Kestävää viljelyä Englannissa

25.09.2013 // Kaisa Pietilä

Maatalous ja luonnon monimuotoisuus nähdään usein toisensa poissulkevina tekijöinä. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Englannissa Rawcliffe Bridgessä peltojen reunoilla kasvatetaan kukkia ja puihin kiinnitetään linnunpönttöjä – maatalouden tuotoista tinkimättä.

Kestävä kehitys ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen kuuluvat sekä Britannian että Euroopan unionin strategisiin tavoitteisiin. Rawcliffe Bridge on malliesimerkki näiden tavoitteiden käytännön toteutuksesta.

Kyseessä on kemianalan kansainvälisen markkinajohtajayritys BASF:n monivuotinen projekti, joka tähtää ympäristön monimuotoisuuden edistämiseen maatiloilla. Maatalousalalla BASF tunnetaan erityisesti kasvinsuojeluaineistaan.

Tavoitteena ympäristön huomiointi

Tophouse Farm on BASF:n yhteistyömaatila Yorkshiren Rawcliffe Bridgessä. Tilalla selvitetään, miten tavanomaisessa tuotannossa voidaan yhdistää luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Tilalla on tehty tutkimusta jo yli kymmenen vuoden ajan.

BASF:n lähtökohtana Rawcliffe Bridge -projektissa on ollut näkemys siitä, että tehokas ja kestävä viljely vaatii nykyistä parempaa viljantuotantoa ja tuotannon hallintaa. Siksi muun muassa kasvinsuojelu-aineita täytyy tutkia ja kehittää.

– Kestävä viljely tehostaa myös ruoantuotantoa. Se voisi olla yksi ratkaisu kasvavaan ruoantarpeeseen, arvioi Graham Hartwell, BASF:n ympäristöohjelmien päällikkö.

 

BASF tekee Rawcliff Bridgessä kasvinsuojeluainekokeita.

 

Esimerkkien avulla eteenpäin

Maanviljelijöillä on mahdollisuus tukea monimuotoisuutta omien käytäntöjensä kautta. Britanniassa kasvinsuojeluaineiden verotuksen uhka johti siihen, että maa­talousyrittäjät vähensivät kasvinsuojeluaineiden käyttöä itse. Siksi kasvinsuojeluainevero katsottiinkin turhaksi, eikä sitä toteutettu. Veron sijasta viljelijöitä kannustetaan siirtymään kestävään viljelyyn useiden vapaaehtoisohjelmien avulla.

Rawcliffe Bridge -projekti pyrkii vaikuttamaan brittiläiseen maatalouteen esimerkkien kautta. Projektissa tehdään tiedettä käytännön viljelytyötä varten. Tophouse Farmilla on käytössään useita ympäristö­ystävällisiä menetelmiä, ja tarkoituksena on edelleen kehittää viljelykäytäntöjä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

BASF:n tehtävä projektissa on kehittää ja toteuttaa kokeita viljelijän kanssa ­yhteistyössä. Hartwellin mukaan tilalla tehtävät kokeet ovat tarkkaan valvottuja, ja tuloksista raportoivat myös itsenäiset, riippumattomat tutkijat.

 

 

Osana projektia tilalle on perustettu mehiläispesiä. Samalla ne edistävät luonnon monimuotoisuutta.

 

 

 

 

 

Elintilaa linnuille

Rawcliffe Bridgessä on hyödynnetty olemassa olevat puitteet, kuten ojat ja peltojen pientareet. _Yhteistyötilan peltojen keskelle on istutettu pieni metsäalue, joka on vuosien saatossa kasvanut lähes täyteen mittaansa.

Metsäalueella kasvaviin puihin sekä muualle tilan alueelle on sijoitettu useita linnunpönttöjä, joihin on 2000-luvun alusta lähtien kotiutunut monia lintulajeja. Myös uhanalaiset lajit ovat yleistyneet alueella.

Tophouse Farmin pellonreunalla on neljäkymmentä kaistaletta, joissa jokaisessa kasvaa eri kasvilajeja. Kaistaleilta tarkkaillaan, mitkä lintulajit syövät mitäkin eri vuodenaikoina.

– Tätä tietoa hyödynnetään, kun suunnitellaan pellonreunojen kasvillisuutta, jotta lintujen määrä saadaan kasvuun, Hartwell kertoo.

 

 

Tophouse Farmin puissa roikkuu omia linnunpönttöjä myös pöllöille.

 

 

 

 

Tophouse Farmin omistaja, maanviljelijä James Hinchliffe tarkastaa tilan linnunpönttöjä.

 

 

 

 

 

Pellonreunat osana viljelysmaata

Pellonreunoja on tärkeää hallita ja huoltaa samaan tapaan kuin varsinaisia peltoalueitakin – niiden voidaan ajatella olevan erillisiä viljelyalueita. Eri lintulajien monipuolinen ruokinta ympäri vuoden edellyttää pellonreunakasvillisuuden tarkkaa valikointia. Näin hyönteisten määrä ja siten myös lintukannat kasvavat.

Tophouse Farm toimii testitilana myös uusille aineille, yhdisteille ja peittausaineille ennen kuin ne päätyvät markkinoille. Esimerkiksi rikkakasviaine­kokeita tehdään pellonreunakaistaleiden yhteydessä, jotta saadaan selville, mitkä kasvinsuojeluaineet suojelevat parhaiten lintujen suosimia kasveja.

– Mikäli linnut suosivat vierasperäisiä kasvilajeja, ne on mahdollista rajata pellonreunoihin käyttämällä soveltuvia rikka-aineita, Hartwell opastaa.

Tophouse Farmin omistaja, maanviljelijä James Hinchliffe korostaa viljelykierron tärkeyttä niin varsinaisilla peltoalueilla kuin pellonreunoillakin, jotta ­rikkakasvit sekä tuholaiset pysyvät luonnon omin keinoin kurissa. Hän myös kertoo, että naapureilta on tullut kiitosta kukkien täyttämästä kauniista ja värikkäästä maisemasta.

Lintukannat kattoon

Naapureiden kiitosten lisäksi projektin hyvistä tuloksista kertoo kasvussa oleva lintujen määrä – katsoi sitten lajien kirjoa tai lintujen määrää. Kasvu johtunee linnunpönttöjen asentamisesta sekä ­ruokinnasta, jota on tutkittu tilalla tarkasti, Hartwell arvioi.

Erityisesti viljelykasvien valinta on osoittautunut linnuille merkittäväksi.

– Toki valintoihin vaikuttaa myös se, mikä on viljelijälle kannattavaa, Hinchliffe muistuttaa.

Lintumääriä ja lajien kirjoa on ollut laskemassa itsenäinen ja riippumaton, erityisesti lintujen suojeluun keskittynyt organisaatio.

Tophouse Farmin tuloksia on verrattu myös Britannian Farmland Bird Indexin lukuihin, ja tulokset ovat olleet huomattavasti keskiarvoa korkeammat. Ympäri Eurooppaa käytössä oleva indeksi on kehitetty nimenomaan tämänkaltaista vertailua ja seurantaa ­varten.

Kaikki tilalla tehdyt muutokset on saatu aikaan tavallisia maatilan työkaluja ja -koneita käyttäen. Erillisiä lisäkustannuksia ei kestävästä maanviljelystä ole syntynyt.

– Suurimmat menoerät ovat viljelijältä vaaditut aika ja vaiva, vakuuttavat Hinchliffe ja Hartwell yhteen ääneen.

Tavoitteena tiedon jakaminen

Yksi BASF:n Rawcliffe Bridge -projektin päätarkoituksista on lisätä ja jakaa tietoa. Tilalla käy satoja vierailijoita vuodessa: koululaisia, BASF:n omaa väkeä ja muiden yritysten edustajia, ­brittihallituksen edustajia sekä ulkomaalaisia vierailijoita.

BASF:n ympäristöohjelmien päällikkö Hartwell korostaakin opetuksen ja harjoittelun tärkeyttä, jotta kasvinsuojelu-aineita käytettäisiin oikein.

– Maatiloilla tehtävien päätösten pitäisi perustua tieteeseen ja tutkimukseen, sillä parhaisiin ­viljelytuloksiin päästään soveltamalla tieteellisiä tutkimustuloksia käytännön työssä.

 

 

BASF:n ympäristöohjelmien päällikkö Graham Hartwell esittelee kävijöille kasvillisuutta.

 

 

 

Maanviljely Isossa-Britanniassa

  • Viljelyyn käytetty pinta-ala on 17,2 miljoonaa hehtaaria, joka vastaa 70 prosenttia Britannian koko alasta.
  • Maatalous työllistää 481 000 henkilöä.
  • Yleisimmin viljellään vehnää, ohraa ja rypsiä.
  • Maatalouden osuus bruttokansantulosta on vajaa prosentti.

 

Yhdistynyt kuningaskunta

  • Pääkaupunki Lontoo
  • Koostuu Englannista, Walesista, Skotlannista (jotka yhdessä muodostavat Ison-Britannian) ja Pohjois-Irlannista
  • EU-jäsen vuodesta 1973
  • 63,4 miljoonaa asukasta

 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita