Lisäarvoa jätteille ja tähteille

02.11.2016 // Ari Engman, tuotepäällikkö, Neste Oil

Tämä tarkka kansa on perinteisesti toiminut niin, että mahdollisuuksien mukaan kaikki tulee hyödynnetyksi, oli sitten kyse kasvituotannosta, tuotantoeläimistä – ja oikeastaan mitä tahansa tuotantotaloudesta ja sen sivu­virroista. Näin toimii myös Neste. Yhtiö jalostaa tähteistä suomalaisen innovaation avulla arvokasta uusiutuvaa dieseliä.

Puhutaanpa muutama sana tähteistä, kuten kasvi- tai eläinjäte­rasvasta. Niistä teuras- tai kalanperkuutähteistä, joita ei ole pystytty jalostamaan kovin korkealle, jos ollenkaan. Tai vaikkapa jäterasvasta, joka on jo kulkenut koko elintarviketeollisuuden tai rasvakeittimen läpi, eikä sitä voida enää ihmisravinnoksi käyttää.

Suomalaisen teknologia- ja kemian osaamisen avulla näitä rasvapitoisia jätteitä ja tähteitä pystytään hyödyntämään huomattavasti aiempaa paremmin. Jo nyt käytännössä koko Suomen lihateollisuuden rasvajäte jalostetaan Nesteen Porvoon jalostamolla korkealaatuiseksi uusiutuvaksi dieseliksi.

Raaka-aineiden suhteen Nesteen uusiutuva diesel on kaikkiruokaista. Kaikki öljy-­ ja rasvapitoinen jäte kelpaa – nekin, joita ei ole aiemmin pystytty hyödyntämään.

Käyttämällä jätteitä ja tähteitä uusiutuvan dieselin raaka-aineena kyetään paitsi pienentämään jäteongelmaa myös vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja kasvihuonepäästöjä. Uusiutuvan dieselin myötä ympäristökuorma kevenee merkittävästi. Jätteet saadaan järkevään hyötykäyttöön, ja uusiutuva diesel palaa paljon perinteistä dieseliä puhtaammin.

Korkealaatuinen, puhtaasti palava ja tasalaatuinen uusiutuva diesel on Nesteen oman innovoinnin tulos. Se on vaatinut kovaa panostamista sekä teknologiaan että tutkimustyöhön. Uusien EU-standardien myötä sitä voidaan käyttää jopa 100-prosenttisena, ilman sekoittamista. Tuotetta käytetään menestyksellisesti USA:n markkinoilla erityisesti ilmasto-ongelmista kärsivässä Kaliforniassa.

Vuoden vaihteessa Neste tuo uusiutuvan dieselin tarjolle myös Suomen kuluttajille. Sen käyttöönotto ei vaadi mitään muutoksia koneiden polttoainejärjestelmiin. Näin yhä useampi dieselautoilija voi jatkossa tehdä vastuullisen valinnan ja tankata ympäristöystävällistä uusiutuvaa dieseliä.

Kehitystyö on yhä käynnissä. Kohta uusiutuvaa dieseliä pystytään valmistamaan muistakin biomassoista, bakteereiden avulla tehdyistä tai levistä kerätyistä öljyistä tai jopa mikrobikasvustoista, mutta ei ihan vielä.

Innovaatioiden merkitystä saatetaan usein vähätellä. Nesteen vuonna 2015 tuottaman uusiutuvan dieselin avulla pystyttiin vähentämään ilmaston lämpenemistä ­aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä 6,4 miljoonalla tonnilla.

Se vastaa puolta koko Suomen liikenteen vuotuisista hiilidioksidipäästöistä.

Nyt ollaan ison muutoksen äärellä, ja maataloudellakin on siinä oma roolinsa.

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita