Vasikoiden nupoutuskivun hoito

30.01.2013

Nupoutus tarkoittaa vasikan sarvenaiheiden kudoksen tuhoamista niin, ettei eläimelle kasva sarvia. Tämä on yleinen ja perusteltu toimenpide, mutta vasikalle hyvin kivuliasta. Nupoutuskivun asianmukainen hoito on vasikan hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää.

Miten nupoutuskipu ilmenee?

Kipu on epämiellyttävä tuntemus, jonka tarkoituksena on suojella eläintä vahingoittumiselta. Äkillinen kipu aiheuttaa eläimen käyttäytymisessä selviä muutoksia. ­Ilman rauhoitusta ja puudutusta nupoutetut vasikat muun muassa yrittävät paeta, potkivat, ravistelevat päätään ja heiluttavat häntäänsä. Vasikoiden sydämen syke ja ­veren stressihormonitasot ovat koholla monta tuntia nupoutuksen jälkeen. Saaliseläimet, kuten naudat, pyrkivät luonnostaan peittämään kokemansa kivun, ja niiden kokemaa pidempikestoista kipua esimerkiksi nupoutus­toimenpiteen jälkeen voi olla vaikeaa huomata. Kivuliaat vasikat ovat levottomia ja niiden sosiaalinen käyttäytyminen, leikkiminen ja märehtiminen voivat vähentyä. Lisäksi kipu häiritsee eläimen lepoa, unta ja kasvua.

Miksi nupoutuksen aiheuttamaa kipua tulee hoitaa?

Nupoutuksesta aiheutuu vasikalle kaksi 3. asteen palovammaa, ja toimenpide on kiistatta erittäin kivulias. Kipu aiheuttaa stressiä ja heikentää hyvinvointia. Hoitamaton kipu voi myös altistaa eläimen krooniselle, jatkuvalle kivulle. Nuoren eläimen kokemaan kipuun tulee suhtautua erityisellä vakavuudella, sillä nuori yksilö on kivulle herkempi kuin aikuinen kipuaistimusta vaimentavan järjestelmän kehittymättömyyden vuoksi. Varhaiset kipukokemukset ja hoitamaton kipu saattavat sen vuoksi pysyvästi herkistää eläimen kokemaan kivun tavallista voimakkaampana.

Riittävä lepo on välttämätöntä kasvavien eläinten hyvinvoinnille, ja nuoret eläimet tarvitsevat unta aikuisia enemmän. Terveet vasikat makaavat kolmen kuukauden ikään asti jopa yli puolet vuorokaudesta. Rauhallinen lepo parantaa unen laatua. Tämä edistää kasvuhormonin erittymistä ja lisää vasikan kasvua. Kipu heikentää unen laatua, ja unen puute voi puolestaan vahvistaa kipukokemusta.

Miten pitkään nupoutuksen aiheuttama kipu kestää?

Nupoutus ilman kivunlievitystä on siis hyvin kivuliasta toimenpidehetkellä ja 48 tuntia sen jälkeen. Toden­näköisesti nupoutuksen aiheuttama kipu kuitenkin kestää tätäkin pidempään, ainakin viisi vuorokautta. Tutkimuksessa vasikat, jotka saivat kipulääkettä viisi päivää nupoutuksen jälkeen, lepäsivät enemmän, harvemmin ja pitempään kerrallaan kuin ilman kipulääkitystä nupoutetut vasikat.

Miten nupoutuskipua voidaan hoitaa?

Nupoutus olisi aina tehtävä rauhoitetulle, paikallis­puudutetulle ja kipulääkitylle vasikalle. Eläinlääkäriä tarvitaan lääkitsemään vasikka, mutta nupoutustoimenpiteen voi tehdä itsekin. Markkinoilla on hyviä lääkkeitä vasikoiden nupoutuskivun hoitoon.

Rauhoitteet ovat turvallisia, puudute edullinen ja tehokas ja kipulääkkeitä on saatavilla useita. Rauhoitus helpottaa vasikan käsittelyä nupoutustilanteessa. Rauhoitettu vasikka käy makuulle ja puudutus ja poltto ovat helppoja ja turvallisia suorittaa. Vasikka ei myöskään ahdistu nupoutuksesta eikä kiinnipidosta.

Paikallispuudutteet poistavat nupoutuksen aiheuttamaa kipua nupoutushetkellä ja noin kaksi tuntia sen jälkeen. Paikallispuudutus tehdään ennen nupoutusta sarvihermon johtopuudutuksena sekä sarven aiheen ympärille tehtävänä rengaspuudutuksena, jolloin sarven aihe ja sitä ympäröivä ihoalue puutuvat, eikä vasikka tunne kipua.

Ennen nupoutusta annettu tulehduskipulääke lievittää kipua toimenpiteen aikana sekä sitten, kun puudutteen vaikutus lakkaa. Terveille vasikoille yksi tulehduskipulääkeannos pistoksena ennen nupoutusta on turvallinen, ja suun kautta kipulääkettä voi antaa kolmen päivän ajan.

Vasikoiden lääkitseminen ennen nupoutusta on yleistynyt nopeasti. Uni ja maito maistuvat, ja leikit kavereiden kanssa sujuvat sitä paremmin, mitä vähemmän päätä särkee. On tärkeää, että jokainen vasikka lääkittäisiin ennen nupoutusta. Syksyllä 2012 ilmestynyt nupoutusopas on suunnattu tuottajille, neuvojille ja eläinlääkäreille antamaan lisätietoa vasikoiden nupouttamisesta, nupoutustekniikasta ja kivunhoidosta. Nupoutusopas on saatavilla osoitteesta www.vetmed.helsinki.fi/hyvinvointikeskus/tutkimus/nupoutus.html.

 

Ann-Helena Hokkanen
Eläinlääkäri
Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus
 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita