Toimiva korjuuketju takaa hyvän rehun

25.09.2013 // Eeva-Kaisa Pulkka

Karhonsiirtimellä varustettu, molemmin puolin niittävä­ niittomurskain jouduttaa Tiina ja Mika Mehtosen rehunkorjuuta jo toista kesää. Yhdessä tarkkuus­silppurin leveän noukkimen kanssa koneet ovat toimiva pari maitotilan rehunkorjuuseen.

Uuden niittomurskaimen hankintaa mietittäessä karhonsiirtimellä varustettu malli kiinnosti vieremäläistä Mika Mehtosta eniten.

– Minulla on vähän henkisiä ongelmia karhotuksen suhteen, isäntä nauraa.

Valinta oli lopulta helppo, sillä Mehtosten edellinen niittomurskain oli samaa merkkiä eikä siinä ollut moittimista. JF GMT 3605 P Flex + Collectoriin käytiin tutustumassa Veljekset Heiskasen Iisalmen liikkeessä, ja kone otettiin tilalla käyttöön kesän 2012 rehunteossa.

– Kyllä tällä pitäisi pärjätä aika pitkään, isäntä uskoo.

Lohkot on yleensä niitetty ensin kahteen kertaan ympäri ja sitten toiseen suuntaan kolmannen kerran. Näin reunoille on saatu karhonsiirrintä hyödyntäen kolme karhoa rinnakkain. Pitkät karhot niitetään molemmin puolin, joka toinen toiselta puolelta.

– Molemmin puolin niittävä kone helpottaa työtä huomattavasti.

– Karhot tulevat vierekkäin, eivät päällekkäin, hän korostaa. Erillistä karhotusta ei tarvita ja heinä on kuivunut hyvin.

Koostaan huolimatta niittomurskain on kääntynyt näppärästi kaikilla lohkoilla, pienimmästä puolen hehtaarin lohkosta suurimpaan 30 hehtaarin lohkoon. Niitossa on ollut vetojuhtana 130 hevosvoimainen traktori, jolla vauhtia on niittäessä 14–20 km/h lohkosta riippuen.

Kone jättää siistin niittojäljen kaikenlaisissa kasvustoissa.

– Erityisesti ensimmäisen satovuoden nurmia ja kokoviljaa niittäes­sä sileäpohjainen teräpalkki on ollut hyvä, se ei kerää rehua eteensä. Entisellä niittokoneella joutui ottamaan välillä taaksepäin, Mika Mehtonen kertoo.

Nopeasti reagoivan jousikevennyksen ansiosta mahdollisia kiviä ei Mehtosen mukaan huomaa juuri muusta kuin hieman korkeammaksi jääneestä sängestä.

Rehuketju pelaa yhteen

Tälle kesälle Mehtoset hankkivat JF FCT 1360 -tarkkuussilppurin, jolle niittomurskaimen kolmekin rinnakkaista karhoa eivät ole ongelma.

– Leveällä noukkimella varustettuna tämä silppuri oli oikeastaan ainoa vaihtoehto, Mika Mehtonen lisää.

Edellisenä kesänä rehu korjattiin noukinvaunulla, jonka noukkimen leveys rajoitti karhon leveyttä. Uudelle silppurille leveä tasainen karho on parempi kuin korkea ja kapea karho.

Mika Mehtonen pitääkin JF GMT 3605 P Flex + Collector -niitto­murskainta ja JF FCT 1360 -tarkkuussilppuria hyvänä, keskenään toimivana rehuketjuna.

– Nykyisen rehualan korjuuseen tämä riittää yllin kyllin, ehkä jopa ehtisi muillekin tehdä.

Uudessa tarkkuussilppurissa on entistä vahvemmat rakenteet, joten Mehtoset odottavat myös siltä pitkää käyttöikää. Uudistettua ohjainta Mika Mehtonen kiittelee helppokäyttöiseksi.

JF FCT 1360 -tarkkuussilppurilla rehu lentää helposti silppurin sivulle neljä metriä korkeisiin maansiirtokärryihin, joilla rehu ajetaan siilolle. Kolmannen sadon yhteydessä isäntä arvelee kokeilevansa, miten kärryn vetäminen silppurin perässä onnistuu.

Lämmin ja kuiva kevät joudutti ensimmäisen rehusadon korjuuseen jo kesäkuun alkupuolella. Noin kolmanneksen normaalia pienempi sato tehtiin Mehtosilla uudella ketjulla kahdessa ja puolessa päivässä.

– Normaalisti kasvanutta heinää saa korjattua tällä yhdistelmällä noin 20–25 hehtaaria päivässä, kun muutkin työt on tehtävä, isäntä sanoo.

Isännän apuna ovat rehunteossa veli ja pari kaveria. Isäntä itse vetää silppuria, kuormia ajetaan kahdella traktorilla ja kärryllä, ja yksi mies traktoreineen on siilolla. Jos tekijät voivat keskittyä pelkkään rehuntekoon 12 tuntia päivässä, nousee saavutus lähemmäs 50:tä hehtaaria.

 

Silppuri noukkii leveän karhon ja lennättää kevyesti neljä metriä korkeaan kärryyn.

Karhot kuivuvat hyvin.

Sujuva rehunteko jättää Mika Mehtoselle aikaa viettää kesäpäivää myös lasten kanssa, sylissä Timi ja lammasaidan laidalla Ninna ja Luna. Kuvasta puuttuvat Tiina-äiti ja Minja.
 

Valmiiksi apemittaista rehua

 • Tarkkuussilputun rehun tuotantovaikutuksista Mehtoset eivät vielä osaa kommentoida, sillä aiemman tarkkuussilppurilla tehdyn rehun aikaan lehmät olivat vielä parsinavetassa ja ruokinta erilaista.
 • Kaksi vuotta sitten valmistuneessa robottipihatossa on tilat 94 lypsävälle sekä umpilehmien ja nuorkarjan tilat. Ruokinta hoituu kiinteällä apesekoittimella ja mattoruokkijalla. Seosrehussa on säilörehun lisäksi viljaa, tiivistettä ja valkuaisrehua.
 • Tarkkuussilputtu parin, kolmen sentin mittainen säilörehu nopeuttaa appeen tekoa, kun säilörehu on valmiiksi ”apemittaista”. Säilörehu pyritään tekemään sen verran kuivana, ettei puristenestettä irtoa, D-arvo-tavoite on 690–700. Säilöntäaineena Mehtoset käyttävät AIV II -liuosta.
 • Uuden navetan rinnalla on laakasiilo, vanhan navetan yhteydessä oleviin salvosiiloihin tehdään kesäsyötössä oleva rehu. Loput rehut tehdään toistaiseksi aumaan, mutta toinen laakasiilo tehtäneen lähemmäs peltoja lähivuosina.
 • Talvella on enemmän aikaa ajaa rehua pihaan, isäntä tuumaa.
 • Mehtosilla on sopimusaloineen viljelyksessä noin 125 hehtaaria, jotka kaikki ovat nurmella. Omat pellot ovat neljän kilometrin sisällä, muita lohkoja on myös kauempana.
 • Nurmien uudistamisessa Mehtoset ovat viime vuosina testanneet täydennyskylvöä ja heinänsiemenen kylvöä ilman suojaviljaa.
 • Jos lohko on tasainen, täydennyskylvöllä saa jatkettua nurmen ikää pari vuotta, isäntä kertoo. Peltotyöt tehdään pääasiassa omin voimin, kasvinsuojeluruiskutukset tekee urakoitsija.

 

JF FCT 1360 tarkkuussilppuri

 • työleveys 3,1 m, kuljetusleveys 3,53 m
 • järeä roottori, 40 kpl HD-teriä
 • nopea terien teroitus hiomakiven ja roottorin takaisinpyörityksen avulla
 • hydraulinen vetoaisa mahdollistaa ajon joko oikealta sivulta tai traktorin takaa
 • rehun puhallus sivulla tai perässä kulkevaan vaunuun
 • korkea puhallustorvi yltää yli neljä metriä korkeaan vaunuun, kuljetuksen ajaksi torvi taittuu hydraulisesti vetoaisan suuntaisesti
 • toimintojen ohjaus sähkö­hydraulisella käyttöohjaimella
 • vakiovarusteena syötöntehostinrulla noukkimen päällä

 

JF GMT 3605 P Flex + Collector

 • työleveys 3,55 m, kuljetusleveys 3,5 m
 • molemmin puolin niittävä, karhon niitto leveälle (Top Dry) mahdollinen
 • karhonsiirtimellä karhot saadaan vierekkäin, jolloin erillistä karhotusta ei välttämättä tarvita
 • jousikevennetty, pohjasta sileä teräpalkki reagoi nopeasti pellon muotoihin
 • Top Safe törmäyksen vaimennus vähentää vaurioriskiä kiveen ajettaessa
 • kaksoiskulmavaihde ja laajakulma-akseli sallivat jyrkät käännökset
 • pikakiinnitteiset terälaput

 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita