Lisää työtehoa automatiikalla

16.01.2017 // Matti Anttila ja Jukka Lehtinen

Koneista ja pellosta pitää saada kaikki mahdollinen hyöty irti. Claas Easy -tuotteet, kuten automaattiohjaus ja koneiden etäseuranta eli Telematics, auttavat viljelijää ja urakoitsijaa sekä pellolla että toimistossa.

Claas Telematics on ehtynyt kokea monta kehitysvaihetta vuoden 2008 jälkeen, jolloin se esiteltiin. Se on tänä päivänä erittäin kehittynyt ja helppokäyttöinen työkalu, jolla voidaan seurata ja optimoida koneiden säätöjä sekä kerätä työ- ja satotietoja lähes automaattisesti.

Telematics-järjestelmä koostuu koneessa olevasta GPS-antennista ja GPRS-modeemista, joiden avulla se lähettää koneen tietoja matkapuhelinverkon kautta Claasin palvelimelle. Käyttäjä pääsee siten etänä seuraamaan koneen tietoja netissä olevan Telematics-palvelun kautta. Käyttäjä voi kirjautua Telematicsiin tietokoneella, tabletilla tai kännykällä, joten tietojen käyttö on hyvin joustavaa.

Telematics on tehdasasenteisena tarjolla Arion-, Axion- ja Xerion-sarjan traktoreihin, Tucano- ja ­Lexion-sarjan puimureihin sekä Jaguar-ajosilppureihin. Malliston suuremmissa koneissa järjestelmä on jo vakiona, esimerkiksi Axion-malleissa 800–900, ­Tucano-malleissa 440–570 ja Lexion-sarjassa.

Satelliittipaikannusta (siniset viivat) voidaan tarkentaa RTKnet-tarkkuudella aina +/- 2-3 senttimetriin asti matkapuhelinverkosta (oranssit viivat) ladattavalla korjausdatalla.

Kone lähettää tiedot matkapuhelinverkon kautta Claasin palvelimelle ja käyttäjä pääsee netissä olevan Telematics-sivuston kautta käsiksi tietoihin.

Tietoa automaattisesti

Uuden koneen saapuessa tilalle Telematicsin käyttöönotto on erittäin helppoa. Koneen mukana tulevan aktivointikoodin ja koneen sarjanumeron avulla kirjaudutaan ensimmäisen kerran Telematics-palveluun ja syötetään käyttäjän perustiedot. Sen jälkeen järjestelmä on valmiina käyttöön.

Telematics-palvelussa käyttäjä voi seurata koneen tapahtumia ja liikkeitä halutulla aikavälillä. Reitti näytetään GoogleMapsin päällä. Näkyviin saadaan myös koneen säädöt, esimerkiksi puimurissa nähdään puinti­kelan nopeus, puintiväli, puhaltimen nopeus, yläseulan ja alaseulan asento, moottorin kierrosnopeus, ajonopeus, polttoainesäiliön taso, ynnä muuta.

Myös satotiedot välitetään automaattisesti Telematicsiin ja näytetään satokarttana GoogleMaps-kartan päällä niissä puimureissa ja Jaguareissa, joissa on satomittaus. Erittäin kätevää on, että käyttäjän ei tarvitse siirrellä tietoja muistikortin tai USB-tikun kanssa, vaan tiedot siirtyvät suoraan matkapuhelinverkon kautta. Lisäksi käyttäjän ei tarvitse erikseen muistaa käynnistää ja lopettaa mittausta, vaan hän voi keskittyä puintiin.

Telematics-sivustoa voi käyttää tietokoneella, tabletilla tai kännykän sovelluksella.

Satokartta muodostuu automaattisesti Telematics-sivustolle GoogleMaps-kartan päälle.

Tiedosta analyysejä

Telematics-järjestelmää voi vielä täydentää lisäpalvelulla Automatic Documentation eli automaattinen ­dokumentointi. Siinä käyttäjä käy rajaamassa pelto­lohkot Telematics-järjestelmässä GoogleMapsin päällä. Kun rajaus on tehty, Telematics tunnistaa automaattisesti puimurin tulon kyseiselle lohkolle ja tekee lohkosta yhteenvedon.

Yhteenvedosta käy ilmi, milloin työ on aloitettu ja milloin lopetettu, kauanko varsinainen työ kesti, paljonko tuli satoa, mikä oli keskikosteus ja paljonko ­kului polttoainetta. Lohkoyhteenvedosta on helppo poimia tiedot lohkokirjanpitoon.

Tiedot voidaan myös siirtää ISOXML-muodossa täsmäviljely- tai viljelyohjelmistoon. Satokarttojen jatkoanalysointiin voidaan käyttää Claasin Agrocom Map -täsmäviljelyohjelmistoa ja sen avulla voidaan myös valmistella levityskarttoja, jotka ohjaavat esimerkiksi lannoitteenlevittimen levitysmäärää paikkakohtaisesti.

Telematicsissa voidaan myös tehdä monenlaisia analyysejä. Jos jotain säätöä on esimerkiksi muutettu, miten se vaikuttaa puintitehoon (t/h) tai polttoaineen kulutukseen (l/h) ym. Voidaan myös helposti seurata, missä säiliötä on tyhjennetty ja kuinka suuren osan ajasta kone on ollut töissä tai odotellut. Telematicsin kautta päästään myös seuraamaan etänä koneen antamia ilmoituksia ja vikakoodeja.

Kohta 10 vuotta markkinoilla ollutta järjestelmää on kehitetty voimakkaasti. Se on alansa ehdotonta huippua ja tarjoaa käyttäjälle työkalun helppoon tiedon keräämiseen ja analysointiin.

Automaattiohjaus voidaan myös asentaa jälkikäteen GPS Pilot Flex -järjestelmällä, jossa ohjausakseliin asennetaan sähkömoottori.

Automaattiohjausta käytetään erillisen terminaalin kautta, kuvassa S10-terminaali. Automaattiohjauksella voidaan ajaa tarkasti esimerkiksi joka toista ajolinjaa ilman päällekkäisajoa.

 

Tarkempaa ohjausta

Automaattiohjaus keventää kuljettajan työtaakkaa, mahdollistaa työleveyden täyden hyödyntämisen, ­vähentää päällekkäisajoa ja sitä kautta nostaa työn ­tehokkuutta. Automaattiohjaus ja satelliittipaikannus mahdollistavat myös esimerkiksi ajolinjojen optimoinnin ja tarkan suunnittelun.

Claas tarjoaa useita mahdollisuuksia traktoreiden, puimureiden ja ajosilppurien automaattiohjaukseen. Kone voidaan jo tehtaalta tilatessa varustaa automaatti­ohjausvalmiudella, johon kuuluvat tarvittavat ohjausventtiilit ja johtosarjat. Kone voidaan myös tilata täysin toimintavalmiina GPS Pilot -automaattiohjauksella sisältäen ohjausventtiileiden lisäksi terminaalin, paikannusantennin ja navigointitietokoneen.

Kone voidaan varustaa automaattiohjauksella myöhemminkin. Ohjausventtiileiden käytön ohella automaattiohjaus voidaan toteuttaa myös Claas GPS Pilot Flex -järjestelmällä, jossa automaattiohjaus hoidetaan ohjausakseliin asennettavalla sähkömoottorilla. Järjestelmä on helposti siirrettävissä ja sitä voidaan käyttää myös muiden valmistajien koneissa.

Automaattiohjausta voidaan hyödyntää useammassa koneessa. Sama terminaali ja navigaatiotietokone voidaan siirtää helposti traktorista toiseen tai esimerkiksi traktorista puimuriin. Kun koneen tiedot on kerran tallennettu navigaatiotietokoneelle, voidaan asetukset ottaa käyttöön nopeasti ilman pitkiä kalibrointiaikoja.

Työt terminaalissa

Automaattiohjausjärjestelmä voidaan varustaa joko Claas S10- tai S7-terminaalilla. S10:ssä on 10,4 tuuman kosketusnäyttö, josta löytyy kaikkien tarvittavien ominaisuuksien lisäksi myös neljä liitäntää kameroille. Terminaali toimii myös ISOBUS-näyttönä. S7 on malli­merkintänsä mukaisesti seitsemän tuuman kosketusnäyttö.

Perusversion lisäksi kumpikin terminaali voidaan päivittää niin, että ne pystyvät hyödyntämään paikannuksessa GPS-satelliittien lisäksi myös Glonass-satelliitteja. Samoin paikannuksen tarkkuutta voidaan ­lisätä ottamalla käyttöön RTKnet-tarkkuus.

Tarkkuutta paikannukseen

Traktorin automaattiohjauksessa käytettävää paikannustietoa voi parantaa erilaisilla korjausmenetelmillä. Pelkistä satelliiteista saatava paikannustieto on liian epätarkkaa hyödynnettäväksi maataloudessa. Paikannuksen tarkkuutta voi parantaa joko satelliitista, omasta tukiasemasta tai matkapuhelinverkon kautta ladattavalla korjausdatalla.

Maksuttomalla, satelliitista saatavalla Egnos-korjauksella päästään olosuhteista riippuen +/- 15–30 sentin tarkkuuteen. Satelliittien kautta voidaan käyttää myös Omnistar-korjausta, jonka avulla päästään +/- 5–10 sentin tarkkuuteen. Omnistar edellyttää käyttäjän ostaman lisenssin.

Baseline HD on Claasin siirrettävään tukiasemaan perustuva korjausmenetelmä. Radion välityksellä lähetettävällä korjauksella päästään +/- 4–6 sentin tarkkuuteen. Tukiaseman kantama on kolmesta viiteen kilometriä. Järjestelmä ei vaadi ­lisenssiä, vaan se on vapaasti käytettävissä oman tukiaseman hankkimisen jälkeen.

Suomen oloihin parhaiten sopiva RTKnet-korjausmenetelmä toimii matkapuhelinverkosta ladattavan korjausdatan avulla. Sen avulla päästään tarkimpaan lopputulokseen, jopa +/- 2–3 sentin tarkkuuteen. Lisäksi korjausdata on aina käytettävissä, kun ollaan matkapuhelinverkon peittoalueella. Palveluntarjoajia löytyy Suomesta useampia.

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita