Tautitorjuntaan kärkituotteet edellä

25.09.2012 // Heikki Permi

Kasvinsuojelu on taloudellisesti kestävän maatalouden peruskivi, sen on selkeästi kuluva kasvukausi näyttänyt. Comet Pro vaikuttaa viljelykasviin monella tavalla ja suojaa koko kasvia tyvestä kärkeen. Lisäksi se tutkitusti edistää kasvua.

Kasvitautien torjunta on rikkatorjunnan ohella tärkeimpiä kasvinsuojelu­toimenpiteitä, joka onneksi on viimeistään tällä vuosituhannella vakiinnuttanut asemansa osana tuottavaa kasvinviljelyä. Tautitorjunta on kuitenkin vain nimitys joukolle toimenpiteitä, jotka voivat parantaa viljelytekniikkaa monin eri tavoin.

Kuluva kasvukausi on näyttänyt selkeästi, miksi kasvinsuojelu on taloudellisesti kestävän maatalouden peruskiviä. Rikkatorjunta on yleensäkin helppo todeta tarpeelliseksi vaikkapa jättämällä peltoon ruiskuttamaton kohta, tai yksinkertaisesti vain etsimällä lohkolta kulmaus, jonne ruiskun puomisto ei ole ulottunut. Tautitorjuntaan pätee sama konsti, ja tällä kasvukaudella tauteja esiintyi monin paikoin niin paljon, että likinäköisempikin asian huomasi.

Mikäli tautitorjunta suoritettiin oikein ja sopivaan aikaan, saatiin kasvi todennäköisesti kasvamaan ja kerryttämään satoa päiväkausia pidempään, jolloin tuloksena yleensä on parempi ja laadukkaampi sato – toisin sanoen parempi taloudellinen tulos.

Minimipanostus vai jaettu käsittely?

Kasvinsuojelussa, samoin kuin vaikkapa lannoituksessa, pyritään nykyisin säästämään niin luontoa kuin tuotantopanoksiakin painottamalla tarpeen mukaista ongelmiin puuttumista. Ruiskuttamaan siis mennään vasta, kun tarve on selkeästi näkyvillä esimerkiksi pienten tautilaikkujen muodossa kasvin lehdillä. Ajatus tuntuu loogiselta: eihän ihmisenkään tauteja lääkitä ennen kuin potilas on sairastunut. Tulee kuitenkin muistaa, että tauteja torjuvien kasvinsuojeluaineiden tehoaineet vaikuttavat kasvissa myös ennakoivasti. Ne pysyvät viljelykasvin aineenvaihdunnassa useita päiviä ja samalla sekä vastustavat kasvitautien tarttumista että – tehoaineesta riippuen – parantavat ja tukevat kasvin aineenvaihduntaa ja ravinteiden talteenottoa.

Jos ennakoivaan kasvitautien torjuntaan päädytään, voi menettely olla esimerkiksi seuraavanlainen: rikkakasvitorjunnan yhteydessä, mikäli viljelykasvin ja rikkakasvien kasvuasteet antavat myöten, lisätään tankkiseokseen rikka-aineen lisäksi minimiannos tautiainetta, minkä jälkeen kasvin terveyttä seurataan säännöllisesti. Mikäli tarvetta tautien torjumiseen myöhemmin ilmenee, voidaan esimerkiksi lippu­lehtiasteella ruiskuttaa lisää kasvitautiainetta. Annosmäärä voidaan tällöin luultavasti edelleen pitää varsin alhaisena, koska asiaan on puututtu jo hyvissä ajoin kasvukauden alkupuolella.

Menetelmää kutsutaan jaetuksi tautitorjunnaksi. Sen edut tulevat parhaiten esille silloin, kun tautipaine on kova. Tällainen tilanne on yleensä paitsi sateisina ja lämpiminä kesinä, myös tavallisina kesinä useimmilla suorakylvetyillä lohkoilla, joilla tautipaine keskimäärin on huomattavasti korkeampi kuin kynnetyillä lohkoilla. Kyntö menetelmänä sulkee oljen lisäksi koko joukon taudinaiheuttajia maan poveen, minkä vuoksi tilanne kyntämättömillä lohkoilla saattaa tältä osin pahentua vuosien myötä. Eräs riskitekijä on mono­kulttuuri: mikäli kasvukaudesta toiseen viljellään samoilla lohkoilla samantyyppisiä kasveja, riittää myös kyseisten kasvien taudinaiheuttajille jatkuvasti purtavaa. Niiden määrä lisääntyy ja ne pääsevät haittaamaan viljelykasvin elämää entistä pahemmin.

Valmisteiden laajat käyttöajat helpottavat sopivan ruiskutushetken löytymistä. Käytettäessä rikka-aineena esimerkiksi Tooleria voidaan yhteinen ruiskutusaika Juventuksen tai Prosaron kanssa löytää pensomisen puolestavälistä alkaen. K-maatalouden viljelyohjelmaa noudattamalla viljelijä voi olla varma siitä, että valmisteet ovat teholtaan huippuluokkaa mutta hehtaarikustannukseltaan kohtuutasoa. Tällöin varmistetaan myös mahdollisimman suuri taloudellinen kate – viljelijä siis saa käyttöönsä alan tuoreimman tutkimustiedon ja markkinoiden edistyksellisimmät työkalut tuotantonsa korkean laadun varmistamiseen.

Comet Pro varmistaa täyden sadon

Ehdottomasti K-maatalouden kärkituotteisiin kuuluvan Comet Pron tehoaine vaikuttaa viljelykasviin monin tavoin. Se kulkeutuu kasvin aineenvaihdunnassa paikallissysteemisesti ja suojaa koko lehden tyvestä kärkeen. Samalla aine torjuu jo alkaneen tautitartunnan ja suojelee kasvia pitkään uusilta tautihyökkäyksiltä.

Mielenkiintoisin piirre Comet Prossa on kuitenkin sen taipumus ainoana valmisteena edistää kasvua. Tutkimuksissa todettu ominaisuus on tunnustettu myös viranomaisten taholta: Comet Pro tehostaa tutkitusti kasvin typenkäyttöä ja vähentää stressiä. Tämän vuoksi valmisteen käyttö kannattaa itse asiassa myös silloin, kun tautipaine on pieni. Vaikka kasvitautia ei kasvustoon ilmaantuisi ollenkaan, on typen käyttöä tehostava ja stressiä hillitsevä vaikutus silti saavutettu. Se puolestaan johtaa suoraan parempaan satoon.

Asiaan liittyy myös eräs yleinen harhaluulo. On huomattu, että Comet Prolla ruiskutetun viljan korret ovat usein vielä puintiaikanakin hieman vihreät. Mistä tämä johtuu? Onko pelättävissä, että jos tuleentuminen viivästyy, niin jonain vuonna Comet Pro -käsittelyn jälkeen ei viljaa päästäkään puimaan ajoissa? Kysymys on nurinkurinen. Viljeltävä lajike on aina valittava lajikeominaisuudet, kuten kasvuaika huomioon ottaen, jotta se ehtii tuleentua niissä kasvuolosuhteissa, jotka kasvupaikan maantieteellinen sijainti mahdollistaa. Tautiaine ei myöskään nykyisillä käyttömäärillä suinkaan venytä kasvuaikaa. Sitä vastoin kasvitauti lyhentää sitä, koska taudin kellastama lehti ei enää pysty yhteyttämään. Silloin kasvi pakkotuleentuu eli kuivuu pystyyn. Tehokkaana tautiaineena Comet Pro mahdollistaa viljelykasvin koko ­satopotentiaalin hyödyntämisen. Vihertävät korret puintiaikana ovat merkki juuri tästä: kasvi on säilyttänyt elinvoimansa aivan tuleentumisen kynnykselle asti ja kerryttänyt satoa rutkasti enemmän tautisempaan lajiketoveriinsa verrattuna.

Käynti kasvitautikokeen koeruutujen ääressä on useimmiten valaiseva kokemus. Kasvuston lehtiä katsellessa voi omakohtaisesti tehdä havaintoja siitä, miten esimerkiksi tässä artikkelissa esitellyt asiat toimivat käytännössä. Seuraavaksi voidaankin jo siirtyä viljely­opas kourassa seuraavan satokauden kasvin­suojelua suunnittelemaan. Se on sikäli hyvää hommaa, että siinä pääsee tuntipalkoille.
 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita