Uudet suojaetäisyydet vesistöihin: ilma-avusteiset suuttimet

18.03.2015 // Timo Rockas

Uudet vesistönsuojaetäisyydet on otettava käyttöön tällä kasvukaudella. Määrätyillä torjunta-aineilla uudistus vaatii tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien käyttöä.

Tuulikulkeumaa vähentävien ilma-avusteisten suutinten toiminta perustuu injektoriperiaatteeseen. Ruiskutusneste imee suuttimen kyljissä olevista aukoista ilmaa, joka sekoittuu nesteeseen. Syntyy tuulikulkeumalle vähemmän alttiita, raskaita, ilmaa sisältäviä pisaroita.

Pisaroiden koon kasvaessa niiden määrä vähenee ja ruiskutusnesteen peitto huononee. Varsinkin harvaan kasvustoon, kuten kirppoja ruiskutettaessa vaaditaankin suurempaa nestemäärää hyvän torjuntatuloksen saavuttamiseksi.

Suutinaukon puhtauden lisäksi on huolehdittava ilma-aukkojen puhtaudesta. Suuttimen koolla ja käytetyllä paineella voidaan pisarakokoon ja pisaroiden määrään vaikuttaa merkittävästi.

 

Torjuntatulos vs. tuulikulkeuma

MiniDrift Lila ISO 025 tuottaa 2,0 baarin paineella erittäin karkeita pisaroita, neste­määrä hehtaarille 7 km/h nopeudella on 140 litaraa hehtaarilla. Pisarat ovat suuria ja määrä vähäinen, tuulikulkeuman riski pieni. 

Samalla suuttimella 5,0 baarin paineella pisarat ovat keskikarkeita ja nestemäärä 220 litraa hehtaarilta. Tuulikulkeuman riski kasvaa, mutta peitto paranee pienempien pisaroiden ja suuremman nestemäärän ansiosta. 

Voidaan sanoa, että suuttimen valinta on kompromissi torjuntatuloksen ja tuulikulkeuman riskin välillä. 

 

Duo hyvä yleissuutin

K-maatalouden edustaman Hardin valikoimassa on tarjolla Mini­Drift Duo -suutinkärjet, joissa on kaksi toisiinsa nähden 60 asteen kulmassa olevaa suutinaukkoa. Koska suuttimesta tulee yhteensä ISO-värikoodauksen mukainen nestemäärä, yhdestä suutinaukosta tulee puolet tästä. Esimerkiksi sininen ISO 03 -suutin 4,0 baarin paineella ruiskuttaa 1,4 litraa minuutissa, mutta yhdestä suutinaukosta tulee 0,7 litraa, joka vastaa vihreän ISO 015 -suuttimen tuottoa. Tästä syystä sininen MD Duon nestesuihku on pisarakooltaan karkea ja nestepeitto hyvä. MD Duoa voikin käyttää yleissuuttimena, varsinkin silloin kun viljelijällä on ruiskussaan yhden suuttimen suutinrunko. 

Pienellä paineella tuulikulkeu­man­ riski pieni, ja korkeammalla paineella hyvä peitto. Hardin MD ­Duo -suutinkärki sopii kaikkiin ISO-standardin mukaisiin suutinmuttereihin, joissa on irrotettava suutinkärki. MD Duo -suutinkärjen kanssa on käytettävä keltaista 100 MESH -suutinsuodatinta, koska suutinaukko ­on pieni. 

 

Valinta tuulen mukaan

Tuulikulkeumaa vähentävien suutinten hankinta on järkevää varsinkin silloin, jos viljelijällä on ruiskussaan suutinrungot, joihin voi asentaa useampia suuttimia. Esimerkiksi Triplet-suutinrunkoon voi laittaa ISO 02 -suutin, jolla ruiskutetaan optimiolosuhteissa: aamulla/illalla ­tyynessä säässä pienellä nestemäärällä, kohtalaisella nopeudella. 

Työsuoritus kasvaa, kun samassa ajassa ajetaan enemmän hehtaareita ja vähemmän nestettä. Olosuhteen huonotessa vaihdetaan suurempaan punaiseen ISO 04 -suuttimeen. Nestemäärä hehtaarilta kasvaa puolella, mutta samalla pisarakoko kasvaa ja kevyessä tuulessa tuulikulkeuman riski pienenee painetta alennettaessa. Ruiskutusta voidaan jatkaa, ja peitto pysyy edelleen hyvänä. 

Olosuhteiden käydessä tuulisiksi vaihdetaan ilma-avusteisiin suuttimiin, jotka antavat mahdollisuuden jatkaa ruiskutustyötä.

 

Tarkista hyväksyntä

Vesistöjensuojaetäisyyksiä määrittelevissä säännöissä suuttimet on jaettu kolmeen luokkaan, 50/75/90 prosenttia tuulikulkeumaa vähentäviin. Suojakaista on sitä kapeampi mitä suurempi prosentti on. 

Tukesin verkkosivuilta, www.tukes.fi/vesisto­rajoitus, voi käydä tarkistamassa ajantasaisen listauksen hyväksytyistä suuttimista ja ruiskuista. K-maatalouden Viljelyohjelmaoppaassa on lueteltu kaikki Hardin suuttimet, joita löytyy kattava valikoima ­jokaiseen luokkaan. 

 

Ruiskuttajan muistilista

  • Aamut ja illat ovat parasta ja tehokkainta ruiskutusaikaa.
  • Ruiskuta vain tyynellä säällä.
  • Jos sinulla on vesistörajoitteen piiriin kuluvia lohkoja, tarkista hyväksytyt suuttimet ja torjunta-aineen suojaetäisyydet.
  • Muista koulutukset ja ruiskutestaukset: -kuluneet suuttimet eivät ainoastaan -lisää nestemäärää, vaan heikentävät myös -torjuntatulosta, ja pahimmassa tapauksessa voivat aiheuttaa vioituksia kasvustoon.
  • Parhaimmankin ruiskun torjunta-tuloksen ratkaisee toimiva suutin.

Lisää Hardin suuttimista:

www.hardi-international.com/global/products/sprayercomponents/nozzles  

 

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita