Korrensäätö − edullinen satovakuutus

16.01.2017 // Antti Tuulos ja Anni Kymäläinen

Viljojen kasvunsääteiden välillä on eroja erityisesti vaikutuksen kestossa ja tehoaineen vaatimuksessa ympäristöolojen suhteen. Uusi Medax Max on kehitetty vaativiin olosuhteisiin.

Kasvien pituuskasvua säätelee joukko luontaisia kasvihormoneita, kuten auksiinit, gibberelliinit ja etyleeni. Näistä gibberelliinit ovat solujen kasvua ja varsinkin pituuskasvua lisääviä ­tekijöitä. Valtaosa markkinoilla olevista korrensääteistä toimiikin vähentämällä gibberelliinien tuotantoa kasvissa.

Samasta vaikutusmekanismista huolimatta gibberelliinien tuotantoon vaikuttavien kasvunsääteiden ­välillä on eroja. Suurimmat erot ovat vaikutuksen kestossa ja tehoaineen vaatimuksessa ympäristöolojen suhteen.

Vaativiin olosuhteisiin on nyt kehitetty täysin ­uudentyyppinen korrensääde, Medax Max.

Medax Max lyhensi tehokkaasti syysvehnää kesän kokeissa K-maatalouden koetilalla Hauholla.

Varmistaa laatua ja tuo säästöjä

Vaikka korrensääteillä on suotuisissa oloissa mahdollista saada suoranaista sadonlisää yhteyttämistuotteiden paremman jakautumisen ansiosta, korrensäädön suurin hyöty on kuitenkin vaikutus sadon laatuun, kosteuteen ja puintitappioiden määrään.

Toisaalta jo yksistään kasvuston pysyminen pystynä edesauttaa jyvien täyttymistä ja isojen jyvien osuus on suurempi kuin lakoutuneessa kasvustossa, mikä vaikuttaa sadon määrää lisäävästi.

Mallasohralla laon torjunta ehkäisee pienijyväisyydestä johtuvaa valkuaispitoisuuden nousua.

Pysty kasvusto pysyy kuivana ja ilmavana, jolloin tähkäidännän ja homeiden, kuten punahomeen määrä jää lakoutunutta kasvustoa huomattavasti vähäisemmäksi ja todennäköisyys tuottaa elintarvikelatuista viljaa kasvaa.

Lisäksi kivisillä mailla puimurin rikkoutumisen riski vähenee oleellisesti, kun kasvusto on mahdollista puida normaalikorkeudesta. Pystykasvustosta puitu vilja on kuivempaa kuin lakoutuneesta kasvustosta puitu, minkä johdosta kuivatuskustannukset laskevat.

Kun 3,5 t/ha sato kuivataan 14 % kosteuteen, säästetään kuivauksessa käytettävää polttoöljyä lähes
20 l/ha, jos puintikosteus on 23 %, verrattuna tilanteeseen, jossa puintikosteus on 25 % (Ahokas J & ­Jokiniemi T 2014: Viljan kuivaus). Rahallisesti säästö on 13 €/ha polttoöljyn hinnan ollessa 0,65 €/l alv 0 % (kirjoitushetkellä).

Normaalina tai kosteana syksynä lakoutuneen kasvuston kosteus on helposti enemmän kuin kaksi prosenttia pystykasvustoa korkeampi ja 13 € /ha riittää hyvin kattamaan korrensäädön ainekustannuksen. Työkustannusta korrensäädön ei tarvitse lisätä, sillä korrensääteillä on tankkiseosmahdollisuuksia rikkakasvi-, tuholais- ja tautiaineiden kanssa.

Ympäristöolot vaikuttavat onnistumiseen

Useiden korrensääteiden tehoaineet vaativat lämpöä ja valoa aktivoituakseen, joten niiden teho jää vajaaksi viileässä tai pitkään jatkuvalla pilvisellä säällä. Optimilämpötila on valmisteesta riippuen noin +15 °C.

Tehoaineista proheksadioni-kalsium (Medax Max) sekä klormekvattikloridi (Cycocel) tehoavat alle ­
+10 °C lämpötiloissa.

Helle ja kuivuus tuottavat kasville stressiä, joka ­itsessään rajoittaa kasvin kasvua lisääntyneen etyleenintuotannon kautta, joten tähkän tuppeen jäämisen ehkäisemiseksi korrensääteet tulee ruiskuttaa hyvissä kasvuoloissa stressaantumattomaan kasvustoon.

Varhaisessa vaiheessa tehty kasvunsäädekäsittely klormekvattikloridilla (Cycocel) edistää juuriston ­kehitystä. Vastaavaa vaikutusta on myös trineksapakilla sisältävillä tuotteilla. Mutta pelkkään trineksa­pakkiin perustuvan korrensääteen käyttö hyvin aikaisessa vaiheessa ei välttämättä tuo riittävää korrensäädevaikutusta, varsinkin kun trineksapakki tarvitsee riittävää lämpöä toimiakseen.

Tankkiseoksissa triatsolityyppisen tautitorjunta-­aineen kanssa voidaan useiden korrensääteiden määrää hieman vähentää, sillä triatsoleilla on gibberelliinien synteesireitin toimintaa rajoittavaa vaikutusta.

Ohran myöhäisen vaiheen korrensäädössä suositeltavinta on käyttää etefonipohjaista korrensäädettä (esimerkiksi Terpal), sillä etefonin käyttö ehkäisee ohran tähkän katkeamista tuleentumisen loppuvaiheessa. Seuraavan ­sivun taulukkoon on listattuna eri teho­aineiden eroja sekä markkinoilla olevia tuotteita, joista kyseistä teho­ainetta löytyy.

K-maatalouden koetilalla Hauholla nähtiin menneenä kesänä, miten Medax Max vahvistaa korrenseinämiä ja kasvattaa korren halkaisijaa. Vasemmalla verranne, joka ei saanut korrensäädettä lainkaan.

Joustavuutta ja tehoa myös viileässä

Medax Max on kahden tehoaineen hellävarainen ­uutuuskorrensääde kaikille viljoille. Trineksapakki-etyyli on useimmille entuudestaan tuttu, mutta ­Medax

Maxin toinen tehoaine proheksadioni-kalsium on ­aivan uusi tehoaine viljoilla.

Proheksadioni-kalsiumin tärkein etu on sen ­nopeasti alkava vaikutus, joka toimii luotettavasti myös reilusti alle +10 °C lämpötiloissa sekä vähäisessä auringonvalossa. Tällä on huomattava merkitys Suomen oloissa, joissa lämpöä ei aina ole riittävästi pelkästään trineksapakkia sisältävien korrensääteiden toiminnan kannalta.

Medax Maxin trineksapakki-etyyli alkaa vaikuttaa hieman proheksadioni-kalsiumia hitaammin, varsinkin viileässä, mutta toisaalta se tuo pitkäkestoista tehoa. Medax Maxin käyttöajankohta onkin erittäin joustava aina pensomisesta lippulehdelle saakka, minkä johdosta yksi valmiste sopii käytettäväksi myös jaetuissa korrensäädekäsittelyissä syysviljoilla.

Britannian suurimman maatalousalan neuvonta- ja tutkimusorganisaatio ADAS:n monivuotisissa ­kokeissa aikaisessa vaiheessa tehdyn Medax Max ­-käsittelyn on osoitettu parantavan viljojen juuriston kasvua, mikä edesauttaa veden ja ravinteiden ottoa ja toisaalta parantaa juuriston ankkuroitumista maahan.

Tällä on merkitystä varsinkin kevyillä maalajeilla, joissa juuriston pettäminen sateiden aikana johtaa herkästi lakoutumiseen. Medax Max ei aiheuta rajoituksia olkien tai sadon käyttöön.

Medax Max

  • Kaikille viljoille.
  • Laajaa tehoa kahdella tehoaineella.
  • Teho alkaa jo viileissä olosuhteissa, toisin kuin pelkällä trineksapakki-etyylillä.
  • Kaikki kasvunsäädön käsittelyajankohdat mahdollisia.
  • Tuo sekä välitöntä että pitkäaikaista tehoa.

 

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita