Laidunnurmi

Nautaeläimet suosivat timoteitä ja nurminataa sekä apilaa. Niittynurmikka on märehtijän laitumen tallaamista kestävä laatuvakuutus. Hevoselle maittaa myös karkeampi ruokonata tai koiranheinä, jotka kestävät hyvin myös tallaamista.

Nurmiseoksissa yhdistetään timotein maittavuus paremmin tallausta kestäviin ja jälkikasvultaan tehokkaimpiin lajeihin. Niittynurmikka ja nurminata tuovat märehtijän laitumeen maittavuutta ja kestävyyttä.

Poutiville maille ruokonataa tai koiranheinää voi käyttää jälkikasvun ja tallauksen kestävyyden lisääjänä myös märehtijöiden laitumilla. Tällöin on kuitenkin varauduttava tiheään laidunnuskiertoon sekä puhdistusniittoon. Apiloilla on sopiva laidunnuksen maittavuuslisä ja kuivuudenkestävyyden parantaja. Se soveltuu laitumen lannoitukseksi muutenkin kuin luomuviljelyssä.