Librax 0,4 l/ha + Comet Pro 0,4 l/ha säilytti yhteyttävän lehtipinta-alan terveenä pitkälle elokuulle, mikä myös näkyi satotasossa.

Hyviä kokemuksia Librax-tautitorjunnasta

24.05.2018 // Teksti Antti Tuulos / Kuvat Hannes Höykälä

2/2018
Uuden SDHI-tehoaineryhmän Librax-tautiaine oli vuonna 2017 myynnissä ensimmäistä kesäänsä Suomessa. Tuote saikin hyvän vastaanoton viljelijöiden parissa.

Kenttäkokeisiin perustuvia kokemuksia Libraxista oli jo aiemmilta kesiltä sekä Lantmännen Agron koetilalta Hauholta että Luken Jokioisten kokeista. Tuloksia esiteltiin Maatilan Pirkan numerossa 2/2017. Libraxin testaamista jatkettiin myös viime kesänä, joten nyt on aika palata aiheen äärelle.

Librax, kuten useimmat muutkin edellisvuoden aikana markkinoille tulleet SDHI-valmisteet ovat varsinaisen SDHI-tehoaineen sekä triatsolin käyttövalmiita seoksia. Librax koostuu kahdesta tehoaineesta: SDHI-tehoaine Xemiumista sekä tutusta ja koetellusta metkonatsolista, joka kuuluu triatsoleihin.

Erityyppisten tehoaineiden yhdistely on osa hyvää resistenssin hallintaa ja sen avulla pystytään pitämään tuotteiden käyttöaika mahdollisimman pitkänä.

Edellisen uuden tehoaineryhmän eli strobiluriinien tultua Euroopassa markkinoille parikymmentä vuotta sitten resistenssinäkökulmaa ei osattu ottaa riittävästi huomioon ja strobiluriinejä ruiskutettiin ilman tankkiseoskumppania. Tämä johti verrattain nopeasti resistenttien taudinaiheuttajakantojen muodostumiseen ja tehon heikkenemiseen.

Virheistä opittiin, ja siirtyminen tankkiseosten käyttöön mahdollisti strobiluriinien säilymisen käyttökelpoisina vielä nykyään. Uuden sukupolven laajatehoisia peltoviljelykasveille tarkoitettuja SDHI-valmisteita on ollut Euroopan markkinoilla alle 10 vuotta, joten SDHI-tautiaineet ovat vielä elinkaarensa alkupuolella.

Onkin suotavaa, että laajatehoisilla, erityyppisistä tehoaineista koostuvilla tankkiseoksilla pyritään pitämään olemassa olevat tehoaineet, myös SDHI:t, mahdollisimman pitkään käyttökelpoisina. Uusien tehoaineiden kehittäminen on viime vuosina oleellisesti hidastunut ja kustannukset ovat kasvaneet kiristyneiden testausvaatimusten myötä.

Tehokas tankkiseos taloudellisesti kannattava

Viime kesänä Libraxia testattiin Lantmännen Agron koetilalla Hauholla. Aiempien hyvien kokemusten perusteella suurinta mielenkiintoa herätti Libraxin ja Comet Pro -strobiluriinin tankkiseos, jossa tehoaineita on peräti kolmesta eri tehoaineryhmästä.

Comet Pro edustaa edelleen strobiluriinien terävintä kärkeä ja se tuo tankkiseoksiin laajan tehon lisäksi viljelykasvin stressiä lievittäviä fysiologisia vaikutuksia. Vehnän tautitorjunnassa Comet Pro myös tuo Librax-tankkiseokseen lisätehoa pistelaikkua (DTR) vastaan.

Hauhon 2017 kokeissa Librax 0,4 l/ha + Comet Pro 0,4 l/ha toi hyvää tehoa ohran lehtilaikkutauteihin, joita heinäkuun aikana alkoi esiintyä huomattavan runsaasti. Tautitorjunta näkyi Trym-ohralla 2062 kg/ha sadonlisänä, jonka arvo kirjoitushetkellä joulukuussa 2017 oli yli 270 euroa hehtaarilta. Summa kattaa tautitorjunnan työ- ja ainekustannuksen ainakin viisinkertaisesti.

Vastaavan suuntaisia tuloksia saatiin viime kesänä myös NSL:n kenttäkokeissa Inkoon Västankvarnissa, jossa yhdistelmä Librax + Comet Pro tuotti ohralla 1 856 kg/ha sadonlisän, arvo 250 euroa hehtaarilta. Hauholla Librax yksinään puolikkaana annoksena toimi myös erinomaisesti, mutta täysannos Librax 1,0 l/ha toi silti suuremman sadonlisän nettoarvon.

Viljelijäkin vakuuttui

Hauholainen Marko Aalto käytti Librax + Comet Pro -yhdistelmää kesällä 2017. Ragna-ohra ja Avetron-kaura saivat käsittelyn lippulehdelle ja Ceylon-syysvehnä tähkälle. Kaura sai käsittelyn ensimmäisenä 18.6. ja ohra ja syysvehnä juhannuksen jälkeen.

Olosuhteet juhannuksen molemmin puolin olivat otolliset lehtilaikkutaudeille, joten viljelijä päätti hieman lisätä käyttömääriä tankkiseoksissa. Kauralla Librax + Comet Pro -käyttömäärät olivat 0,4 + 0,4 l/ha, ohralla 0,4 + 0,5 l/ha ja syysvehnällä 0,5 + 0,4 l/ha.

Käsittelyiden hyöty näkyi puinneille asti, ohrakasvustokin säilyi lähes puhtaana pidempään kuin Comet Pro + Prosaro -käsitellyllä lohkolla. Vaikka kauralla korren tyvi säilyi vihreänä puinneille saakka, saatiin Avetronkin korjattua syyskuun toisella viikolla heti ohranpuintien jälkeen ja syysvehnäkin korjattiin syyskuun puolella.

Satoa Marko Aalto luonnehti keskimääräiseksi ja edeltävää vuotta paremmaksi. Kauran jyväkoko vastasi odotuksia. Ohralla ja syysvehnällä jyvä­koko olisi voinut olla suurempikin, minkä viljelijä katsoo kasvukauden lopun viileyden ja kosteuden aiheuttamaksi. Hän aikoo käyttää Librax + Comet Pro -tankkiseosta kaikilla viljoilla jatkossakin, sillä yhdistelmä vaikutti selvästi aiempia tautitorjuntaratkaisuja paremmalta.

2/2018

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita