Maailman viljantuotanto uuteen ennätykseen

02.11.2016 // Ilkka Pekkala

Pohjoisen pallonpuoliskon sadonkorjuun edetessä maailman satoennusteita on nostettu edelleen. Sekä viljantuotanto että varastot saavuttavat uudet ennätyksensä. Suomessa viime hetkellä tullut poutajakso mahdollisti puintityön ja sato saatiin talteen. Laatuvaihtelua on, mutta kaikille viljalaaduille haetaan markkinat.

Maailman vehnäntuotannon arvioidaan Kansainvälisen Viljaneuvoston IGC:n syyskuun arvion mukaan olevan kaikkien aiko­jen suurin, 743 miljoonaa tonnia. Myös muilla tärkeillä viljelykasveilla, maissilla ja soijalla, päästään ennätyssatoihin. Tämä, yhdistettynä korkeisiin varastoihin, vaikuttaa koko satokaudella hinnanmuodostukseen ja selkeitä, reilusti hintaodotuksia tukevia elementtejä ei tällä hetkellä ole.

Viljaa on paljon markkinoilla, mutta pohjoisen pallonpuoliskon sadonkorjuun jälkeen markkinoiden huomio kääntyy muun muassa syyskylvöihin ja sen jälkeen kylvöjen talvehtimiseen. Voidaan kuitenkin todeta, että markkinat tarvitsevat tällä hetkellä hyvin suuria negatiivisia uutisia usealta päätuotantoalueelta, jotta hinta lähtisi ­nopeaan nousuun.

Maailman kokonaisviljantuotanto kohoaa tällä kaudella 2 069 miljoonaan tonniin, vielä muutama vuosi sitten viljantuotanto oli reilusti alle 2 000 miljoonaa tonnia.

Euroopan vehnäsato paikoin hyvä

Euroopassa viljantuotanto jäi selvästi viime kautta jälkeen EU:n länsiosissa, mutta itäosissa satokausi oli paikoin jopa hyvä. Itämeren alueella kesä oli Suomen tapaan hyvin sateinen. Koska esimerkiksi Baltiassa sadonkorjuu on normaalisti viikon pari Suomea edellä, osuivat matalapaineet sinne sadonkorjuun kannalta erittäin huonoon ajanjaksoon.

Tämän vuoksi viljan laadut jäivät paljon ennakoitua huonommiksi, ja paljon jo tehtyjä myllyvehnäkauppoja piti sopia uudel­leen ja muuttaa toimituksia rehuvehniksi.

Baltialle on tyypillistä, että ­satoa myydään hyvin paljon etu­käteen. Viljojen varastointikapasiteettia on suomalaisella maatila­mittapuulla katsottuna vähän, ja siksi vilja pitää saada liikkeelle jo heti suoraan puinneilta – muuta vaihtoehtoa ei ole.

Egypti toraili

Venäjällä ja Ukrainassa korjattiin jopa ennätyssadot vehnällä, ja maat ovatkin olleet hyvin aktiivisia myynneissään. Maailman suurimman vehnänostajan, Egyptin syyskuussa harjoittama politiikka vehnäerien torajyvien nollatoleranssista aiheutti hämmennystä viljamarkkinoilla.

Useat myyjät boikotoivat maan poukkoilevaa torajyvälinjaa vastaan eivätkä tarjonneet Egyptille lainkaan vehnää. Tämän seurauksena Egypti palasi tavanomaiseen kansainvälisessä viljakaupassa käytössä olevaan 0,05 prosentin maksimimäärään.

Nollatoleranssilinjauksen ­aikana useat suuret vehnälaivat odottivat purkua Egyptin kieltäytyessä purkamasta laivoja tora­jyvien takia. Tämä toi osaltaan epävarmuutta myyvälle osapuolelle. Nollatoleranssia on käytännössä mahdotonta taata.

Ohramarkkinat Euroopassa

Euroopan ohrasato ei yllä viime vuoden määrään tai laatuun. Epäsuotuisan sään vaikutukset ovat ­olleet suurimmat EU:n länsiosissa, millä on ollut vaikutuksia muun muassa mallasohran hintaeron kasvamiseen rehuohraan verrattuna.

Ohraa korjattiin Suomessa noin 1,5 miljoonaa tonnia, joka riittää hyvin kotimaan tarpeisiin. Tässä vaiheessa on arvioitu, että ohran vientimäärä Suomesta tulee olemaan yli 100 000 tonnia. Satokauden vaihtuessa ohraa oli teollisuuden varastoissa reilusti edellisiä kausia enemmän, joka näkyi teollisuuden puintikauden vastaan­ottokyvyssä.

Ohralla sopimustuotannon merkitys korostuu tällaisena satovuotena, jolloin sitä on tarjolla runsaasti markkinoiden kysyntään nähden.

Kaurasato kasvoi

Suomen kaurasato kasvoi viime kauden notkahduksen jälkeen noin kymmenyksellä. Hehtolitrapainot ja jyväkoot ovat hyvällä tasolla etenkin maan länsiosissa, mutta maan kaakkoisosissa ja paikoin Uudellamaalla on kevyempiä ja pienijyväisiä eriä.

Tänä vuonna hometoksiinien ­pitoisuuksissa on suurta ­alueellista vaihtelua, ja jopa saman ­alu­­een ­sisällä on selviä eroja muun ­muassa eri lajikkeiden ja kylvöaikojen ­välillä. Nähtävästi tänä vuonna kauran kukinta-aikaan osui jatkuvia matalapaineiden tuomia sateita, ja se aiheutti osaltaan hometoksiinien pitoisuuksien nousun.

Hieman yksinkertaistaen voidaan todeta, että pohjoisemmassa osassa maata hometoksiineita on vähiten ja eniten niitä löytyy puolestaan maan etelä- ja kaakkoisosista. Elintarvikekauralle on olemassa hometoksiinirajat ja näistä rajoista ylimenevät erät ohjataan rehu­käyttöön, jossa raja-arvo on korkeampi.

Suurempien hometoksiinipitoi­suuksien takia kauraa laivataan muun muassa Espanjan rehumarkkinoille, mutta edelleen pääosa suomalaisesta vientikaurasta päätyy elintarvikekauraksi Keski-Eurooppaan.

Ruotsissa aikaisin puiduissa kauroissa hometoksiiniongelmaa ei ollut, mutta myöhemmin puiduissa ne alkoivat kohota. Ruotsin kaura­sato on kuitenkin tavanomainen sekä määrältään että laadultaan, ja se tulee olemaan jälleen kova kilpailija suomalaisen kauran kanssa vientimarkkinoilla.

 

Öljykasvimarkkinat ja ensi kevään kylvöt

Öljykasvimarkkinoilla rypsin ja rapsin hinnat ovat olleet vakaita ja viljoihin verraten tavanomaista parem­malla tasolla. Hintaa ovat tukeneet maltilliset tuotanto- ja ­varastotasot sekä vakaa kysyntä Euroopassa ja maailmalla.

Viljamarkkinoiden seuranta on jälleen erittäin tärkeää pohjustusta seuraavan satokauden kylvöjä suunnitellessa. Viljojen talvehtimisesta saadaan hyvissä ajoin tietoa kylvöpäätösten tueksi. Kun Suomessa vasta valmistaudutaan kylvöille, ovat viljojen talvehtimiset jo hyvin selvillä esimerkiksi eteläisemmässä osassa Eurooppaa.

Varmaa on kuitenkin se, että hyvä­laatuiselle viljalle on aina markkinoita. Matalan hintasuhdanteen aikana on elintärkeää, että viljojen tuotantokustannukset on laskettu kasvilajista riippumatta.

Artikkeli on kirjoitettu viikolla 39.

Viljafakta

Maailmalla korjataan satokaudella 2016/17 ennätyssuuri viljasato.

EU:n sato jää merkittävästi viime vuotta pienemmäksi,
296 miljoonaan tonniin (2015: 309 MT).

Tee viljelysopimus: sopimukset parantavat viljamarkkinoiden toimintaa ja lisäävät viljamarkkinoiden ennakoitavuutta.

Seuraa viljamarkkinoita koko satovuoden ajan ja suunnittele kylvöjä hyvissä ajoin.

 

 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita