Uutta tekniikkaa tarkkaan ruiskutukseen

05.04.2017 // Tero Sarkala

Tämän päivän maataloudessa kulmakiviä ovat kustannussäästöt ja tehokkuuden lisäys. Ne nivoutuvat Hardin Commander-kasvinsuojeluruiskussa, jossa GPS-teknologia yhdistyy lohkoautomatiikkaan.

Nykyaikaisen ja kaikkien saatavilla olevan GPS-teknologian sekä lohkoautomatiikan avulla pystytään viemään ruiskutus uudelle tasolle. Päällekkäin ajo jää historiaan Hardi Commander -kasvinsuojeluruiskulla, ja viljelijältä säästyy sekä aikaa että rahaa, kun peltoon ruiskutetaan oikea määrä ainetta.

Lohkoautomatiikalla tarkoitetaan tekniikkaa, jossa ruiskun tietokone avaa ja sulkee ruiskun lohkoja tarpeen mukaan. Tämä helpottaa erityisesti päisteajoa, jolloin jokainen neliösenttimetri tulee ruiskutettua vain kerran.

Perinteisellä ruiskutusmenetelmällä syntyy helposti päällekkäin ajoa myös silloin, kun lohko ei ole neliön muotoinen. Tämän ongelman helpottajaksi Hardilta on saatavissa GPS-lohkoautomatiikka. Tarjolla olevien vapaiden GPS-signaalien avulla päästään hyvään, +/- 30 senttimetrin ruiskutustarkkuuteen.

Lohkoautomatiikan ja GPS-ohjauksen avulla ruiskutetaan varmasti oikea määrä joka kohtaan kasvustoa. DynamicFluid4-järjestelmä muistaa, millä ruiskutuspaineella on saavuttu päisteeseen, ja asettaa paineen samalle tasolle heti seuraavan vedon alussa.

Virtuaaliajourat

Tekniikan käyttöönotto ei vaadi traktorilta mitään erityisvaatimuksia. Hardin kosketusnäytöllisellä HC 8600 -ohjausyksiköllä on helppo ohjata lohkoautomatiikkaa ja havainnoida säästettyä aikaa ja liuosta. Perustetulle ruiskutuslohkolle voidaan ohjausyksikön avulla tallentaa ajourat, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa uudelleen. Näin pystytään yhdistämään eri vuosien ja työmenetelmien tietoja.

Yhdistettäessä HC 8600 -ohjausyksikkö ja GPC 6000 -vastaanotin, saavutetaan toimiva ruiskutusyhdistelmä, joka on erittäin helppo ja tehokas. Esimerkiksi ensimmäisessä rapsiruiskutuksessa siemenet eivät ole vielä itäneet eikä ajouria näy. HC 8600 -ohjausyksikköön on tallennettu viime vuodelta valmiiksi ajourat, joita on helppo seurata seuraavana keväänä, vaikka rapsimaassa ei vielä näy idun itua. Tämä helpottaa työskentelyä ja vähentää turhaa päällekkäisruiskutusta.

Hardin DynamicFluid4-järjestelmä muistaa, millä ruiskutuspaineella päisteeseen on saavuttu. Kun ruisku on taas saatu uusin ruiskutusuriin ja lähdetään seuraavaan vetoon, alkaa ruiskutus taas samalla paineella. Näin jokainen kohta saa heti oikean paineen ja oikean määrän nestettä.

Ennakoiva puominvakautus

Hardin GPS-ohjattua lohkoautomatiikkaa voi käyttää myös esimerkiksi Bogballen lannoitteenlevittimessä, jolloin edellä mainitut lohkotietojen jälleenkäyttömahdollisuudet konkretisoituvat. Ajouratiedot ovat valmiina ja lohkoja pystytään sulkemaan tarpeen mukaan.

Hardin uusi AutoTerrain-puominvakautusjärjestelmä ennakoi tulevaa epätasaisuutta älykkäästi. Järjestelmä perustuu sensoriin, joka havainnoi ruiskurungon suhdetta puomiin. Sensori on sijoitettu säiliön ja puomin rungon väliin. Anturi toimii linkkinä rungon ja puomin välillä ja se indikoi puomin heilahtelua ennen varsinaista heilahdusta.

Ajettaessa kuoppaan tai kiven päälle ruisku heilahtaa, sensori havaitsee häiriön ja alkaa syöttää puomin kallistussylinterille öljyä jo ennen kuin varsinainen heilahdus on tapahtunut. Ruisku korjaa puomin asentoa sensorilta lähtevän datan mukaisesti jo alle puolessa sekunnissa. Tämä on nopeampi järjestelmä kuin perinteinen korkeusanturiteknologiaan perustuva puomin korkeuden säätö, jossa puomin korkeuden on pitänyt muuttua ennen kuin tilannetta voidaan alkaa korjata.

AutoTerrain tarjoaa viljelijälle entistä enemmän mukavuutta ja helppoutta ruiskun hallintaan. Se mahdollistaa tasaisemman ruiskutuskorkeuden ennakoivan puominhallinnan ansiosta. Myös ajonopeus pystytään pitämään korkeana epätasaisissa ruiskutusolosuhteissa. AutoTerrain-ominaisuus on saatavilla myös uusiin Navigator-ruiskuihin.

GPS-ohjaus opastaa tarkasti ajourille, vaikka ne eivät vielä pellolla erottuisikaan.

Päivitys uudelle tasolle

Täysin uusittu DeltaForce-puomisto takaa ensiluokkaisen ruiskutustuloksen. Puomin päätykappaleet ovat nyt alumiinia pidemmälle runkoon päin. Kevyt ja kestävä rakenne suojaa suutimia ja mahdollistaa ensiluokkaisen ruiskutustuloksen. Alumiinin lisäksi puomin rungossa käytetään kahta teräslaatua. Tämän avulla puomin rungosta on saatu entistä tehokkaampi.

Yksityiskohtiin on käytetty aikaa suunnittelupöydän ääressä. Tästä kertovat puomien liitoskohtien jatketut hitsaussaumat, jotka vahvistavat entuudestaan jämerää puomin runkoa. Kaiken kaikkiaan puomi toimii kaikissa olosuhteissa erinomaisesti ja sen vahvuutena ovat kevyt rakenne, hyvin jousitettu vaimennus ja mahdollisuus negatiiviseen kallistuskulmaan. DeltaForcen etuna ovat sen moninaiset säätömahdollisuudet, joko manuaalisesti ohjaamosta GRIP-joystikistä tai automaattisesti AutoTerrain-korkeusautomatiikalla.

Commandereihin on tarjolla ilma-avusteinen vaihtoehto enemmän tarkkuutta vaativalle viljelijälle. Ilma-avusteisuuden ansiosta saadaan oikea nestemäärä oikeaan pakkaan myös tuulisissa olosuhteissa ja suurella ajonopeudella.

Commander on paras vaihtoehto tarkkuutta ja tehokkuutta vaativalle viljelijälle.

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita