Miten valita oikea AIV-tuote säilörehulle?

03.11.2015 // Saana Orkola

Syönti-indeksi on tärkein säilörehua kuvaava mittari.  Se kertoo rehun ruokinnallisen ja hygieenisen laadun vaikutuksen lehmän syöntiin ja sitä kautta maitotuotokseen. Siihen vaikuttavat muun muassa säilörehun käymishapot, haihtuvat rasvahapot, D-arvo, kuiva-aine- ja kuitupitoisuus, apilan osuus sekä sadon korjuuajankohta. Lehmät syövät ensimmäisen sadon rehua enemmän kuin toisen tai kolmannen sadon rehua, vaikka laatu olisi muuten sama. 

Rehuanalyysin laatuarvosanasta voidaan päätellä, ­millaista rehu on maidon laadun kannalta, mutta syönti-­indeksi kertoo myös, kuinka paljon lehmä tuottaa samalla rehulla maitoa.

Säilöntäaineella ei voida vaikuttaa rehun kuiva-ainepitoisuuteen tai D-arvoon. Se vaikuttaa kuitenkin siihen, kuinka paljon lehmä syö rehua ja sitä kautta tuottaa maitoa. Jos D-arvo laskee esimerkiksi 70 prosentista 66 prosenttiin, syö lehmä päivässä 700 g vähemmän kuiva-ainetta, mikä tarkoittaa jopa kaksi kiloa vähemmän maitoa päivässä lehmää kohti. Siksi lypsylehmien rehu tulisi tehdä silloin, kun rehun D-arvo on korkea – säästä riippumatta. 

Sateella rehua ei kannata korjata, mutta on muistettava, että kevätsadossa D-arvo heikkenee noin 0,5 prosentti­yksikköä päivässä. Ei siis vaadita montaa päivää siihen, että rehulla tuotetaan 30 kilon sijasta 28 kilogrammaa maitoa päivässä lehmää kohti. Rehuntekoon on harvoin optimikelejä, mutta säilöntäainevalinnalla sään vaikutusta korjuuajankohtaan voidaan vähentää.

Rehunsäilönnän suurimmat haasteet

Miksi kostean rehun säilöntä sitten on hankalaa? Hyvin kostea rehu on ihanteellinen kasvualusta haitallisille mikrobeille. Märissä rehuissa on tutkitusti enemmän haihtuvia rasvahappoja ja käymishappoja mikrobien toiminnan seurauksena verrattuna pitkälle esikuivattuun rehuun. 

Muurahaishappo vaikuttaa rehunsäilöntäprosessissa kahdella eri tavalla: happo tunkeutuu haittamikrobien solujen sisään, jolloin solujen pH laskee ja ne tuhoutuvat. Lisäksi muurahaishappo laskee heti koko rehumassan pH:n alhaiselle tasolle, jolloin olosuhteet ovat epäsuotuiset haittamikrobeille mutta ihanteelliset maitohappobakteereille.

Lehmän syönti heikkenee heti, kun käymishappojen (maito- ja muurahaishappo + haihtuvat rasvahapot) osuus rehussa nousee yli 40 g/kg ka. Robottitiloilla tätä suuremman käymishappomäärän on todettu hidastavan lehmien kiertoa ja vähentävän lypsykäyntejä. AIV-hapoilla säilötyssä rehussa on tutkimusten mukaan vähiten käymishappoja ja korkein syönti-indeksi kaikissa kuiva-aineluokissa. Ero muihin säilöntäaineisiin kasvaa, mitä märempää rehu on. 

Sokerit toimivat maitohappokäymisen raaka-aineena. Jos niitä ei ole rehussa riittävästi, pH nousee ja virhekäyminen alkaa. Muurahaishapolla säilötyssä rehussa on tarpeeksi sokereita maitohappokäymistä varten. 

Kasvien soluhengitys lakkaa heti, kun säilöntäaine lisätään rehuun. Tällöin rehun sokereiden ja valkuaisaineiden hajoaminen estyy ja rehun ruokinnallinen arvo säilyy korkeana. Muurahaishappo kuitenkin hillitsee rehun käymistä niin, että käymishappoja on rehussa maltillisesti eikä niiden määrä siten rajoita lehmän syöntiä. Myös eläinten liikkuvuus navetassa paranee.

Säilöntäaineen valinnassa tärkein kriteeri on rehun kuiva-ainepitoisuus. Hyvin kosteassa rehussa anaerobinen mikrobikäyminen on voimakasta. Reilusti esikuivatussa ­rehussa käymistä ei juuri tapahdu, mutta hiivojen ja ­homeiden kasvu ja sitä kautta rehun lämpeneminen voi muodostua ongelmaksi. 

Kuiva-ainepitoisuus määrittää rehuvalintoja

Kun rehun kuiva-ainepitoisuus on 30 prosenttia tai sen alle ja käyminen voimakasta, on tehokkain säilöntäaine AIV 2 Plus tai Mestarin Vahva. Ne sisältävät paljon vapaata muurahaishappoa, joka rajoittaa käymistä. AIV 2 Plus sisältää lisäksi 5,5 prosenttia muurahaishapon suolaa, joka tekee siitä turvallisemman käyttää, muttei heikennä sen tehoa. 

Nämä säilöntäaineet ovat oikea valinta myös silloin, kun säilötään palkokasveja tai nurmi-palkokasviseoksia, kuten apilaa sisältävää nurmea. Muurahaishapon on tutkimusten mukaan todettu säilövän muita säilöntäaineita paremmin sellaisia rehuja, joissa raaka-aineen puskurikapasiteetti ja/tai valkuaispitoisuus ovat korkeat.

Jos rehu saadaan esikuivattua noin 30–40 prosentin tasolle, voidaan säilöntään käyttää myös neutraloidumpia happoliuoksia, kuten seleeniä sisältävää AIV Nova Se:tä. AIV Nova Se on kemialliselta luokitukseltaan ainoastaan ärsyttävä, joten se on käyttäjäystävällisempi ja korjuu­koneita säästävä. Tuotteen sisältämä natriumselenaatti riittää täydentämään lehmien seleenintarpeen ylläpitotasolla, vaikka nurmen lannoituksessa ei olisi voitu seleeniä käyttää. Se sopii erityisesti paalirehuille.

AIV Ässä on monipuolinen happoseos, joka sopii laajalla kuiva-ainealueella niin siilo-, paali- kuin aumarehuillekin. Tuotteen sisältämät propionihappo ja kaliumsorbaatti estävät homeiden ja hiivojen kasvua kuivemmissa rehuissa. Korkean muurahaishappopitoisuutensa ansiosta AIV Ässää voidaan kuitenkin käyttää myös kuiva-aine­alueella 20–30 prosenttia.

AIV-säilöntäaineet sopivat myös viljansäilöntään, seosrehun ja sikojen liemirehun laadun ylläpitoon sekä vasikoiden juomarehujen hapotukseen.

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita