Huollolla huolettomampaan sesonkiin

24.01.2018 // Mikko Marttila

1/2018

Jälkimarkkinointi ja sen toimivuus on tärkeä asia asiakastyytyväisyyden ja asiakkaiden sesonkitöiden sujuvuuden kannalta. Sananparsi ”konemyyjä myy ensimmäisen koneen ja toimiva jälkimarkkinointi seuraavat” on varmasti totta, konemyyjän osuutta väheksymättä.

Jos jokin asia ontuu jälkimarkkinoinnissa ja työkoneiden toimivuudessa sesongin aikana, viestiä ei voi olla kuulematta, ja tilanne kärjistyy kriittiseksi hyvin helposti. On tärkeää pystyä minimoimaan ja ehkäisemään tällaisten kriittisten kohtien syntyä ennen sesonkia. 

Näemme Lantmännen Agro Oy:ssä jälkimarkkinoinnin erittäin tärkeänä ja tulemme kehittämään sen konseptia voimakkaasti osana  työkonekaupan kokonaisuutta. Olemme nostaneet painopistealueiksi varaosien myyntiverkoston ja saatavuuden, logistiset ratkaisut sekä myyjien ammattitaidon kehittäminen koulutusten ja ohjelmistojen.

Tulemme kehittämään huolto- ja kulutusosavalikoimaa siten, että asiakas löytää koneelleen sopivan ratkaisun tarjottavien vaihtoehtojen joukosta. Huollon henkilöstön ja huoltoyrittäjien kouluttaminen, teknisen tuen vahvuus sekä verkoston kattavuus vaativat jatkuvaa huolenpitoa ja kehitystä.

Luovutushuollot ja käyttäjäkoulutukset olivat K-maatalouden vahvuuksia, joita asiakkaat arvostivat. Ne tulevat olemaan tärkeitä myös Lantmännen Agrossa. Niiden tavoite on tehdä koneen oikeanlainen käyttö ja huoltokohteet tutuiksi käyttäjälle.
Käyttöohjeet on silti syytä opiskella aina huolella. Mitä paremmin koneen tuntee ja sitä osaa käyttää, sitä pidempään se kestää säilyttäen jälleenmyyntiarvoaan. Nämä asiat antavat myös lujan perustan koneen toimintavarmuudelle ja huollolle. Valitettavasti joskus käyttöohjeisiin tutustutaan kunnolla vasta, kun jotain on jo päässyt sattumaan. Uuden koneen käyttöönottoon on myös hyvä varata aikaa ja tehdä testikäyttö ennen tositoimien alkamista.

Kausihuollolla on suuri merkitys

Kymmenessä vuodessa työkoneiden varustelu- ja automaatiotaso ovat nousseet ja ISOBUS-kytkennät sekä GPS toiminnot ovat lisääntyneet. Autoissa, traktoreissa ja puimureissa tietokoneet hälyttävät, kun seuraava huolto lähestyy, ja näissä huoltoja tehdäänkin yleensä säännöllisesti ennen käyttökautta.

Työkoneetkin vaativat jo vastaavanlaista säännöllistä huoltoa. Valitettavan usein huoltoon herätään vasta sesongilla, kun jokin osa on rikkoutunut tai laite ei toimi niin kuin pitäisi. Tällöin työn keskeytymisen seuraukset voivat tulla moninkertaisiksi verrattuna säännöllisesti tehtyihin huoltoihin.

Paras aika suorittaa kattavampi huolto tai kunnostus työkoneelle onkin syksyllä tai talven aikana. Huoltoyrittäjillä on syksyllä ja talvella paremmin kalentereissaan vapaata aikaa kuin keväällä sesongin kynnyksellä. Työkustannukset ovat varmasti tällöin maltillisemmat ja monet saattavat tehdä huollon jopa erikoishinnalla rauhallisempaan aikaan. Myös varaosat saa tilattua edullisemmin.

Mitä enemmän koneessa on automatiikkaa ja varusteita, sitä tärkeämpää on tehdä tai teettää kausihuolto työkoneelle säännöllisesti. Huoltoyrittäjällä on vankka näkemys kriittisten osien ja kohteiden tarkastamisesta sekä huollon tai korjauksen suorittamisesta oikealla ja tehokkaimmalla tavalla. Ohjelmistopäivityksen tekeminen oikeaan aikaan voi ehkäistä monelta ongelmalta, ja merkkihuoltajalta löytyy valtuudet ja osaaminen tämän tason töihin. 

Merkkihuollon merkitys kasvaa entisestään konekannan modernisoitumisen kautta. Huolto- ja korjaustoimenpiteet vaativat entistä syvällisempää osaamista ja tietämystä huoltoyrittäjältä. Osaaminen edellyttää syvällisiä koulutuksia sekä korkeaa teknisen tuen tasoa. Jotta merkkihuoltajan osaaminen pysyy hyvällä tasolla ja kehittyy, tekemisessä pitää olla riittävästi toistoja. Tähän taas vaikuttaa alueellinen konekanta ja huoltoyrittäjien vastuualueiden laajuus. 

Huolto ja varastointi kauden jälkeen

Käyttökauden jälkeen kone on hyvä puhdistaa ja huoltaa kunnolla. Tällöin on hyvä vaihtaa myös rikkoutuneet ja kulutusosat, etteivät puutekohdat muistuisi mieleen esimerkiksi vasta rehunkorjuun alkaessa.

Mitä teknisempi työkone on, sitä tärkeämmäksi muodostuvat myös varastointitoimenpiteet ja varastopaikka. Esimerkiksi ruiskun nestelinjaan on hyvä ajaa glykoli talveksi, vaikka ruiskua säilytetäänkin lämpimässä hallissa. Glykoli myös suojaa tiivisteitä ja letkuja hapertumiselta sekä esimerkiksi pumppua korroosiolta. Samalla on hyvä puhdistaa suuttimet ja suodattimet sekä vaihtaa tarvittaessa tiivisteet.

Jyrsijöiden tekemiin vahinkoihin on hyvä varautua esimerkiksi kylvökoneen varastoinnissa neutralisoimalla pesäpaikat ja avaamalla syöttöläpät. Konehallissa kannattaa käyttää riittävästi jyrsijöiden torjuntaan tarkoitettuja syöttejä.

Konesuojaöljyn käyttö pitää koneen pinnat suojassa ruosteelta ja maksaa varmasti itsensä takaisin. Työkoneiden ohjaimet on lisäksi hyvä aina siirtää lämpimiin ja kuiviin olosuhteisiin, myös kesällä koneen ollessa lyhemmällä tauolla.

1/2018

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita