Kylvösiemenen matka osa 3: viranomainen valvoo koko ketjua

06.05.2015 // Raila Aaltonen

Tarkastetusta siemenestä tietää varmasti, ettei siinä esiinny hukkakauraa eikä haitallisia kasvitauteja, ja siemen itää riittävästi. Sertifioinnin tunnistaa virallisesta vakuustodistuksesta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tarkastaa, tutkii laboratoriossa ja valvoo kylvösiemenen laatua koko sen tuotantoketjun ajan. Tarkastusprosessiin kuuluvat viljelystarkastus, kenttäkoetarkastukset, laboratoriotutkimukset ja sertifiointipäätös. Toiminta perustuu siemenkauppalakiin ja sen perusteella annettuihin maa- ja metsä­talousministeriön asetuksiin. 
Kun viljelijä ostaa sertifioitua kylvösiementä, hän tietää sen olevan varmasti puhdasta ja hyvin ­itävää. 

Ensin testataan lajikeaitous

Viranomaisen työ kylvösiemenen sertifionnissa alkaa jo lajikkeen ­hyväksynnästä.
Jokainen uusi lajike testataan kenttäkokeessa Eviran Siementarkastusyksikön pelloilla Loimaalla. Niin sanottu DUS-testi (distinctness, uniformity ja stability) varmistaa, että jalostajan lajikeluetteloon tarjoama lajike on erottuva, yhtenäinen ja pysyvä.  Jos lajike täyttää vaatimukset, kasvilajikelautakunta hyväksyy sen vuosittain julkaistavaan kansalliseen lajikeluetteloon.  
Samaan aikaa testauksen kanssa lajike on myös lisäysviljelyssä, jotta uutuudesta olisi siementä tarjolla heti sen päästyä luetteloon.

DUS-testauksen lisäksi Eviran noin viiden hehtaarin koekentällä tehdään markkinoilla olevien lajikkeiden kenttäkokeita. Kymmenen neliömetrin koeruuduilla seurataan, että siemenviljelyssä tiloilla olevat lajikkeet ovat aitoja ja vastaavat ominaisuuksiltaan lajikekuvausta. DUS-ruutuja on noin 400, kenttäkoeruutuja noin 800. 

Kun koeruutujen kasvustoista on tehty tarpeelliset havainnot, ­viranomaisen kiinnostus niitä ­kohtaan loppuu ja minimipanoksin viljeltyjen ruutujen sato korjataan rehuksi.

Jokainen kauppaerä tarkastetaan

Viljelijöille näkyvin osa Eviran tekemää viranomaistyötä ovat siemenviljelysten tarkastukset ja niistä ­kirjoitettavat päätökset. Viljelystarkastuksilla varmistetaan siemenviljelysten hyvä yleiskunto, lajikeaitous sekä hukkakaurattomuus. 

Siementä viljelyttäville pakkaamoille Eviran sana on laki. Pakkaamo pyytää viljelytarkastuksen kaikille sopimuslohkoilleen. Tarkastuksen tekee siemenvilje­lijän pellolla Eviran kouluttama ja valtuuttama tarkastaja. Hyväksyntä perustuu paitsi tarkastajan tekemiin havaintoihin, myös Loimaalla samasta siemenerästä kylvetyn kenttäkokeen tuloksiin.

Jos kasvusto hyväksytään, siemenviljelijä toimittaa sadon pakkaamolle, joka kunnostaa siemenen ja muodostaa siitä kauppaerän. Joka kauppaerästä toimitetaan näyte siemenjaoston laboratorioon, jossa siitä määritetään puhtaus, itävyys, kosteus ja tietyt kasvitaudit.
Eviran kouluttama ja valtuuttama näytteenottaja ­ottaa virallisen näytteen kylvösiemenerästä. Näytteenotto on automatisoitu noin kolmasosassa Suomen 152 siemenpakkaamosta.  

 

Hyväksytyn siemenerän tunnistaa ­vakuustodistuksista

Hyväksytylle siemenerälle pakkaamo tilaa vakuustodistukset. Siementarkastusyksikön kaksi tarraprint­teriä nakuttavat vihreitä, sinisiä ja punaisia vakuus­lappuja lähetettäväksi pakkaamoille ympäri maata.

Kaikki tämä on tarpeen, jotta kylvösiementä ostava asiakas voi olla varma siemenen laadusta. Siemenkaupassa noudatetaan ankaran vastuun periaatetta: jos siemenerä ei täytä laatuvaatimuksia, pakkaamo joutuu korvaamaan aiheutuneen vahingon täysmääräisesti. 

Analyysit, vakuudet ja päätökset ovat maksullisia palveluja, joten varmuudella on hintansa. Siksi sertifioitu siemen maksaa enemmän kuin omasta sadosta kunnostettu siementavara.
Sertifointiprosessin ansiosta viljelijät myös pääsevät nopeasti hyödyntämään uusimpia, ominaisuuksiltaan entistä parempia lajikkeita.

 

Nollatoleranssi hukkakauralle

Siemenkauppaa koskeva lainsäädäntö on yhtenäinen kaikissa EU-maissa. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa noudatetaan muista jäsenmaista poiketen nollatoleranssia hukkakauran esiintymisen ­suhteen.

Eviran analysoimissa siemenviljanäytteissä hukkakauraa esiintyy äärimmäisen harvoin, mutta kokonaisuutena tilanne Suomessa on menossa huonompaan suuntaan. Tiedotuskampanjoiden ja valvonnan avulla pyritään estämään saastuneiden alueiden lisääntyminen, vaikka kasvin täydelliseen häviämiseen ei Eviralla uskotakaan.

Sertifioitu kylvösiemen on yksi ase taistelussa hukka­kauraa vastaan. 

 

Suomessa saa markkinoi­da ­ainoastaan sertifioitua ­kylvö­siementä

  • Sertifioitavaksi tarkoitettu siemenerä tulee olla aina peräisin hyväksytyltä siemenviljelykseltä. 
  • Siemenviljelijä toimittaa sadon kuivauksen jälkeen siemenpakkaamolle, jolla on voimassaoleva lupa pakata kyseisen lajin siemeniä. Pakkaamo kunnostaa sadon ja muodostaa siitä kauppaerän. 
  • Valtuutettu näytteenottaja ottaa edustavan ­näytteen erästä ja lähettää sen tutkittavaksi ­Eviran kasvianalytiikkayksikköön. Jos erä täyttää kyseiselle lajille ja siemenluokalle asetetut laatuvaatimukset, erä sertifioidaan. 
  • Sertifioidulle siemenerälle painetaan vakuus­todistus joko Eviran siementarkastusyksikössä tai pakkaamossa. Virallisesti tarkastetun siemenerän tunnistaa siitä, että jokaisessa siemenpakkauksessa on vakuuslipuke.

Siemenen matkaa jalostajalta sertifioiduksi kylvösiemeneksi on seurattu kolmeosaisessa juttusarjassa. Tutustu matkan aiempiin osiin täällä ja täällä.

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita