Tutkimusyhteistyöllä parhaat ratkaisut paikallisiin oloihin

12.01.2017 // Kristina Sternberg

K-maatalouden valikoimassa olevia, sokerijuurikkaan viljelyssä käytettäviä kasvinsuojeluaineita ei tarvitse ostaa arvioiden perusteella. Tuotteita ja viljelyohjelmaa testataan säännöllisesti yhdessä Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen kanssa.

Uusiin toimitiloihin Paimioon muuttanut Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) pyrkii parantamaan ­sokerijuurikkaan satotasoa ja sadon laatua muun muassa testaamalla uudet siemenlajikkeet ennen niiden käyttöönottoa Suomessa sekä kehittämällä oloihimme parhaiten soveltuvia viljelymenetelmiä.

– Testaamme niin siemenlajikkeita, ravinteita ja kasvinsuojeluaineita kuin erilaisia viljelytekniikoitakin, kertoo SjT:n johtaja Susanna Muurinen.

– Olosuhteemme ovat sen verran poikkeavat, että Euroopassa jalostettuja lajikkeita ei välttämättä voi suoraan ottaa Suomessa käyttöön. Myös kasvinsuojeluaineet testataan ennen niiden markkinoille ­tuloa, jotta osaamme antaa viljelijöille ohjeita parhaan ­tuloksen saavuttamiseksi.

Aivan uusia kasvinsuojeluaineita ei juurikkaalle ole hiljattain tullut, mutta niitä odotellaan. Jo käytössä olevienkin tuotteiden käyttömääriin, suoja-alueisiin ynnä muuhun tulee toisinaan muutoksia uusien ympäristömääräysten myötä.

K-maatalous merkittävä yhteistyökumppani

Tutkimustyötä tehdään yhteistyössä alan muiden tutkimuslaitosten sekä maatalousalan yritysten kanssa. Kasvinsuojeluaineiden testauksessa K-maatalous on yksi laitoksen merkittävimmistä yhteistyökumppaneista.

– Parhaillaan on menossa kolmevuotinen viljely­ohjelmakoe yhteistyössä K-maatalouden kanssa. Testattavana on muun muassa Target SC, joka on korvannut aiemmin käytössä olleen Metafol 700 SC:n, kertoo kokeista vastaava tutkija Marja Turakainen.

– Tämän vuoden koe on luonnollisesti vielä kesken, mutta viimevuotisista tuloksista voi sanoa, että testatut tuotteet toimivat erittäin hyvin. Valmisteiden torjuntateho oli hyvä.

Target SC sisältää saman määrän vaikuttavaa ­ainetta, metamitronia, kuin edeltäjänsä, mutta muuten formulaattia on hieman paranneltu. Ainetta testattiin sekä annoksella litra hehtaarille että yhdessä Safarin kanssa annoksella 0,5 litraa hehtaarille. Kolmantena vaihtoehtona testissä oli Goltix 700 SC.

Kaikissa käsittelyissä tankkiseos sisälsi samat määrät Betasana 2000:ta, Tramat SC:tä ja kiinniteöljyä. Ruiskutuskertoja oli kolme. Kontrolliruuduilla ruiskutuksia ei tehty lainkaan.

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus vietti 20.7. avoimien ovien päivää. K-maatalous oli mukana esittelemässä tuotteitaan ja tutkimusyhteistyötään SjT:n kanssa.

Tuotepäällikkö Antti Tuulos K-maataloudesta sekä tutkija Marja Turakainen ja johtaja Susanna Muurinen SjT:stä.

Torjuntateho erinomainen

Kasvinsuojeluaineet saattavat vaurioittaa myös sokerijuurikkaan lehtiä, mutta näillä nyt testatuilla seoksilla vioituksia syntyi hyvin vähän, Target- ja Goltix-käsittelyillä tuskin ollenkaan.

Rikkakasveihin aineet sen sijaan tepsivät erinomaisesti. Rikkoja havaittiin käsitellyillä ruuduilla vain muutamia neliömetrillä, kun kontrollikasvustossa niitä oli toistasataa. Kymmentä rikkaa neliömetrillä pidetään onnistuneen torjunnan rajana ja sen paremmalle puolelle jäätiin reilusti. Teho oli hyvä kaikkiin koelohkon rikkalajeihin, joita olivat esimerkiksi savikka, peippi, lutukka, taskuruoho ja valkoapila. Pelto-orvokkiin Target tehosi hieman vertailuaineita paremmin.

Sokerijuurikkaan viljelijät tulevat jatkossakin saamaan ajantasaista tietoa markkinoilla olevista tuotteista ja uusista seosresepteistä, sillä toimivaa yhteistyötä on tarkoitus jatkaa.

– On järkevää hyödyntää jo olemassa olevia resursseja ja alan huippututkijoiden tietämystä, toteaa tuotepäällikkö Antti Tuulos K-maataloudesta.

Hän kertoo K-maataloudella olevan täysi valikoima juurikkaan viljelyssä tarvittavia aineita. Nyt testattavien tuotteiden lisäksi näihin kuuluvat muun muassa heinämäisten rikkojen torjuntaan tarkoitettu Fusilade Max, jolle kirjoitushetkellä odotetaan rekisteröintiä sokerijuurikkaalle sekä Ramularian torjunnassa käytettävä Comet Pro ja Renol-kiinniteöljy.

Yhteistyötä tehdään paitsi viljelyohjelmatestauksessa myös tulosten viemisessä kentälle. K-maatalous on usein mukana viljelijöille järjestettävissä pellonpiennarpäivissä ja tutkimuskeskuksen väki puolestaan osallistuu K-maatalouden Viljelyohjelman puhelinneuvojien koulutukseen. Yhteistyö näkyy myös tutkimuskeskuksen julkaiseman Juurikassarka-lehden ­sivuilla.

Paimioon, Meltolan kartanon yhteyteen rakennettu Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus.

Työ jatkuu uusissa tiloissa

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen henkilökunta jatkaa nyt työtään uusissa hienoissa tiloissa. Meltolan kartanon isäntä Perttu Härmälä rakennutti toimiston, koetuvan ja konehallin mailleen sekä vuokrasi ne ja tarvittavat pellot tutkimuskeskukselle.

– Aiemmin toimimme kahdessa eri pisteessä, missä oli omat logistiset hankaluutensa. Nyt kaikki on kätevästi yhdessä paikassa, iloitsee tutkimuslaitoksen johtaja Susanna Muurinen. 

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita