Boorilannoituksella laatua metsään

14.11.2017 // Seppo Nykänen

4/2017

Boori on hivenaine, jonka puute aiheuttaa kasveilla kasvuhäiriöitä. YaraVita Bortrac-boorihivenlannoite sopii käytettäväksi sekä peltokasveille että metsän lannoitukseen.

Iisalmelainen urakoitsija Esa Peltonen levitti YaraVita Bortrac-lannoitetta Konnevedellä Jussi Rossin taimikkoon elokuussa. Boorilannoitteen levityslaitteisto ei ole kovin monimutkainen. Selkäreppumallisessa lehtipuhaltimessa on ruiskulaitteet, jolla nestemäinen lannoite ruiskutetaan puhallusputken suulle. Voimakas ilmavirta muuttaa nesteen sumuksi, joka leviää tasaisena suihkuna noin 15 metrin etäisyydelle. Tuulisella kelillä lannoitesumua voi levittää tietenkin vain myötätuuleen.

Esa Peltosella on kännykässä GPS-paikannin ja lohkokartta, josta voi levityksen jälkeen tarkistaa, että koko alue on kävelty läpi.

– Tästä minä saan isännällekin dokumentin työstä, Peltonen kertoo.

Työsaavutus riippuu paljon maastosta, kuinka hyvin siellä pystyy liikkumaan. Helpointa olisi tietenkin levittää hivenlannoitus ennen taimien istutusta, mutta KEMERA-tuen säännöt sallivat hivenlannoituksen vasta 70-senttisille taimille.

– Tämä on valitettavaa, koska pahimmassa tapauksessa menetetään taimen kasvunopeudessa useiden vuosien edestä. Boorin puutteesta kärsivässä maassa taimen kasvu hidastuu, ja heinikko tukahduttaa ja hidastaa kasvua vielä lisää.

Helpohkossa maastossa noin 30 aarin alan levittämiseen meni aikaa noin 10 minuuttia. Aikaan on tietysti lisättävä tankin täyttö ja lannoiteliuoksen kantaminen, jonka tässä tapauksessa hoiti isäntä.  

Esa Peltonen on levittänyt YaraVita Bortracia niin kauan kuin sitä on ollut tarjolla, eli kolme vuotta. Vuotuinen levitysala on noin 300 hehtaaria.

Metsänomistaja Jussi Rossi ja urakoitsija Esa Peltonen suunnittelevat kuvion ruiskuttamista.

Boorin puutos näkyy taimen latvassa

Boorin puute näkyy männyllä heikkona pituuskasvuna – lakka­pää mänty ei kasva pituutta, mikä vaikuttaa tukkisaantoon. (Lakkapää mänty = puun pituuskasvu on loppunut ja latvus on leveä, yleensä vanha mänty, toim. huom.) 

– Kuusella se näkyy latvakasvuston kuivumisena ja niin sanottuna latvan vaihtona, jolloin puuhun tulee väistämättä mutka tai ”poikaoksa”, josta seuraa laatutappioita, selventää Peltonen.

Kokonaiskustannus boorilannoitukselle on luokkaa 200 euroa hehtaarille, josta lannoitteen osuus on noin puolet.

Taloudellisesti kannattavaa

Kysyttäessä metsänomistajan kantaa, kannattaako taimikoita ruiskuttaa boorihivenlannoitteella, vastaus on selkeä kyllä.

– Siinä ei tarvitse monta tukkirunkoa menettää kuitupuuksi, kun kustannus on sama kuin lannoituksella, laskeskelee Jussi Rossi.

– KEMERA-kohteissa metsänomistaja saa lisäksi kustannuksista tukea 30 prosenttia, joten lopullinen kulu on reilun satasen luokkaa hehtaarilla.

Esa Peltonen lisää vielä, että isoilla aloilla ja helpossa maastossa hehtaarikohtainen työkustannus voi olla edellä mainittua edullisempikin.

Lannoitetta käytetään tyypillisesti 15–20 litraa hehtaarille. Esan levityslaitteella lannoitetta laimennetaan vedellä yhden suhde kolmeen. Laimennus on käytännössä pakko tehdä, koska sillä varmistetaan tasainen levitys.

Lannoiteliuos tarttuu kasvustoon, josta se sateiden vaikutuksesta valuu hiljalleen maahan ja alkaa vaikuttaa puuston kasvuun. Vaikutus tulee pelkästään maan kautta juuristoon ja sieltä koko puuhun. Yleensä vaikutus alkaa näkyä viimeistään seuraavalla kasvukaudella.

Esa Peltonen ja metsän kuviokartta

Esa Peltonen on hakenut karttasovelluksella metsän kuviokartan kännykkään. GPS piirtää levitysjäljen karttaan, mistä voi varmistaa, että koko kuvio on käyty läpi.

Vanhat peltomaat ongelmallisia

Samuli Kallio Yaralta kertoo YaraVita Bortrac-nestelannoitteen olevan peltolannoitetta, jota voidaan käyttää myös metsien hivenlannoitukseen. Kallion mukaan ongelmallisimpia alueita ovat vanhat peltomaat, joissa boorin puute on kaikkein suurin. 

– Kasvuvaikeudet ovat kuin puiden päällä olisi näkymätön katto, joka estää latvan nousun. Boorin puute ei kuitenkaan rajoitu pelkästään vanhoihin peltomaihin, sitä esiintyy laajalti myös kivennäismetsämailla lähes koko maassa. Vuosittain meillä levitetään booria metsiin noin 1 500 hehtaarin alueelle.

Booria levitetään myös muiden metsänhoitotöiden, kuten konekitkennän yhteydessä. Yaran metsälannoitteisiin on lisätty booria, mutta siitä on apua vasta kasvatusvaiheessa olevissa metsissä. Käsittelyn vaikutus on pitkäaikainen, yksi Bortrac-ruiskutuskerta takaa kasvuston boorinsaannin vuosiksi eteenpäin.

4/2017

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita