Uuden vaikutustavan tautiaineet

05.04.2017 // Hannes Höykälä

Ensi kasvukaudelle on luvassa uutta kemiaa kasvitautien torjuntaan. SDHI-tehoaineryhmästä on tulossa viisi uudella vaikutustavalla tehoavaa valmistetta Suomen markkinoille.

Uusille valmisteille on yhteistä karkeasti todettuna niiden tarjoama pitkä suoja-aika ja hyvä teho kasvitauteihin. Lisäksi ne tuovat tärkeän lisän kasvitautien torjuntaan vaikutustavallaan, joka poikkeaa aikaisemmista markkinoilla olevista tuotteista: käytettäessä näitä valmisteita järkevästi estetään esimerkiksi strobiluriineille resistenttien tauti­kantojen kehittyminen. Muualla Euroopassa ja pohjoismaissakin resistenssi on ollut merkittävä ongelma erityisesti syysvehnän viljelyssä, jossa pääasiallisena kasvitautina on syysvehnän harmaalaikku (Septoria tritici).

BASF tuo markkinoille Librax-valmisteen, Bayerilta tulevat Ascra Xpro- ja Siltra Xpro-valmisteet sekä Syngentalta Elatus Era- ja Elatus Plus -valmisteet.

K-maatalouden myyntiin tulee Librax, joka sisältää kahta tehoainetta: uutta SDHI-vaikutustavan omaavaa Xemium-tehoainetta sekä metkonatsolia. Met­konat­soli on tuttu Juventuksesta ja se tiedetään vahvaksi tehoaineeksi. Uuden kehittyneen formulaatin myötä metkonat­solista­kin odotetaan saatavan vielä enemmän hyötyä viljelijälle.

Vehnäkokeessa Hauholla 1.8.2014 näkyy selvä ero käsittelemättömän ja Comet Pro + Juventus -käsitellyn koeruudun välillä (Comet Pro + Juventus -kuva jutun alussa).

Erittäin systeeminen

Molemmat tehoaineet ovat systeemisiä eli ne liikkuvat kohti uutta kasvua ja kasvinosia. Xemium on poikkeuksellisen systeeminen SDHI-tehoaineeksi, sillä kaikki SDHI-tehoaineet eivät välttämättä ole systeemisiä.

Erittäin tehokkaasti kasvisolukon rakenteissa liikkuvan tehoaineen vahvuutena pidetään sen kuratiivista eli parantavaa tehoa. Mikäli kasvitauti-itiöt ovat jo iskeneet kasviin ja mahdollisesti rihmastokin lähtenyt kasvamaan kasvisoluk­koon, tällöin tarvitaan kuratiivista tehoa, joka pysäyttää kehityksen. Näissä kehitysvaiheissa ei vielä näy silmämääräisesti oireita kasvin lehden pinnalla, ja itämisvaiheen pituus vaihtelee eri kasvitautien välillä.

Valmisteita tulee käyttää lähtökohtaisesti suojaavana ruiskutuksena, mutta tutkimuksien mukaan Xemiumin kuratiivinen teho on jopa 16 vuorokauden luokkaa syysvehnän harmaalaikkua vastaan. Kaikista kasvitaudeista juuri syysvehnän harmaalaikku on eniten tutkittu.

Ohran kasvinsuojelukoe Hauholla 22.7. 2014: alla käsittely Comet Pro ja Prosaro, yllä käsittelemätön kasvusto.

Pitkä suoja-aika

Libraxin sisältämän Xemium-tehoaineen pitkästä suoja-ajasta on olemassa myös muita erityisiä esimerkkejä. Samaa tehoainetta on myös tutkittu ja myydään Baltiassa peittausaineessa. Esimerkiksi kevät­ohralla aikaan saatava tautisuoja on niin voimakas, ettei välttämättä ole tarvetta tehdä ollenkaan kasvitautien torjuntaruiskutuksia kasvukauden aikana.

Xemium-peitatusta siemenestä versoon leviävä suoja osoittaa todeksi myös poikkeuksellisen systeemisyyden. Viljelijä hyötyy Xemium-tehoaineen systeemisyydestä vielä silloinkin, jos hän menee ruiskut­tamaan vasta kun pellolla on jo havaittu kasvitautia. Osalla kilpailevista valmisteista teho perustuu nimenomaisesti ennaltaehkäisevään ruiskutukseen.

Käyttö

Librax-valmiste on toiminut Suomessa tehdyissä kokeissa erinomaisesti yksinkin ja näyttänyt kuinka sitä voi käyttää myös resistenssien hallintaan. Jutun ohessa ovat yhteenvedot LUKE:n kolmesta ohra- ja kahdesta vehnäkokeesta.

Tätä kirjoitettaessa etikettiin tulevat käyttömäärät ovat vielä avoinna. Käyttömäärää on hyvä harkita tautipaineen mukaan. Librax on ulkomaalaisissa tutkimuksissa tehonnut pienehköillä annoksilla hyvin, mutta on hyvä tiedostaa annoskoon pienentämisen lyhentä­vän suoja-aikaa.

BASF:n Suomessa tekemissä useamman SDHI-valmisteen kokeissa on havaittu Comet Pron antavan tankkiseoksessa lisää satoa. Jo aikaisemmin on tieteellisesti osoitettu strobiluriineista nimenomaan Comet Pro:n (pyraklostrobiinin) antavan mahdollisesti lisää satoa ja parantavan laatua, vaikkei kasvitauteja esiintyisikään kasvustossa. Siksi suosittelemme seoksia niille, jotka haluavat maksimaalisen hyödyn.

Seoksissa Libraxin määrä voi olla 0,4–0,6 l/ha ja Comet Pro:n 0,3–0,5 l/ha riippuen tautipaineesta. BASF on ainoa SDHI-valmistaja, jolla on tarjota nykyaikainen strobiluriini tankkiseokseen, jossa Libraxin käyttömäärä voi olla matalampi kuin yksinään käytettynä. Kilpailevia SDHI-valmisteita suositellaan käytettäväksi yksinään, jolloin käyttömäärät ovat vastaavasti korkeita.

Eurooppalaiset koetulokset

Uusia SDHI-valmisteita ei ole vielä vertailtu keskenään paljoakaan suomalaisissa kokeissa. Niistä saamme varmasti lisää tietoa tulevien vuosien aikana. Aikaisemman sukupolven SDHI-valmisteiden ja Xemium-tuotteiden välillä ero oli suurempi, mutta kilpailijoiden uuden sukupolven aineet ovat kaventaneet valmisteiden välistä eroa. Xemium-teho­aineeseen pohjautuvat ratkaisut ovat kuitenkin menestyneet erinomaisesti monissa suurten eurooppalaisten viljanviljelymaiden vertailevissa kokeissa.

Xemium-tuoteperheeseen kuuluvat Librax, Adexar ja Ceriax. Biksafeeni-tuoteperheeseen kuuluvat Aviator ja Aviator Duo.
*44 puolueettomassa kokeessa vuosina 2014–2015 Iso-Britanniassa Librax toi keskimäärin 0,35 tonnia suuremman sadon kuin Aviator. Viljelijälle se merkitsi 20 punnan lisätuottoa hehtaarilta.

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita