Millainen on hyvä polttoainesäiliö?

08.02.2016 // Johanna Ratia

Polttoaineen käsittely ja turvallinen varastointi tulee huomioida maatilalla. 

Keväällä 2015 Päijät- ja Kanta-Hämeessä järjestettiin Tankki-hankkeen tiimoilta säiliönomistajille info­tilaisuuksia, joissa Farmtools Oy oli mukana jakamassa tietoa säiliöiden kunnossapidosta. Tilaisuudessa käytiin läpi myös viranomaisten keräämiä tietoja alueen öljysäiliöistä.

Hyvän polttoainesäiliön tuntomerkkinä on tyyppikilpi, josta tulee löytyä asianmukaiset merkinnät. Varastointisäiliön tyyppikilvestä tulee tarkastaa vähintäänkin standarditieto, ulkopuolisen tarkastuslaitoksen hyväksyntämerkintä sekä säiliön koko, valmistusnumero ja valmistajan tiedot.   

Maatiloilla kiinteistönomistajalla on velvollisuus huolehtia poltto­öljyn turvallisesta varastoinnista. Vanha vuotava säiliö on suuri riskitekijä. Käyttökelvoton säiliö hikoilee hitsaussaumoista tai siinä on jo vuotoreikiä, sen hitsaus­saumat ovat huonolaatuiset ja myös varusteet voivat olla vanhentuneita tai jopa rikkoutuneita.  ­Mikäli säiliö on vaurioitunut tai sen jalusta on painunut, uuden säiliön hankinta on heti ajankohtainen. Mikäli säiliö on hankittu aikaisemmin kuin 90-luvulla, uusi farmarisäiliö heti tai toimita se mahdollisimman pian kunnostukseen.  

Vakuutusyhtiön suorittamassa turvakartoituksessa on aina mukana öljysäiliöiden kunnon katsastus. Tilan turvataso vaikuttaa ­vakuutusmaksuihin, joten myös sen vuoksi polttoöljyn varastointi ja öljysäiliöt on hyvä pitää kunnossa.

Varusteet turvallisuustekijänä 

Polttoainevarkaudet ovat valitettavasti jatkuvana huolenaiheena maatiloilla ja työmailla. Säiliöön saatavat lukitusmahdollisuudet ovatkin nousseet yhdeksi tärkeimmistä polttoöljysäiliöiden turvallisuustekijöistä. Polttoöljypumppujen lukituksen varmistaminen on tärkeää, mutta tarve saada koko tankki suojatuksi varkailta lisääntyy jatkuvasti. Moni tietää, että tilalla tai lähialueella on käyty tankkaamassa omin luvin, jopa härskisti keskellä päivää.   

FARMEX Cover -polttoöljy­säiliösuojan avulla tilasäiliö saadaan helposti ja nopeasti varkailta suojaan lukittujen ovien taakse. FARMEX Cover antaa myös säänsuojaa Suomen vaihtelevissa olosuhteissa sekä säiliölle että polttoöljylle.

Säiliön varustelu valuma-altaalla yleistyy. Kun säiliön valuma-allas on tukevarakenteinen ja irrotettavissa, siinä on jo useita hyviä ominaisuuksia samassa paketissa. Säiliön valuma-altaan siivekkeet toimivat törmäyssuojana. Irrotettava valuma-allas on mahdollista korjata, mikäli siihen tulee käytön aikana vaurioita.  Myös säiliö ja polttoöljy ovat paremmin suojattuina kuin ilman valuma-allasta. Valuma-allas on pakollinen pohjavesialueilla ja usein vaatimuksena ympäristölupaa haettaessa. Varmista asia aina paikkakuntasi viranomaiselta. 

Muista säiliövarusteista tärkeimmät ovat ilmaputki, lappovirtauksen estin, täyttöaukko (esimerkiksi nokkavipuliitin), tarkastusluukku, nostolenkit, ylitäytön estin ja öljypinnan mittari. Tehokkaalla sähköpumpulla ja automaattipistoolilla on vaivatonta tankata, ja myös polttoaineletkun ja pistoolin kunto tulee tarkistaa määräajoin.  

Pintaa syvemmällä

Käytämme ainoana farmarisäiliövalmistajana säiliövalmistuksessa polyuretaani- eli kaksikomponenttimaalausta. Maalin mekaaninen kesto sekä UV kesto on merkittävästi alkydia parempi.   

Säiliön pintakäsittely on yksi tärkeistä turvallisuustekijöistä säiliöihin liittyen. Kaikki toimittamamme FARMEX-säiliöt pintakäsitellään Teknoksen Teknodur Combi 3420 -polyuretaanimaalilla. Teräksen korroosionkestävyyttä on samalla parannettu Kiilto Clean -fosfatointipesulla. Fosfatointi jättää teräksen pintaan ohuen, korroosiota hidastavan ja maalin tartuntaa parantavan rautafosfaattikerroksen.   

Säiliön kestävä pintakäsittely ei siis ole pelkästään ulkonäköseikka, vaan se on merkittävä turvallisuustekijä antaen säiliölle lisää käyttöikää.  

Säiliöauton sujuva käynti tilalla 

Sujuvan tankkaamisen edellytys on, että myös säiliöiden täyttö sujuu mutkattomasti. Säiliöauto on todennäköisesti suurin ja painavin säännöllisesti tilalla käyvä ajoneuvo.  Suurin sallittu paino kuormattuna on nykyään 34 tonnia. Säiliöauton käyntiin liittyen tulee huomioida, että piha kestää säiliöautolla ajon, myös mahdollisen asfaltin reunoilta ja tiet ovat asianmukaisessa kunnossa.  

Yleisimmät öljysäiliöiden puutteet turvallisen täytön kannalta ovat ylitäytön estimen puuttuminen, täyttöputken liittimen viallisuus tai ilmaputken tukos. On erittäin suositeltavaa, että farmarisäiliöt varustetaan aina ylitäytön estimellä.

Valitse turvallisin ja pitkäikäisin säiliö tilallesi 

Milloin farmarisäiliö tulisi vaihtaa uuteen tai kannattaisiko vanha kunnostaa? Vastausta kartoitetaan ja pohditaan aina asiakkaan kanssa yhdessä, sillä tilan säiliötarpeisiin ja käytössä olevien säiliöiden kuntoon vaikuttaa moni seikka. Säiliökapasiteetin kasvattaminen tilalla hyödyttää sekä lyhyellä että pidemmällä tähtäimellä, ja säiliöt tulisikin aina saattaa maatilan muiden investointien tasolle. Lyhyellä aikavälillä polttoöljyn hintavaihteluihin on helpompi reagoida, pidemmällä aikavälillä isommat kertatilaukset näkyvät edullisempana polttoöljyn litrahintana.  

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita