Hulppea sadonlisäys

05.04.2017 // Antti Tuulos

Clearfield-menetelmän tuoma sadonlisä paljastaa rikkakasvien torjunnan merkityksen öljykasveilla.

Öljykasvien Clearfield-tuotantojärjestelmä koostuu laajatehoisista lehti- ja maavaikutteisista rikkakasvien torjunta-aineista sekä niiden sisältämää imatsamoksi-tehoainetta kestämään jalostetuista öljykasvilajikkeista.

Torjunta-aineen kestokyvystään huolimatta Clearfield-lajikkeet eivät ole geneettisesti muunneltuja, vaan ne on kehitetty perinteisen kasvinjalostuksen menetelmin.

Clearfield-lajikkeilta voidaan torjua kemiallisesti myös ristikukkaisia rikkakasveja, mikä ei ole mahdollista tavanomaisilla öljykasvilajikkeilla.

Ristikukkaisrikkakasvien torjuminen öljykas­veilla vähentää pellon siemenpankkia ja siten myös heikentää möhöjuuren ja pahkahomeen säilymis­mahdollisuuksia pellossa viljelykierron myöhempinä vuosina.

Rikkakasvien vähäisempi määrä kasvustossa näkyy käsittelyvuonna Clearfield-menetelmällä tuotetun sadon suurempana määränä ja poikkeuksellisena puhtautena.

Rikat kuriin BASF:n uutuustuotteella

K-maatalouden koetilalla testattiin kesällä 2015 Clearfield-järjestelmään kuuluvan rikkakasvien torjunta-aine Cleravon tehoa DK 7130CL -hybridikevätrapsilla. Cleravo on BASF:n uutuus Suomessa ja se koostuu kahdesta tehoaineesta: Clamoxinkin sisältämästä, etupäässä lehtivaikutteisesta imatsamoksista sekä lehti- ja maavaikutteisesta kvinmerakista.

Lehtivaikutuksensa ansiosta Cleravo tehoaa hyvin jo taimettuneisiin rikkakasveihin maan kosteusoloista riippumatta. Dash-kiinnitteen käyttö parantaa lehtivaikutusta. Toisaalta valmisteen maavaikutus suojaa kasvustoa myöhemmin itäviltä rikkakasveilta.

Cleravon ruiskutusajankohta on sirkkalehtiasteelta kahdeksannen kasvulehden muodostumiseen asti, mikä käytännössä tarkoittaa keväällä kahdesta kolmeen viikon mittaista jaksoa, jonka aikana ruiskutus on mahdollista tehdä. Kevätkäsittely on mahdollista tehdä myös syyslajikkeille.

Cleravon vahvuus on laaja teho ristikukkaisiin rikkakasveihin, joihin saadaan hyvin tehoa myöhäänkin ruiskutettaessa. Aikaisessa vaiheessa ruiskutettuna aine tehoaa hyvin tai erinomaisesti myös ongelmarikkakasveihin kuten pihatähtimöön, savikkaan sekä saunakukkaan. Clamoxiin verrattuna saadaan lisätehoa myös mataraan. Myös heinämäiset rikkakasvit, kuten hukkakaura ja juolavehnä sekä jääntivilja pysyvät kurissa Cleravolla. Cleravo on rekisteröity 18.1.2017.

Puhdas kasvusto tuo vastinetta sijoitukselle

Cleravon teho näkyi K-maatalouden koetilalla jo kesäkuun lopussa vähäisempänä rikkakasvien peittävyytenä kasvustossa. Maavaikutuksensa ansiosta torjunta-aine pysäytti myös myöhemmin itävät rikat, ja kasvustot säilyivät puhtaina pitkälle kasvukauden loppuun saakka.

Käsittelemättömässä kasvustossa rikkakasvien peittävyys kasvoi heinäkuun alkuun asti ja säilyi korkeana puintiin saakka. Cleravon tehokkuus konkretisoitui puintien aikaan, kun rikkakasvien torjunta tuotti yli 750 kiloa enemmän satoa verrattuna käsittelemättömään.

Rikkakasvitorjunnan tuoman sadonlisän arvo on ainekustannukseen verrattuna vähintäänkin viisinkertainen, minkä lisäksi sato päätyy varmemmin elintarvikekäyttöön alhaisen rikkapitoisuuden johdosta. Cleravon käyttökustannus on Clamoxia alhaisempi, joten Clearfield-viljelyn kannattavuutta on mahdollista edelleen parantaa.

Cleravo raivaa tilaa rapsille ja pelto pysyy puhtaana koko kasvukauden.

Clearfield-lajikkeet

Clearfield-tuotantomenetelmän kivijalka on viljelyvarma Clearfield-lajike, joka kestää menetelmässä käytettyjä laajatehoisia rikkakasvien torjunta-aineita Clamoxia ja Cleravoa. Clearfield-lajikkeet on jalostettu perinteisin jalostusmenetelmin, ne eivät ole geenimuunneltuja.

Aurea CL on rypsilajikkeista aikaisin ja lyhytvartisin. Se tuottaa runsaan, puhtaan ja kauppakelpoisen sadon Clearfield-tuotantomenetelmällä.

DK 7130 CL -kevätrapsi on lajikkeiston aikaisimpia lajikkeita. DeKalbin jalostama lajike tuottaa puhtaan ja hyvälaatuisen sadon Clearfield-menetelmällä.

Uutuus rypsipellolle

Birta-rypsi tuo lisää satoisuutta perinteisen rypsin viljelyyn. Se on kolmen vuoden virallisten kokeiden mukaan ollut kaikkia nykyisin viljelyssä olevia lajikkeita, kuten Cordeliaa ja SW Petitaa, satoisampi.

Birtan kasvuaika on sama kuin Cordelian ja SW Petitan. Sen öljypitoisuus on Cordeliaa parempi mutta hieman SW Petitaa pienempi. Satoisuudesta johtuen Birtan öljysato nousee SW Petitaakin paremmaksi. Birtan varsi on pitkä.

TALVEHTIMISVAKUUTUS
SYYSRAPSILLE

Pienennä riskiä syysrapsin viljelyssä Clearfield-menetelmällä ja talvehtimisvakuutuksella.

Syyskylvöisten viljelykasvien viljelyyn liittyy aina riskinsä, oli kyse sitten syysvehnästä, rukiista, syysohrasta tai syysrapsista. Vaikka syksyllä kasvuston perustaisi oppikirjamaisen tarkasti ja syksyn kelitkin suosisivat, saattavat talven tai kevään olosuhteet tuhota kasvuston. Riskiä on etenkin syysrapsin viljelyssä mahdollista pienentää talvehtimisvakuutuksella, jonka K-maatalous tarjoaa Clearfield-menetelmän syysrapsin (DK Imistar CL) viljelyyn.

Onnistuessaan syyskasvit tarjoavat useita etuja tavanomaiseen kevätviljantuotantoon verrattuna. Syysrapsista onkin saatu yli 4 000 kilon hehtaarisatoja, johon vain harvoin kevätöljykasveilla päästään. Sadon laatu on korkea ja keliriski puintiaikaan vähäinen, sillä sadonkorjuu tapahtuu usein elokuun hyvissä korjuukeleissä. Lisäksi tilan töihin saadaan joustoa, jota varmasti tarvitaan tilakokojen kasvaessa. Viljelemällä useampaa kasvilajia on mahdollista hajauttaa myös taloudellista riskiä.

Ainutlaatuinen talvehtimisvakuutus on toteu­tettu yhteistyöllä päämiesten, Monsanton sekä BASF:n kanssa. Vastaavaa mallia on aiemmin käytetty myös Ruotsissa, josta syntyi idea kokeiluun myös Suomessa. Syysrapsikasvustoja vakuutetaan myös Virossa. Mallissa ei kuitenkaan tehdä erillistä vakuutusta, vaan kyse on enemmän hyviin viljelykäytäntöihin ja toimenpiteiden tekemiseen sitoutumisesta.  Etenkin syysrapsin kanssa oikea-aikainen kylvö sekä riittävä lannoitemäärä ja tarkka kasvinsuojelu ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Clearfield tuottaa puhtaan kasvuston. Sopivan harvaksi kylvettynä rapsi tuottaa runsaasti sivuversoja ja varsi on vahva. Tällöin myös lakoriski pienenee.

Miten syysrapsia viljellään?

Vahva syyskehitys on tärkeää kasvuston talvehtimiselle. Vanha sääntö on 8-8-8, eli tavoitellaan 8-lehtiasteelle kehittynyttä kasvustoa, jossa on 8 mm vahva pääjuuri ja juuren mitta on 8 cm. Tämä on käytännössä saavutettu, mikäli tehoisaa lämpösummaa kertyy 450 astetta itämisen jälkeen. Käytännössä kylvö on tehtävä ennen elokuun puoliväliä, mieluummin vielä hieman aiemmin.

Myös sadosta iso osa määräytyy jo syksyn kehityksen nojalla. Mikäli kasvi jää pieneksi, se tuottaa seuraavana keväänä vain hennon pääverson ja vähän lituja. Vahva juuri taas mahdollistaa suuren satopotentiaalin. Usein kasvusto on lähes mahdoton kulkea läpi, lituja on paksu matto ja sivuversoja on runsaasti.

Myös riittävä lannoitus syksyllä ja keväällä on tärkeää. Clearfield-menetelmässä rikkatorjunta tehdään syksyllä, joka mahdollistaa keväällä keskittymisen muihin tilan kylvötöihin, eikä koneiden vaihtoja tule turhaan.

Jos kuitenkin hukka perii

Kasvuston riittävä syyskehitys on ehtona vakuutussopimuksen laatimiselle. K-maatalouden asiantuntija käy myös tarkastamassa kasvuston syksyllä, jolloin yhdessä todetaan, onko kasvustolla edellytykset talvehtimiseen.

Aina ei kuitenkaan onnistu, ja talvituhon ollessa ilmeinen tulee asiasta olla yhteydessä sopimuksen laatineeseen K-maatalouteen. Kun myyjä on tarkastanut talvituhon, saa kasvuston rikkoa. Myös riittävä dokumentointi joka vaiheessa on tärkeää – nykyajan välineillä, tableteilla ja kamerakännyköillä se on myös helppoa.

Korvaus kattaa kylvösiemenkustannuksesta ja kasvinsuojelukustannuksesta Clamoxin ja Juventuksen osalta puolet, ja korvaus on mahdollinen käyttää tulevan kauden Clearfield-menetelmän öljykasvin siementen ja Clearfield-menetelmän kasvinsuojeluaineiden hankintaan.

Kiinnostuitko öljykasveista?

Kysy lisää K-maatalouden myyjältä. Rypsi tai rapsi vaikuttaa olevan todella hyvä viljelyvalinta tulevalle kaudelle, markkina on vakaa ja öljykasvi sopii hyvin monen tilan viljelykiertoon. Siementä on vielä hyvin saatavilla niin kevät- kuin syysöljykasvien kylvöille.

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita