Suomen Kaurayhdistys: kaura huudossa ulkomailla

21.09.2015 // Maria Munck-Pihlgren

Suomen Kaurayhdistys on mukana edistämässä kauran kulutusta kotimaassa sekä markkinoimassa suomalaista kauraa ulkomaisille toimijoille. Kaura on ulkomailla ollut huudossa jo jonkin aikaa ja sieltä kuuluva viesti on, että suomalainen kaura on parasta.

Kaurayhdistys kokoaa alan toimijat yhteen ja pyrkii edistämään jäsenten välistä tiedonkulkua ja yhteistoimintaa sekä tehostamaan kaurasta tiedottamista. Yhdistys levittää tietoa muun muassa kuluttajakampanjoilla, joista uusin, juuri alkanut ”Powerfood – välipaloista voimaa” on suunnattu yläkoululaisille sekä kotitalousopettajille. Kampanja nostaa kaura- ja marjapohjaiset välipalat nuorten kuluttajien tietoisuuteen ja pyrkii lisäämään niiden kysyntää.

– Koska nuoria on vaikea saavuttaa, tehtiin ennen kampanjaa tutkimus, jossa haastateltiin yläkoululaisia Helsingissä, Seinäjoella ja Jyväskylässä. Tutkimuksella selvitettiin, mistä ruoista he pitivät ja mitä he tiesivät viljoista. Kuriositeettina voi mainita että helsinkiläiset nuoret eivät edes tienneet, mitä eri viljalajeja on. Kyllähän vanhempi väki puuroa syö, sanoo Suomen Kaurayhdistyksen sihteeri Päivi Tähtinen

Powerfood tulee näkymään kouluissa ja nuorten tapahtumissa sekä Instagramissa, minne nuoret voivat kampanjan kuluessa kuvata omia välipalojaan.

Kaurayhdistyksen kampanja vuodesta 2010 vuoteen 2013 oli nimeltään Lumoudu kaurasta. Hankkeen hyvät nettisivut www.lumoudukaurasta.fi ovat vielä avoinna, sieltä löytyy paljon tietoa kaurasta sekä kaurapohjaisia reseptejä. 

 

Maailmalla vannotaan suomalaisen kauran nimeen

Kauran suosio maailmalla lisääntyi entisestään, kun Euroopan ruokaturvallisuusvirasto (EFSA) puolsi vuonna 2011 kauralle kolme terveysvaikutusta, jotka liittyvät veren kolesterolipitoisuuteen, veren glukoositasapainon hallintaan ja suoliston hyvinvointiin. Kauravillitys näyttää rantautuneen Suomeenkin, sillä viimeisimmän Luken ravintotaseen mukaan kauran kulutus kasvoi viime vuonna kilolla henkilöä kohden.  

Suomi on maailman viljamarkkinoilla toiseksi suurin kauranviejä Kanadan jälkeen. Kaurayhdistys on koonnut saman pöydän ääreen kaurasektorilla toimivia yrityksiä, joilla on kansainvälistä toimintaa. Tämän seurauksena tuotetaan yhteiset kansainväliset vientisivustot, jotka avataan syksyn kuluessa, niillä kerrotaan suomalaisesta kaurasta ja sen tuotannosta sekä ravinnoksi että rehuksi.

– Viljelijöiden pitäisi saada tietää, että ulkomailta tulee myllyihin sellaisia viestejä, että kun kaikkia eri maiden kauroja verrattiin, suomalainen kaura oli parasta. Kaura on arvotavaraa ja viljelijöiden kannattaisi keskittyä viljelytoimenpiteisiin, jotta saisivat hyvälaatuista ja suurijyväistä kauraa eikä vaan tyytyä rehukauraan, Tähtinen sanoo.

Suomalaiselle kauralle ollaan hakemassa nimisuojaa. Sitä tarvitaan vientiin, sillä merkit ja yleinen tunnustus on markkinoilla eduksi.

– Jos hakisi julkista rahaa menekinedistämiseen, ei saisi puhua kuin EU-kaurasta. Mutta jos tuotteella on nimisuoja, saa alkuperämaan nostaa esiin. Nimisuojahakemuksessa vedotaan Suomen erilaisuuteen. Pitkät päivät, intensiivinen kesä, pohjoisiin oloihin kehitetyt vaaleat lajikkeet sekä ulkomailla arvostettu viljan kuivaus, eikä missään muualla maailmassa viljellä myllykauraa näin pohjoisessa, kertoo Tähtinen.

 

Mikä?

Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) perusti Suomen Kaurayhdistyksen vuonna 2004. Kaurayhdistyksellä on parikymmentä yritysjäsentä ja niiden lisäksi on henkilöjäseniä, lähinnä tutkijoita ja viljelijöitä. Henkilöjäseneksi pääsee 15 euron vuosimaksulla. 

www.kaurayhdistys.fi

 

Uusin Kaurayhdistyksen kuluttajakampanja ”Powerfood – välipalasta voimaa” on suunnattu yläkoululaisille sekä kotitalousopettajille.

Vuonna 2010–2013 pyöri Lumoudu Kaurasta -kampanja.

 

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita