka toinen päivä ja pesun kesto on 30 minuuttia. Pesujen aikana jatkuvassa lypsyssä on luonnollisesti tauko, kertoo Matti Jussila. 

Robotit sekä tilasäiliö pestään aina nestemäisellä pesuaineella. Pesuaineina Jussilat käyttävät Lantmännen Agron Farm-aamupesunestettä ja Farm-iltapesunestettä. Nämä pesuaineet ovat Jussiloitten mukaan toimineet moitteettomasti VMS-robotin kanssa.

– Hapan Farm-iltapesuneste poistaa laitteistosta maitokiven, kalkin ja muita saostumia, Jussilat kertovat.

Emäksinen Farm-aamupesuneste puolestaan liuottaa valkuaista sekä hajottaa rasvan pesuliuokseen, samalla bakteerit kuolevat ja järjestelmä pysyy hygieenisenä.

– Maidon puhtauden kanssa ei ole ollut ongelmia, Matti Jussila kertoo.

Jussilat käyttävät Kannuksen vesiosuuskunnan vettä, joka kaikeksi onneksi on pehmeätä, joten kalkkisaostumia ei pääse herkästi muodostumaan.

– Vedenkulutus on säädetty vakioksi, pesuaineen annostelu on automatisoitu eikä toiminnoissa ole ollut ongelmia. Robotilta tulee hälytys koneelle ja kännykkään, jos pesuaine loppuu, Jussilat kertovat.


Täysrehu houkuttelee lehmät robotille ja lypsylle. –Tilan keskituotos on 8 000 kiloa, kertovat Jussilat. Kuvassa oikealla Riku Kuoppakangas Lantmännen Agrolta.

Kotimaista läheltä

 – Pesuaineiden myyjiä on nykyään entistä enemmän ja vaihtoehdoksi ovat nousseet myös nettikaupat, kertoo Anne Jussila. 

Jussilat ostavat pesuaineet edullisen hinnan sekä nopean saatavuuden takia Kannuksen Lantmännen Agrolta ja tutulta myyjältä Riku Kuoppakankaalta. Läheltä ostettuna tila säästää rahtikuluissa. Pesuaineita kuluu reilu 200 litraa vuodessa.

– Aiemmat Lantmännen Agron välittämät pesuaineet tulivat Ranskasta. Varastoinnin logistiikka ei toiminut ja pesuaineita pääsi vanhenemaan. Vanhetessaan pesuaineiden teho alkaa heiketä. Nykyinen pesuaineiden toimittaja on kotimainen, joten logistiikka on toimivampaa ja tehtaalta lähtiessään tuotteet ovat tuoreempia, kertoo Kuoppakangas.

Maitotilojen ahdinko puhuttaa myös Jussilan tilalla. 

– Mennään kohti isoja yksiköitä ja talous näyttelee työssä entistä suurempaa roolia. Tuotantoeläimeltä vaaditaan nykyään enemmän, ala koneellistuu ja automatisoituu. Ennen lehmiä puhuteltiin enemmän yksilöinä ja työ tehtiin käsityönä, pahoittelee Anne Jussila.

– Maatalous on mukana pyörittämässä kansantaloutta, jossa olemme pohjimmaisena linkkinä ketjussa. Siksi toivomme, että tuetkin kohdistuisivat enemmin aktiiviviljelijöille, Matti Jussila korostaa.

Jussiloitten mukaan aallonpohja ei voi jatkua. 

– Alalla ei voi jäädä paikoilleen, vaan työtä on kehitettävä koko ajan. Esimerkiksi verkostoituminen on tärkeää ja ajatus yhteistiloista kiinnostaa. Meillä olisi tarvetta ylimääräiselle työvoimalle muutamaksi päiväksi viikossa, mutta siihen ei ole vielä varaa, Jussilat pohtivat.

– Myös maatalouskauppa muuttuu ja nettikauppa näyttelee suurempaa roolia. Perinteinen myymäläkauppa on vähentynyt ja kaupanteko on nykyään enenevissä määrin kentällä tapahtuvaa ja henkilökohtaisempaa, lisää Kuoppakangas. 

Farm-pesuaineet

K-Agro-tuotemerkki korvataan kevään aikana Lantmännen Agron uudella Farm-tuotemerkillä. Farm-pesuaineiden valikoimaan kuuluvat jatkossakin aamu-, ilta- sekä yhdistelmäpesuaineet. Pakkauskoot, laatu sekä kotimaisuus säilyvät ennallaan, mutta pakkausten ulkonäkö muuttuu. Pesuaineiden uusissa etiketeissä on kiinnitetty enemmän huomiota käyttäjäystävällisyyteen sekä tuoteturvallisuuteen. Lantmännen Agrolta löydät kotimaiset pesuaineet alkutuotannon kokonaisvaltaiseen hygieniaan.

1/2018

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita