Varaudu ennakkoon ja mitoita varavoimatarve oikein

16.01.2013 // Kari Pyykkönen

Sääolosuhteet ovat muuttuneet entistä arvaamattomammiksi: myrskyt ovat olleet entistä rajumpia ja tuhot mittavia. Sähkökatkot voivat kestää pitkäänkin ja sähköä on saatava mahdollisimman nopeasti. Myös lyhytaikaiset sähkökatkot voivat aiheuttaa suuria taloudellisia vahinkoja etenkin sähkön varassa toimivilla maatiloilla. Koska kaikilla tiloilla on vähintäänkin yksi tai useampi traktori, traktorikäyttöinen generaattori on luonnollinen valinta.

Maatilan koko, eläimet ja käytössä olevat koneet ja laitteet määrittelevät tarkemmin sopivan laitteen. Jos varavoimaa tarvitaan epäsäännöllisesti, traktorikäyttöinen generaattori riittää hyvin. Se on myös hyvin monipuolinen, koska sitä voi käyttää myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi maastossa tarvittaviin hitsauksiin, jolloin tarvitaan myös työmaakeskus. Traktorikäyttöisen generaattorin voi hankkia myös useamman tilan yhteishankintana, jolloin sitä voi hyödyntää useampi käyttäjä. Silloin jokaisella tilalla ­pitää olla vähintään verkonvaihtokytkin, jolla sähkönsyöttö vaihdetaan valtakunnan verkosta generaattorin tuottamaan virtaan.

Nykyaikaiset tuotantorakennukset ovat riippuvaisia sähkön saannista. Uusiin rakennuksiin suositellaan varavoimavalmiutta jo rakentamisen yhteydessä. Käytössä oleviin tuotantorakennuksin kannattaa tehdä valmiit sähkö­kytkennät varavoimaa varten, jolloin käyttöönotto sujuu nopeasti.

Tilan sähkökeskuksen pääsulakkeen tai karjasuojan ryhmä­taulun sulakekokoko määrittelee aika pitkälle, minkäkokoinen laite tarvitaan. Periaatteena on, että jos sulake­koko on 25–35 ampeeria, riittää pienempi 22–27 kilovolttiampeerin aggregaatti. Jos pääsulake on 63 ampeeria, tarvitaan ­ 50 kilovolttiampeerin aggregaatti.

Paras ja sopivin ratkaisu löytyy kuitenkin, kun keskustelee ensin alan ammattilaisen kanssa. Silloin tulee huomioitua kaikki asiat. Jos tilan toiminta kasvaa, varavoiman tarve myös tulee entistä tärkeämmäksi. Aggregaatin käyttöikä on pitkä, se kannattaakin hankkia niin, että se täyttää varavoimatarpeen myös tulevaisuudessa.

Traktorikäyttöiset ja siirrettävät generaattorit ovat edullisempia kuin kiinteät automaattikoneet. Nykyisin on mahdollista saada ­hyvinvointitukea, jonka yhtenä kriteerinä on varavoiman turvaaminen tilalla.

Monipuolinen traktorigeneraattori

Traktorikäyttöinen generaattori sopii erinomaisesti useimmille maatiloille, koska sähkökatkon sattuessa sillä pystytään pitämään yllä tärkeitä toimintoja kuten ruokintalaitteita, lypsykonetta, vesipumppua ja ilmanvaihtoa. Myös sen käyttöönottaminen on nopeaa. Normaalisti se saadaan tuottamaan virtaa jopa kymmenessä minuutissa edellyttäen, että tarvittavat syöttökaapelit ja nivelakseli ovat heti saatavilla.

Traktori kannattaa mitoittaa minimitehontarvetta isommaksi, jolloin kuormitus ei laske liikaa virransyöttöä. Laite kytketään traktoriin, nostetaan traktorin kierrokset ja käännetään sähkökeskuksen vaihtokytkin varavoiman tuottamiseen, jolloin generaattori tuottama sähkö ohjataan tilan toimintoihin.

Generaattorin säilytyspaikkaa kannattaa harkita tarkkaan, jotta se saadaan nopeasti käyttöön. Se on säilytettävä mahdollisimman kuivassa tilassa ja mielellään paikassa, jossa on muutama lämpöaste. Myös tarvittavat varusteet kuten taskulamppu, syöttökaapeli ja nivelakseli kannattaa sijoittaa sen lähelle. Sähkökatko voi yllättää myös lomien aikana, joten muista opastaa ja perehdyttää mahdollinen lomittaja generaattorin käyttöön. Generaattorin käyttöönottoa kannattaa siis harjoitella, niin tositilanteessa kaikki sujuu rutiinilla nopeasti ja varmasti.

Valtakunnan sähköverkosta ­tuleva sähkö on hyvin tasaista. Siirrettävällä generaattorilla jännite saattaa vaihdella, jos siinä ei ole elektronista jännitteensäädintä. Säädin takaa sen, että generaattorin tuottama sähkö on tasaista, eikä siinä ole jännitepiikkejä. Kun generaattorissa on automaattinen jännitteensäädin, herkät elektroniset laitteet ja tietokoneet ovat turvassa. Muista huomioida tämä, kun valitset traktorikäyttöistä generaattoria.

Automaattikoneella katkeamatonta sähkövirtaa

Kun tilan tuotanto ei salli lyhytaikaisiakaan katkoksia, paras vaihtoehto on automaattiaggregaatti. Nämä ovat teholuokaltaan yleensä noin 60–100 kilovolttiampeeria. Suurimmat navettakäytössä olevat saattavat olla jopa 150. Isoihin tuotantorakennuksiin asennetaan yleensä automaattinen ja kiinteä varavoima­-aggregaatti.

Automaattisen laitteen etuja ovat sen huolettomuus ja luotettavuus. Systeemi tarkkailee jatkuvasti verkkovirtaa ja kun sähkökatko tulee, niin se käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua ja käynnistää aggregaatin moottorin ja kytkee tilan sähköt varavoimalle. Kun verkkosähkö taas palautuu, niin automatiikka pysäyttää aggregaatin vasta sitten, kun verkosta tulevan virran jännite on tasaantunut. Laitetta voi käyttää myös manuaalisesti, eli sitä käyttää muuhun tarkoitukseen, mutta kiinteää varavoima-­aggregaattia ei kuitenkaan voi siirtää sijoitus­paikastaan muualle. Kiinteitä automaattikoneita on saatavana avoimina tai koteloituna, jolloin ulkokäyttö on mahdollista. Kiinteiden automaattikoneiden hintataso on luonnollisesti korkeampi kuin siirrettävien.

Käyttöönotto, turvallisuus ja huolto

Kun varavoimaa tilalle hankitaan, kannattaa käyttää asiantuntija-apua esimerkiksi paikalliselta sähkö­verkkoyhtiöltä, laitteiden maahantuojilta ja jälleenmyyjiltä sekä sähköurakoitsijoilta. Ammattilaisen apu on tarpeen paitsi tarvekartoituksessa ja asian­mukaisissa asennustöissä, myös turvallisuuskysymyksissä. Vain ammattilaisen asentamana laitteet täyttävät sähkö- ja paloturvallisuusvaatimukset, ja käyttöön­ottotarkastus tulee suoritettua asianmukaisesti.

Varavoimalaitteen huoltokustannukset ovat yleensä aika pieniä, koska sille kertyy vähän käyttötunteja. Öljy­määrät kannattaa tarkistaa aina  ennen käyttöönottoa. Säännöllinen koekäyttö on myös hyvä suorittaa, jolloin mahdolliset viat havaitaan ajoissa eikä vasta  silloin  kun laitetta kipeästi tarvitaan sähkö­katkon ­aikana.

 


 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita