Laatukaura sopii erinomaisesti hevosrehuksi

25.02.2014 // Milla Välimäki ja Marjo Serenius

Laatukauralla on kysyntää vientiin ja ravihevosten kotoisaksi rehuksi. Punahomeiden pelko vähentää viljelyn mielekkyyttä, mutta pienillä panostuksilla tuotantoa voidaan helpottaa.

Kaura sopii viljeltäväksi monelle lohkolle ja sitä on perinteisesti pidetty helppona viljeltävänä. K-maatalous on ollut mukana Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) viljelyn kehittämistyöryhmässä laatimassa uusinta huoneentaulua ”peruskaurasta paremmaksi”, jolla halutaan rohkaista laatukauran viljelyyn. Kaikkein parhaan ja varmimman tuoton kaurasta saa siihen panostamalla. Laatukauralle on kysyntää viennissäkin.

Uusista lajikkeista, esimerkiksi Bettinasta, on mahdollista tuottaa erittäin suuria ja laadukkaita satoja. Korkeita satoja tavoitellessa, kauralle kannattaa valita hikevä lohko, esikasviksi öljy-, palkokasvi tai syysvilja. Kauran voi kylvää ensimmäisenä kylmäänkin maahan. Jos maan pH on hyvä tai korkea, kannattaa huolehtia etenkin hivenlannoitteista kuten ­mangaani, kupari ja boori. Nämä ovat tärkeitä ison sadon tavoittelussa ja jyvän täyttymisessä.

Huolellinen käsittely vähentää punahomeriskiä

Laatukauran tuotannossa myös puintiin ja kuivaukseen on hyvä kiinnittää huomiota. Kesän sääoloihin ei pysty vaikuttamaan, mutta puinti, kuivaus ja varastointi ovat olennaisia punahomeettoman viljan tuotannossa. Punahomeiden määrä lisääntyy varastossa, jos satoa ei ole kuivattu alle 14 prosentin kosteuteen tai jos varastossa kosteus kondensoituu rakenteisiin ja sato pääsee kastumaan uudelleen kuivauksen jälkeen. Kuivana puitavaa satoa olisi hyvä kierrättää kuivurissa esipuhdistimen kautta, jotta sadosta poistuvat kahut ja pienet jyvät, jotka ovat usein pahimpia punahomeen lähteitä. Jo puimurin säädöillä voidaan vaikuttaa pienten jyvien määrään sadossa.

Kaura soveltuu hyvin myös tuoreena happosäilöntään, mutta hapolla ei voida pelastaa pellolla esimerkiksi laon vuoksi homehtunutta satoa.
Viljan laadun määritys helpottaa sadon jatkokäytön arviointia, soveltuuko se rehuksi, elintarvikkeeksi tai omaksi siemeneksi. Sadosta tulee ottaa edustava näyte. Näyte tuodaan K-maatalouskauppaan, josta se toimitetaan K-maatalouden viljalaboratorioon Hauholle, jossa voidaan tehdä rehu- ja elintarvikelaatuanalyysit, itävyys­analyysit ja DON-toksiinimääritys.

Kaura sopii erinomaisesti hevosrehuksi

Punnittaessa kauran turvallisuutta hevosille, esille nousevat erityisesti hometoksiinit. Punahomeiden tuottamien hometoksiinien vaikutusta hevosille ei tunneta kunnolla, vaikka hevoset ilmeisesti kuitenkin sietävät viljojen hometoksiineja kohtuullisesti. Hometoksiinit saattavat esimerkiksi aiheuttaa muutoksia vastustuskykyyn ja ­lisätä alttiutta muun muassa ähkyyn ja kaviokuumeeseen sekä vähentää rehun syöntiä.

Kaurassa on hevosen kannalta useita hyviä ominaisuuksia, kauran rasvapitoisuus on muita viljoja korkeampi ja sen tärkkelysjyväset ovat pienirakeisempia, jolloin tärkkelys pilkkoutuu nopeammin ja imeytyy hevosen ohutsuolessa paremmin. Paksusuoleen päätyvän tärkkelyksen on todettu altistavan ähkyyn ja kaviokuumeeseen, joten kauran syöttö saattaa näin jopa vähentää hevosen riskiä sairastua. Kaura sisältää ohraan verrattuna runsaammin proteiinia ja sen aminohappokoostumus on muita viljoja parempi. Välttämättömistä aminohapoista se sisältää muita viljoja enemmän muun muassa varsojen kasvulle ja kilpahevosten suorituskyvylle tärkeää lysiiniä. Parhaiten hevosille sopivat ohutkuoriset ja korkean hehtolitrapainon lajikkeet.


 

Uusin lehti

Lue verkkolehti

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita