Tehokas tautitorjunta näkyy ohran satotasossa

16.03.2016 // Antti Tuulos

Viljojen kasvitautien määrä on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen 40 vuoden aikana. Taloudellisesti merkittäviä taudinaiheuttajia tavataan jo yli 90 prosentissa pelloista. 

Muutokset tuotantotavoissa, viljelykierrossa ja sääoloissa ovat lisänneet viljojen kasvitautien määrää. Viljelijän kannattaa tiedostaa tilansa olosuhteisiin liittyvät riskit ja kiinnittää erityistä huomiota kasvitautien esiintymiseen kasvukauden aikana. Riskitekijöitä edustaa muun muassa saman kasvilajin maatumaton olkijäte pellon pinnassa, saastuneesta kasvustosta korjattu peittaamaton kylvösiemen, altis lajike sekä kasvukauden sääolot. Lämmin, pitkään jatkuva kostea sää suosii laikkutauteja, kun taas kuivuus ja korkeat lämpötilat ruosteita ja härmää.

 

Yli 900 kg/ha enemmän satoa

Viljojen kasvitautien torjunta on hyödyllisimpiä toimenpiteitä suuren ja laadukkaan sadon tuottamiseksi. MTT:n 2005–2008 aikana suoritettujen tautitorjuntakokeiden mukaan alttiiden lajikkeiden kasvitautien torjumatta jättäminen johtaa ohralla keskimäärin 11 prosentin ja vehnällä 13 prosentin sadonmenetykseen. 

Vuosien välillä on kuitenkin eroa; kovassa tautipaineessa sadonmenetykset ovat luonnollisesti keskiarvoja suurempia. Torjuntatarpeen ennustaminen sääennusteen pohjalta tai arviointi kasvustosta ei ole helppoa, sillä torjunnan hyötyä ei aina voi päätellä pelkästään silminnähden havaittavien tautioireiden perusteella. 

Brittiläinen tutkimus vuodelta 2013 (HGCA Project Report 254) osoitti ohralla saavutettavan tautitorjunnalla 300–400 kg/ha sadonlisiä ilman että kasvustossa edes ilmeni näkyviä tautioireita. Syynä yllättäviin sadonlisiin voi olla piilevien tauti-infektioiden hallinta tai kasvin tehostunut aineenvaihdunta ennen kukintaa. 

K-maatalous koetilalla vuosina 2005–2015 tehdyt tautitorjuntakokeet antavat niin ikään vahvoja tuloksia tautiaineilla saavutetusta hyödystä. Monitahoisen ohran tautitorjuntakokeiden keskimääräinen sadonlisä K-maatalouden valikoiman tautiaineilla on 916 kg/ha. 

 

Taloudellisesti kannattavaa 

Ohralajikkeet K-maatalous koetilan kokeissa vaihtelivat vuosittain. Yhdistävä tekijä vuosien välillä oli se, että kaikissa kokeissa kymmenen vuoden aikana strobiluriinitautiaine oli pyraklostrobiinia sisältävä Comet tai vuodesta 2010 alkaen Comet Pro, jossa valmisteen formulaattia on parannettu. Tankkiseoskumppanina käytettiin aina muun tyyppistä valmistetta kuten Juventusta, Sportakia tai Prosaroa.

Tautitorjunta on taloudellisesti erittäin kannattavaa, sillä kokeissa saadun keskimääräisen sadonlisän arvo on 1,85-kertainen keskimääräiseen työ- ja ainekustannukseen verrattuna nykyhetken hinnoilla laskettuna. Kovassa tautipaineessa hyöty voi nousta yli kolminkertaiseksi kustannuksiin verrattuna. Kustannuksia arvioitaessa Cometin ainekustannus on johdettu Comet Pron nykyhinnasta suhteutettuna tehoainepitoisuuteen. Ohran hintana käytettiin kirjoitushetken arvoa 123€/tn.  

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita