Brage on satoisimpia monitahoisia ohria

01.10.2012 // Erkki Holma

Eero Teppola Hausjärvellä viljeli ensimmäistä vuotta uutta monitahoista Brage-ohraa. Häntä kiinnosti erityisesti Bragen aikaisuus, mutta myös sen satoisuus. Aikaisuus auttaa venyttämään korjuukautta sen alkupäästä.

Kun puintiin oli aikaa pari viikkoa, sato-odotukset olivat edelleen korkealla.

– Tuntuu ihan hyvältä ohralta, jonka viljelyä kannattaa jatkaa, Eero Teppola sanoo.

Huomiota kiinnitti erityisesti Bragen runsas pensominen. Kasvustosta löytyi yksilöitä, joissa oli yhdestä siemenestä muodostunut jopa seitsemän kortta. Pensomiseen vaikutti tänä vuonna sääolosuhteet: alkukesä oli viileä ja kesäkuussa satoi Hausjärvellä 110 millimetriä, mikä on normaaliin verrattuna kaksin­kertainen määrä. Siemenmäärä oli savimaalla 475 kpl/m2, mikä on suhteellisen vähän, mutta silti kasvusto oli tiheä.

Siemenviljelyksillä syyskyntö

Muokkaukset Teppola tekee pääsääntöisesti pitkän kaavan mukaan: kyntää syksyllä ja äestää keväällä. Syyskyntö on hänen mukaansa välttämätöntä siemenviljelyssä, kun viljalajeja joudutaan kasvulohkolla vaihtamaan. Ohran kylvölle hän pääsi vasta 20.5. Kun lämpösummaa kertyi kasvukauden aikana hitaammin, mitä muutamana edellisenä vuonna, ohran puintiin päästään elokuun loppupuolella.

Satoarvio ennen korjuun alkamista 5 tonnia

Rikkatorjunta on tehty Cantorilla ja sitä terästettiin 0,6 l/ha annoksella MCPA:ta. Ruiskutuksen onnistumisen näki ajourista: nekin olivat puhtaat rikkakasveista. Lippu­lehtivaiheessa kasvusto sai täyden tautitorjunnan ja samalla kertaa myös Terpalia lakoa vastaan. Viljelytarkastuksen pöytäkirjaan on kirjattu: ”terve ja pysty kasvusto”. Lakoa ei näy kuin muuta­mia päistepyörteitä, missä lannoitus on mennyt päällekkäin.

– Jos ohra ei ole hiukan nojallaan, ei satoakaan tule.

Typpimäärä oli 95 kg/ha eli hieman alakantissa.

– Siementuotannossa on parasta lannoittaa varman päälle.

Teppolan satoarvio ennen korjuun alkamista liikkuu 5 tonnin tuntumassa, mikä on monitahoiselle ohralle hyvä määrä.

Teppola viljelee Hausjärven Oitissa 115 ha pinta-alaa. Pelloilla kasvaa ruista, syys- ja kevätvehnää, mallasohraa, kauraa ja nyt myös monitahoista Brage-ohraa. Lisäksi kasvussa on kevätrapsia. Pellot ovat suurelta osin savimaita.

Talvisin Teppola tekee aurausurakointia Vantaalla ja kesällä rehunkorjuuta lähiseudun karjatiloilla.

Tilalla on 30 prosentin kasvipeitteisyyssopimus. Se toteutuu suureksi osaksi syysviljalla.  Jos peltoa jää talviajaksi sängelle, kevätmuokkauksen Teppola ajaa lautasmuokkaimella.
 

MTT viralliset lajikokeet 2004–2011

MTT:n tuloksista ilmenee selkeästi Brage-ohran satoisuus muihin monitahoisiin ohriin verrattuna.

Brage on norjalaisen Graminorin jalostama ohralajike. Se on satoisimpia monitahoisia ohria­ ja korrenlujuus on monitahoisten parhaimpia. Brage on melko taudinkestävä, mutta tautitorjunta on kuitenkin hyvä vakuutus, ­kuten yleensäkin monitahoisilla ohrilla. Sen kasvuaika on kokeissa ollut keskimäärin 89 pv, kun kaikkein aikaisimmilla ohrilla se on 83–85 päivää.

 

Luetuimmat artikkelit

Lisää luetuimpia artikkeleita