Kylvösiemenen matka osa 2: viljelijältä pakkaamoon

11.02.2015 // Heikki Permi

Ennen kuin siemen päätyy maatalouskaupan myytäväksi, sen matkaan mahtuu monta vaihetta jalostajalta sertifioiduksi kylvösiemeksi.

Siemenviljelijä on korjannut viljasadon, ottanut koko erästä edustavan näytteen ja lähettänyt sen analysoitavaksi. K-maatalouden koetilan laboratoriossa siitä määritetään kaikki siemen­viljalle tärkeät ominaisuudet: itävyys, kosteus, hehtolitrapaino, tuhannen jyvän paino ja vieraiden lajien määrä. Koska näytteessä ei ole huomauttamista, saa viljelijä työlleen täyden korvauksen perus­hinnan päälle maksettavine siemen- ja laatulisineen.

K-maatalouden siemenkeskus  Hauholla laatii kasvukauden aikana kunnostussuunnitelman kaikille viljelyttämilleen lajikkeille. Samalla se määrittelee, kuinka suuri määrä pääosin kauppa­siemenen tuotantoon tarkoitetusta sadosta pakataan kantasiemeneksi, jolla voidaan turvata sertifioidun kylvösiemenen tuotanto jälleen seuraavana vuonna. Kunnostus­suunnitelman mukaan jokainen tiloilla siementuotannossa ollut lajike kutsutaan kunnostukseen omalla vuorollaan. Esimerkiksi syysviljojen kunnostuksella saattaa toisinaan olla kovakin kiire, koska osa sadosta saatetaan kylvää takaisin peltoon jo samana syksynä.

 

Tiukka kunnostusprosessi

Hauholla K-maatalouden siemenkeskuksen ja koetilan yhteydessä toimivassa pakkaamossa työskentelee kaksi ammattimiestä. Tuoteasiantuntijat Esa Aho ja Vesa Vaari ottavat siemenraakaerän kerrallaan vastaan ja huolehtivat siitä, kunnes se lähtee K-maatalous­kaupan kautta tavoittelemaan uusia huippu­satoja jollakin suomalaisella maatilalla. 

Siemenen tarkastus- ja kunnostus­prosessi on tiukka. Vastaanoton yhteydessä saapuneesta viljakuormasta otetaan automatisoidusti vastaanottonäyte, jonka perusteella määritellään kuorman vastaanottokelpoisuus ja kunnostustarpeen taso. 

Mikäli vastaanottoehdot täyttyvät, kuorman kunnostus aloitetaan ja se valutetaan vastaanottosiilosta lajittelukoneille. Ne poistavat viljasta roskat, rikka­siemenet ja muut epäpuhtaudet. Lajittelu­koneiden työsaavutus on viitisen tonnia tunnissa, joten kunnostus­kauden aikana yksin Hauholla päästään – työaikalain vaatimukset huomioiden – noin viiteen miljoonaan kylvösiemenkiloon.

Suurin osa maassamme tuotetusta kylvösiemenestä ostetaan peitattuna, mikä on viisasta: peittauksella paitsi torjutaan monia siemenlevintäisiä kasvitauteja, myös useimmiten parannetaan siemenen itävyyttä. 

K-maatalouden siemenkeskuksen pakkaamolla käytössä olevat peittainlaitteet värjäävät kylvö­siemenen tasaisen punertavaksi samalla kun se valuu pakkauskoneen kautta säkkiin. Valmista kylvö­siementä syntyy parhaimmillaan lähes 10 000 kiloa tunnissa.

Paperit kuntoon

Kun siemenerä on kunnostettu, pakkaamo muodostaa siemenestä kauppaerän ja ottaa siitä virallisen sertifiointinäytteen. Näyte toimitetaan Elintarviketurvallisuus­virastoon, tuttavallisemmin Eviralle. Näytteen perusteella Evira joko hyväksyy ja sertifioi kauppaerän tai hylkää sen. 

Jokaiselle kauppaerälle annetaan yksilöllinen numero, jonka perusteella se voidaan tarvittaessa jäljittää pakkaamolle ja siemenviljelytilalle asti. Kauppaerä­numero painetaan myös vakuustodistukseen, jonka pakkaamo kiinnittää kaikkiin sertifioitua kylvösiementä sisältäviin säkkeihin. 

Vakuustodistus on pakkaajan virallinen lupa markkinoida kyseistä kauppaerää. Siihen on painettu paitsi kauppaerän numero, myös tiedot kasvilajista, lajikkeesta, itävyydestä ja tärkeimmistä laatutekijöistä. ­Vakuustodistus on tärkeä asiakirja viljelijällekin: se toimii takuutodistuksena siitä, että viljelijän ostama sertifioitu kylvösiemenerä vastaa sille asetettuja vaatimuksia. 

Näin viljelijä voi varmistua siitä, että korkealaatuisen viljantuotannon perusteet ovat kunnossa.

 

K-maatalouden kylvösiemen­tuotanto vuosittain

  • K-maatalouden siemenkeskus viljelyttää 24 viljalajiketta ja 13 nurmilajiketta.  Lisäksi viljelytetään öljykasvi- ja hernelajikkeita.
  • Hauholla kunnostetaan ja pakataan kaikkia viljoja paitsi vehnää. Suurin osa viljan kylvösiemenestä kunnostetaan ja pakataan yhteistyöpakkaamoilla ympäri Suomen.
  • Nurmikasvien siemenet kunnostetaan ja pakataan Vihervakassa Pöytyällä ja Suomen Viljavalla Naantalissa.
  • K-maatalouden siemenkeskus tuottaa kantasiemeniä myös useille lajikeyhteistyökumppaneille, kuten Peltosiemenelle ja Tilasiemenelle.

 

Siemenen matkaa jalostajalta sertifioiduksi kylvösiemeneksi seurataan kolmiosaisessa juttusarjassa. Sarjan viimeinen osa käsittelee viranomaisen roolia siementarkastuksessa.

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita