Öljykasvit

Öljykasvit ovat hyvä vaihtoehto viljelykiertoon perinteisten viljakasvien rinnalle. Viljely sopii erinomaisen hyvin 1-3 viljelyvyöhykkeille eikä kalustoinvestointeja viljanviljelyyn hankitun kaluston lisäksi tarvita. Lisäksi viljelykierrossa öljykasvien arvo on korkea, eikä valintaa huonommaksi tee taloudellisesti hyvä kannattavuus.

Öljykasveissa suurimman osan muodostaa kevätmuotoisten öljykasvien tuotanto. Näissä viljely jakaantuu rypsin ja rapsin kesken noin puoleksi kummallekin. Aikaisemman kasvuaikansa vuoksi rypsi sopii pohjoisemmille viljelyalueille, paremman satotason takia taas etelässä on siirrytty vuosi vuodelta enemmän rapsin viljelyyn. Trendinä viimeiden viiden vuoden aikana rapsin osuus viljelyalasta on kasvanut noin 10-15 tuhannesta hehtaarista tämän vuoden noin 30 tuhanteen hehtaariin. Kokonaisviljelyala öljykasveilla on ollut viimeiset vuodet noin 60 tuhatta hehtaaria. 

Öljykasvien markkina on myös vahva. Kotimainen käyttö on ollut vuodesta toiseen suurempi kuin kotimainen tuotanto. Tällöin sadon markkinoinnin kannalta oleellisin, eli varma toimituspaikka ja hyvä hinta on jatkuvasti turvattu. 

Viljelyohjelmat ja tarkemmat tiedot eri viljelymenetelmistä löydät vasemmalta valikosta. 

Öljykasvien uutiset