Mustang Forte – ohdake ja valvatti kuriin

27.11.2012 // Jussi Knuuttila

Mustang Forte on tehokas kasvinsuojeluaine rikkakasvien torjuntaan viljapelloista. Sen sisältämä aminopyralidi tehoaa hyvin syväjuurisiin rikkakasveihin. Florasulami kurittaa erinomaisesti mataraa ja saunakukkaa. Vanha kunnon 2,4-D hillitsee perinteisiä viljapellon rikkoja. Seuraavassa kolme käyttäjää kertoo käyttökokemuksistaan Mustang Fortesta.

Ville Saari Lapuan Tiistenjoelta valittelee kylvöajan olleen tosi vaikean. Vettä tuli yli ”vaarin määrän” pahimpaan mahdolliseen aikaan. Sitä viipyi muutamissa lammikoissa jopa kaksi viikkoa. Paitsi että vedenpaljous harvensi oraita, se myös myöhästytti kasvinsuojeluruiskutuksia.

Erään lohkon yläpäässä peippi ja pillike ovat säilyneet turhan hyvin kevätvehnän seassa. Niitä löytyy niissäkin kohdissa, joissa kasvusto on normaalia. Saman lohkon alapäässä torjuntatulos on täydellinen. Kylvö on tehty samaan aikaan, niin myös kasvinsuojeluruiskutus. Lohkon yläpäässä maa on runsasmultaista hietaa, kun taas alapää on selvästi vähämultaisempaa.

Saari on etsinyt tosissaan syytä torjuntatuloksen isoon eroon puheena olevalla lohkolla. Mahdollinen selitys voisi olla se, että runsasmultainen alue oli kasvattanut peipit ja pillikkeet juuri niin kookkaiksi, että myöhään ruiskutetun Mustang Forten 2,4-D ei enää tehonnut. Paikoin harventunut kasvusto on tietenkin toinen selkeä syy.

Ruiskutustekniikasta ei vikaa pitäisi löytyä. Saarella on hyväkuntoinen Hardi Twin käytettävissään. Sillä tehoaine tunkeutuu taatusti rikkakasvien lehdille, vaikka nestemäärä olisi hieman suositusta pienempi.

Muita rikkoja ei juuri löydy, ellei oteta huomioon kylänurmikkaa. Se näyttää hyötyneen kymmenen vuotta jatkuneesta aurattomasta viljelystä. Saari on korvannut kynnön lautasmuokkarilla. Yksivuotinen kylänurmikka rehottaa erityisesti vedenpaljouden harventamissa kohdissa.

Saari pitää Mustang Fortea kelpo aineena, eikä ainakaan toistaiseksi löydä syitä sen vaihtamiseen. Esimerkiksi ohdake ja valvatti loistavat poissaolollaan, vaikka kynnöstä on luovuttu. Tämänvuotinen peippi- ja pillikeongelma on pienialainen. Normaaleina keväinä ongelma tuskin toistuu.

Mustang Forte tehoaa myös kylmällä säällä

Mika Saari on sivutoiminen viljanviljelijä Ylistarosta. Kasvinsuojeluruiskutukset on monesti tehtävä iltaisin töiden jälkeen. Mikäli illalla on tuulista, on joskus ruiskutettava myös yön viileydessä. Mustang Forten luvataan toimivan vielä +5 asteen lämpötilassa. Saaren havaintojen mukaan lupauksella on katetta.

Saaren viljelysten pääviholliset ovat valvatti ja ohdake. Rukiin viljelyn myötä myös saunakukkaa esiintyy paikoin. Pihatähtimö sen sijaan on pysynyt kurissa. Mustang Forte puree siihen mainiosti. Kun oikein hakee, kasvuston tyvellä saattaa värjötellä kalpeanenäinen pillike tai pelto-orvokki.

Saari käyttää tankkiseoksissa yleensä Roxionia tai hivenravinteita kelaatteina. Tänä vuonna ei tankkiseoksia Mustang Forten kanssa kuitenkaan tehty. Ehkä olisi pitänyt, sanoo Saari. Ringsaker kaura lupaa erinomaista satoa, mutta muutamissa kohdissa näkyy selvät merkit mangaanin puutoksesta. Saaren peltojen happamuus pyrkii monin paikoin emäksiselle puolelle.

Tilalla satsataan voimallisesti rukiin viljelyyn. Siitä syystä viljelyssä on hyvin aikainen ohralajike. Hybridiruis kylvetään heti ohran puinnin jälkeen. Elokuun loppuun tähdätään, mutta ei syyskuun alkukaan vielä katastrofi ole. Poikkeuksellisen kostea kevät esti rikkakasviruiskutukset ruisvainioilla. Paikoin vedenpaljous haittasi talvehtimista ja keväistä kasvun alkua. Nämä kohdatnäyttävät selkeästi, mistä rikkakasvitorjunnassa on kyse. Saunakukka on havainnut hetkensä koittaneen. Pietaryrtti on pesiytynyt ajouriin.

Saari käyttää normaaleja viuhkasuuttimia. Vesimäärä on 180 litraa hehtaarille ja ruiskutuspaine kolme baaria. Ajonopeus on maltillinen kahdeksan kilometriä tunnissa. Tällä reseptillä tunkeutuvuus on hyvä ja sen myötä ruiskutustulos. Hardi Master tankkaa itsensä kymmenessä minuutissa pellon laitaan ajetuista varastosäiliöistä. Siinä ajassa ehtii juuri ja juuri lisätä tankkiin tehoaineet.

Mustang Forten annostusohje tuntuu erityisesti miellyttävän isäntää. Se on 0,75 litraa hehtaarilla. Se on selkeää puhetta ja sopii tarkalle miehelle. Pohjavesialueelle Mustang Forte ei sovellu. Saarella ei tällaisia alueita kuitenkaan ole viljelyksessä.

Saari tähtää suuriin satoihin. Hän sanoo pettyvänsä alle 5,5 tonnin satotasoon, ruis mukaan luettuna.

Ohdake ja valvatti kuriin

Lapualaisella Jukka Viljasella on ohdakkeen hyökkäyksen kohteeksi joutunut peltolohko. Hyökkäys käynnistyi tien toisella puolen olevalta viljelemättömältä alueelta. Oma lohko näytti viime vuonna jo aika pahalta, joten voimatoimet käynnistettiin.

Lohko kynnettiin syksyllä glyfosaattikäsittelyn jälkeen. Kauran oraat ruiskutettiin Mustang Forten ja Cycocelin seoksella. Pensomisen lopulla torjunnan onnistuminen varmistettiin vielä Toolerilla. Käsittely ei ollut yhtään liikaa, sanoo Viljanen. Joitakin yksilöitä on vieläkin selvinnyt hengissä ja kohoaa kasvuston yläpuolelle. Pitävä niskalenkki on kuitenkin ohdakkeesta saatu. Valvattia ei juuri enää näy.

Viljanen on sen verran luottavainen Mustang Forten tehoon, että aikoo käyttää sitä myös jatkossa. 200 litraa vettä hehtaarille normaaleilla viuhkasuuttimilla on Viljasen resepti ohran ja kauran ruiskutuksissa.

Sellainen havainto on tänä kesänä ilmennyt, että peippiin ja pillikkeeseen teho olisi saanut olla parempi. Tämä näkyy erityisesti runsasmultaisilla lohkoilla ja turvemailla. Mistään katastrofista ei kuitenkaan ole kyse, sillä niin peippi kuin pillikekin ovat jääneet selvästi kasvuston alle ja varjoon. Kivennäismailla ja hyvässä kasvustossa niitä ei juuri näy.

 

 

Valvattia sai kaurapellosta oikein hakea. Jukka Viljanen tarkastelee tässä yksinäistä, kalpeaa ja pelokasta yksilöä.

 

 

 

 

 

Saari käyttää normaaleja viuhkasuuttimia. Vesimäärä on 180 litraa hehtaarille ja ruiskutuspaine kolme baaria. Ajonopeus on maltillinen kahdeksan kilometriä tunnissa. Tällä reseptillä tunkeutuvuus on hyvä ja sen myötä ruiskutustulos.

 

FAKTAA

Ville Saaren tulkinta pillikkeen ja peipin kasvuasteesta on Bernerin tuoteryhmäpäällikön Kyösti Nissin mukaan varmaankin oikea. Runsasmultaisella alueella peippi ja pillike olivat päässeet kasvamaan suuremmiksi kuin muissa lohkon osissa. Mustang Forten teho pillikkeeseen ja peippiin on hyvä mutta ei erinomainen. Tämän vuoksi tankkiseoskumppanina olisi voinut käyttää esimerkiksi Express SX-valmistetta, joka tehoaa myös isoihin pillikkeisiin erinomaisesti. Tällä olisi varmistanut täydellisen torjuntatuloksen kyseisellä multavallakin alueella.

FAKTAA

Rikkakasvien torjuntaan käytettäviä kasvinsuojeluaineita kestävien,
ns. herbisidiresistenttien rikkakasvien kehittymistä voi ennaltaehkäistä yksinkertaisin konstein. Koska resistenssin syntyä vauhdittavat nimenomaisesti sulfonyyliureat eli gramma-aineet (kuten Tooler, Express SX jne.), kannattaa tankkiseoksiin lisätä silloin tällöin johonkin muuhun tehoaineluokkaan kuuluvaa rikkakasviainetta. Toolerin sekaan voi siis ohjeen mukaan kaataa vaikkapa K-Trioa tai käyttää välillä esimerkiksi Mustang Fortea yksinään. Myös riittävästä viljelykierrosta kannattaa luonnollisesti huolehtia.

Tooler nitistää rikat, Comet Pro torjuu taudit

Kun pinta-alat kasvavat, rikkakasvien torjuntaan tarvitaan aine, joka antaa aikaa ruiskutuksiin tehoaan menettämättä. Tätä mieltä on Jani Rinta-Kiikka Isostakyröstä. Hän viljelee veljensä Juhan kanssa runsaan 250 peltohehtaarin tilaa.

Lihasikapaikkoja tilalla on noin 3 000. Niinpä pellot kasvavat enimmäkseen ohraa. Kevätvehnää on 42 hehtaaria. Valkuaista siis arvostetaan ja pystyä viljaa halutaan puida. Rypsiä ja härkäpapua on kokeiltu kasvivuorotuksen takia. Jani ei kuitenkaan ole oikein tyytyväinen niiden antamaan taloudelliseen tulokseen.

Ohdake ja matara ovat olleet suurimmat riesat leveälehtisten rikkakasvien osalta. Pihatähtimö on pysynyt kurissa. Jani sanoo kuulleensa, että pihatähtimöstä olisi kehittynyt torjunta-aineita kestäviä kantoja. Hukkakaura vainoaa, mutta on saatu kohtuulliseen kuriin.

Tooler on palvellut hyvin, todistaa Jani. Sen parhaita puolia ovat hyvä sekoitettavuus ja pitkä käyttöaika. Tänä kesänä ensimmäiset ruiskutukset tehtiin juhannuksen tienoilla. Viimeiset lopetettiin lähellä lippulehtivaihetta.

Tooler vaikuttaa hellävaraiselta, varsinkin yksin kiinnitteen kanssa ruiskutettuna. Sen jäljiltä ei oras kalpene, sanoo Jani. Tankkiseoksen kanssa on tarkempaa, etenkin hukkakaura-aineiden kanssa sekoitettuna.

Paljon pieniä pisaroita

Jani sanoo kokeilleensa Low-Drift suuttimia, mutta luopuneensa niistä. Hänen hinattavassa Hardissaan on nykyisin viuhkasuuttimet. Janin mukaan vaikuttaa siltä, että paras teho saadaan tuottamalla paljon pieniä pisaroita.

On tietenkin selvää, että sopivia ruiskutussäitä on viuhkasuuttimilla ajavalle harvemmassa kuin suuria pisaroita tuottavilla suuttimilla ajavalle. Sopivia kelejä vähentää lisäksi se, että Jani ei ruiskuta enää iltakymmenen jälkeen. Myöskään aamukasteiselle pellolle isäntä ei mene.

Ongelmaa kompensoi Hardin 3 000 litran säiliö ja 20 metrin työleveys. Täydellä tankilla pystyy ruiskuttamaan noin 20 hehtaaria kerralla. Tooler sopii mainiosti ruiskutuskeleihin valikoivasti suhtautuvalle. Sen tehokas käyttöaika on osoittautunut pitkäksi, sanoo Jani Rinta-Kiikka tyytyväisenä.

Maatalouden moniottelija valitsi Toolerin

Ilmajokelaisen Antti Nikkolan kaltaisia maatalouden moniottelijoita alkaa olla harvassa. Mies johtaa 2 000 sikapaikan Luxpork Oy:tä ja 50 lypsylehmän navettaa. Nurmia kasvaa yli 50 peltohehtaarilla. Viljalla on noin 175 hehtaaria, ainakin kasvinsuojeluruiskun mittarin mukaan. Viljelyssä on ohraa ja kevätvehnää, useampia eri lajikkeita.

Tässä ei oikein ehdi perehtyä aivan kaikkeen nippelitietoon, sanoo isäntä. Hän kertoo tarvitsevansa luottomiehiä, joiden puoleen kääntyä, kun tarvetta tulee. Maatalouskaupasta hän hakee asiantuntemusta. Jos ja kun sitä löytyy, asiakkuus saattaa kestää pitkään.

Antti selittää, että päällimmäiset viholliset ovat olleet valvatti ja ohdake. Myös pihatähtimö on sinnikäs, etenkin keveillä, multavilla mailla. Kivennäismailla se pysyy paremmin kurissa. Muistissa on pidettävä myös nurmien uudistaminen suojaviljalla. Lisävaatimukseksi hän asettaa sen, että tankkiseosten on oltava mahdollisimman yksinkertaisia. Toisin sanoen, yhdellä tankkiseoksella pitää selvittää mahdollisimman monta hehtaaria.

Comet Pro torjuu taudit

Luottomyyjän kanssa on päädytty tankkiseokseen, jossa päällimmäinen tehoaine on Tooler. Sekaan lisätään K-Trio. K-Trion fenoksihapot varmistavat tehon valvattiin ja ohdakkeeseen. Suojavilja-alat eivät ole tälle tankkiseokselle ongelma.

Toisella kierroksella tehdään tankkiseos Prosarosta ja Comet Prosta. Terpalia lisätään myös, mikäli vilja ei ole ehtinyt tähkälle. Prosaron ja Comet Pron seos nykistää kasvitaudit erinomaisesti, ja vaikutusaika on pitkä. Bonuksena tulee Comet Pron kasvua edistävät vaikutukset. Se tehostaa yhteyttämistä ja typen hyväksikäyttöä sekä vähentää mahdollista stressiä.

Tähkälle tulon jälkeen Terpalin asemesta tankkiseokseen laitetaan Kestacia, mikäli kevätvehnästä on kyse. Kestacin kohdalla vaikuttaa Antin mielestä siltä, että paras tulos saadaan, kun vehnä on ruiskutusaikaan reilusti tähkällä. Kokemus on sellainen, että tähkäsääski saattaa kupata satotasoa pahoin. Niinpä Kestacia käytetään rutiininomaisesti kevätvehnälle.

Antti Nikkolalla on kolmen vuoden kokemus sekä Toolerista että Comet Prosta. Toistaiseksi mikään ei viittaa siihen, että aineita pitäisi vaihtaa. Jokainen kevätviljahehtaari saa molempia aineita myös tulevaisuudessa.

Nikkolan kasvinsuojeluruiskulla pystyy hoitamaan yhdellä tankkiseoksella noin 28 hehtaarin alan. Nestemääränä hän on käyttänyt 100 litraa hehtaaria kohti. Ruiskun työleveys on 20 metriä.

Kuten valistunut lukija on jo huomannut, Antti Nikkola viljelee peltojaan sikojen ehdoilla ja myös lehmien. Mitä vähemmän ostoviljaa tarvitaan, sitä parempi, tuumaa isäntä.

Viljat ovat hyvässä kasvussa, toteaa lapualainen Jukka Viljanen. Hänen maalajinsa ovat enimmäkseen hyvin läpäiseviä kivennäismaita. Vaikka sadetta on tullut runsaasti, siitä ei ole ollut haittaa, päinvastoin. Comet Pron ja Prosaron tankkiseos on pitänyt taudit toistaiseksi loitolla, vaikka säiden puolesta tautipainetta varmasti on. Lakoontumista vastaan Viljanen lisää Comet Pron ja Prosaron sekaan Terpalia.

Taudit vainoavat nykyään kaikkia viljakasveja, myös ruista, sanoo puolestaan ylistarolainen Mika Saari. Hän ruiskuttaa jokaisen aarin Comet Prolla. Suurten satojen tavoittelu kannattaa edelleen, toteaa Saari. Niihin pääseminen edellyttää tarkkuutta kaikissa viljelytoimenpiteissä. Saari on valinnut täsmäaseikseen Hardi Masterin, Mustang Forten ja Comet Pron. Niitä täydennetään kulloiseenkin tilanteeseen sopivilla aineilla.

Viljan viljely on myös Suomessa tullut vaiheeseen, jossa kasvinsuojeluruisku on tilan tärkein työkone. Lisäksi on osattava valita oikeat kasvinsuojeluaineet, -määrät ja -ajankohta.

 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita