Jyvien litistys käy kuin valssi

16.01.2012 // Jussi Knuuttila

Valssimyllyjen litistystekniikassa on viime vuosina menty aimo askel eteenpäin. Pitkän kehitystyön tuloksena W-Max-valssimyllyn tehot vievät murskauksen uudelle tasolle.

Valssimyllyjen litistystekniikassa on viime vuosina menty aimo askel eteenpäin. Pitkän kehitystyön tuloksena W-Max-valssimyllyn tehot vievät murskauksen uudelle tasolle.

Tavallisessa valssimyllyssä valssit ovat suorat tai niissä on korkeintaan pintaku-viointia edesauttamassa viljan menoa valssien väliin. Työtä rajoittaa eniten se, että jokainen jyvä on tavallaan litistettävä erikseen. Teho riippuu siitä, kuinka monta jyvää saadaan vieretysten yhtä aikaa litistettäväksi. Ratkaisua on haettu valssien lukumäärää lisäämällä tai niiden pituutta kasvattamalla.

Valssimyllyjä on totuttu rakentamaan myös siten, että toisen valssin pyörimisnopeus on alennettu hammasrattailla pienemmäksi kuin toisen. Tavoitteena on saada jyvä litistymään kahdella eri nopeudella liikkuvan valssin välissä.

Kiekoissa tulevaisuus

W-Maxissa suorat valssit on korvattu kiilamaisilla, lomittain menevillä kiekoilla. Tekniikka kasvattaa murskaavan kosketuspinnan moninkertaiseksi suoraan valssiin verrattuna. Tehokkuus valssin kokoon nähden kasvaa samassa suhteessa. Kotimaisia viljoja on pystytty litistämään jopa 60 tonnia tunnissa.

W-Max-tekniikassa hiertäminen tulee sivutuotteena. Vaikka valssikiekkojen akselit pyörivät samalla nopeudella, valssien väliin joutuneen jyvän kohdalla ne kulkevat eri nopeudella. Valssikiekon kehänopeus on suurin ulkokehällä ja pienin sisäkehällä – kun ne ovat lomittain, hidas ja nopea pinta ovat vastakkain. Hiertämistä tapahtuu myös kiekkoakselien välisen janan puolivälissä, sillä kiekon pinnat liikkuvat eri suuntiin, oman akselinsa ympäri pyörien.

Viljan jyvät ajautuvat valssien väliin hitaasti kapenevaa solaa pitkin. W-Max-myllyjen teho on saatu suureksi, vaikka valssikiekkojen halkaisija on suhteellisen pieni ja pintakuviointi vaatimatonta.

Valssikiekkojen välys säädetään laakeripukkien väliin asetettavilla teräsliuskoilla. Hydraulisylinterit puristavat laakeripukit liuskoja vasten. Hydraulipiirissä on painemittari ja paineakut, jotka toimivat varolaitteina sekä laukaisimina kivien ja vierasesineiden varalta.

Perusteellisesti testattu

Uutuusmyllyt lanseerattiin syksyllä. Toimitukset alkavat kevättalvella ja useita myllyjä on jo myyty. W-Max-myllyjen pääasiallinen suunnittelija Vesa Koskela toteaa, että myllyn idea oli selvä ja yksinkertainen, mutta parhaiten toimivien ratkaisujen löytäminen teetti töitä. Yksi hämmästelyn aihe oli valssikiekkojen halkaisijan pienentäminen.

– Halkaisijan koko ei juurikaan vaikuttanut jauhatustehoon. Koneen kokoa ja painoa se sen sijaan vähensi. Kiekkojen kulmien hakemisessa on ollut oma työnsä. Kiekon kärjen ja kärkeä vastaan olevan pohjan muotoilu on myös ollut kriittinen kohta, sanoo Koskela.

W-Maxin tekniikkaa on testattu pitkään ja perusteellisesti: ensimmäinen mylly valmistui koekäyttöön jo vuonna 2004. Perusteellinen testaus helpottaa tulevien käyttäjien vaivoja ja useimmiten myös pienentää valmistajan riskejä ja jälkimarkkinointikuluja.

Koviinkin odotuksiin

Marko Sorvisto tuottaa maitoa Ylivieskassa kahden lypsyrobotin voimin. Tilalla on käytetty Aimo Kortteen Konepajan valssimyllyjä Sorviston koko isännyyden ajan: nelivalssinen Murska 1400 S2X2 on palvellut jo vuosia.

Sorvisto on ollut yhtenä koekäyttäjänä W-Max-myllyjen kehitystyössä. Hän on vakuuttunut idean toimivuudesta.

– W-Maxin myllyissä saadaan sama litistysteho pakatuksi pienempään tilaan kuin perinteisessä valssimyllyssä. Kone myös kevenee merkittävästi. Kyseessä näyttäisi olevan tehokas, kokonaistaloudellinen ja kaikin puolin valmis paketti kostean viljan säilöntään.

Aamusta iltaan

W-Maxilla ajettiin Sorviston tilalla viime syksynä kaksi päivää aamusta iltaan. Sittemmin valssien kuorimia on hieman paranneltu ja valssien alle järjestetty reilummin tilaa. Parannukset hyödyttävät sitä enemmän, mitä kosteampaa litistettävä vilja on.

Sorvisto arvelee, että W-Max -myllyjä ei normaalitilanteessa saa tukkoon millään keinolla.

– Toki järjettömän suureksi asetettu syöttö tukkii koneen kuin koneen. Myllyn W-Data-ohjausjärjestelmä on erinomainen apu. Se valvoo voimanoton pyörimisnopeutta ja pienentää syöttöä,
mikäli käyttötraktorin voimat alkavat uupua.

Sorvisto lisää, että samalla saadaan säilöntäaineen annostelu optimoitua. Se säästää selvää rahaa.

Teho riittää vaikka mihin. Kokeissa kellotettiin 6,5 kuutiometrin säiliö tyhjäksi kuudessa ja puolessa minuutissa. Sorviston mielestä parempaankin olisi mahdollisuuksia, etenkin kuivahkolla, raskaalla viljalla. Tuntemuksensa hän tiivistää siten, että W-Max on myllyrintamalla kirkkain idea pitkään aikaan.

W-Max-mallisto:

  • W-Max-murskemyllyjä valmistetaan kahta teholuokkaa, W-Max 10 ja W-Max 20.
  • W-Max 10 murskausteho vaihtelee 10 ja 30 tonnin välillä tunnissa. W-Max 10 on varustettu 19 valssikiekolla. Murska W-Max 10 C on urakointikäyttöön suunnattu, baggerilla varustettu malli. Rungon ansiosta se voi kuljettaa mukanaan suurta säilöntäainemäärää.
  • W-Max 10 F on nostolaitesovitteinen, mutta muuten edellisen kaltainen rakenteeltaan ja teholtaan. Sitä tarjotaan yksittäisille maatiloille ja paikalliseen käyttöön.
  • W-Max 20 C -mallissa valssikiekkoja on 39 kappaletta. Kiekkojen suuri lukumäärä nostaa sen tehoa vastaavasti. Tällä mallilla syntyy 25–60 tonnia murskeviljaa tunnissa.
  • W-Max 20 C on asennettu rungon päälle. Akselistona on jousitettu teli. Mukaan mahtuu enimmillään 1 800 litraa säilöntäainetta. Syöttösuppilon tilavuus on lisäsäiliöllä varustettuna 6 500 litraa. Kuljetinvaihtoehtoja on tarjolla useita. Lähes neljän tonnin painoinen murskemylly on selkeästi urakkamiesten peli.
Kuvan yläosassa näkyvät annostelusyöttimien nopeuden synkronoivat hammasrattaat.
Pyöritys tapahtuu hydraulimoottorilla. Alhaalla on rullalaakereiden pesät.
W-Data on monipuolinen
lisävaruste W-Max myllyihin

Protomyllystä otetussa kuvassa näkyy toinen kiekkovalssiasetelma.

Murska W-Max 20 C on järeä urakointiin soveltuva mylly.
Kourassa on W-Max murskemyllyn läpi mennyttä maissia. Murskaustuloksessa ei ole sanan sijaa.

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita