Luomulannoitteet

Suomalainen Ecolan Oy kehittää luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvia lannoitteita eri viljelykasvien tarpeeseen. Lihaluujauhopohjaiset Ecolan AGRA -lannoitteet soveltuvat mitä parhaiten viljelykierron eri vaiheisiin vilja- ja palkokasvien viljelyyn. Lannoitteet valmistetaan Nokialla vuonna 2017 valmistuneella tehtaalla nykyaikaisin tuotantomenetelmin.

Ecolan AGRA -lannoitteiden korkea typpipitoisuus mahdollistaa niiden tehokkaan käytön kylvölannoituksessa. Lannoitteiden typpipitoisuus on orgaanisten lannoitteiden korkein, jolloin myös käyttömäärä hehtaaria kohden on maltillinen. 

Typpilannoitusvaikutus on heti kylvöhetkestä lukien hyvä, ja koko lannoitteen sisältämä typpi vapautuu kasvukauden aikana kasvin hyödynnettäväksi. Koska kyseessä on orgaaninen lannoite, paras hyöty saadaan lannoite multaamalla jolloin typen haihdunta on mahdollisimman pientä. Kuumana ja kuivana kasvukautena pintalevitettynä hyötysuhde jää vaatimattomaksi. Pintalevitintä käytettäessä tulee levitys tehdä ennen maan kylvömuokkausta esimerkiksi ennen viimeistä äestyskertaa. 

Fosfori vapautuu lannoitteista lannoitusta seuraavan kahden-kolmen kasvukauden aikana. Suurin osa saadaan jo heti kylvövuonna, mutta koetulokset Helsingin yliopistolla tehdyistä kokeista osoittavat myös jälkilannoitusvaikutusta ja sadonlisää toisena vuonna lannoituksen jälkeen. Lannoitteiden fosforista lasketaan ravinnelaskennassa 60% ympäristökorvauksen sitoumusehtojen (2019) mukaan. 

Ecolan AGRA -lannoitteiden korkean laadun takaa valmistuksen jälkeinen seulonta, säkitystä edeltävä seulonta sekä sisäsäkillinen tiivis lannoitesäkki. Aiemmin markkinoilla olleisiin vaihtoehtoihin nähden Ecolan AGRA on saanut runsaasti kiitosta sen käytettävyydestä, tasalaatuisuudesta sekä selvästä sadonlisästä lannoitetta käytettäessä. 

Ecolan AGRA -lannoitteita on tutkittu Lantmännen Agron koetilalla vuosina 2017 ja 2018.

Koetuloksiin voit tutustua näistä linkeistä: